Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764473   segell de certificació <Seguretat> segell de certificació
   
     
  • segell de certificació, n m
  • es etiqueta de certificación
  • es sello de certificación
  • fr sceau de certification
  • en certification label
  • en certification seal

  <Seguretat>

  Representació gràfica que en un lloc web indica que se n'ha avaluat favorablement el contingut, d'acord amb uns criteris establerts.

  Nota: Clicant sobre el segell de certificació, es poden consultar les normes de conformitat del certificador.

     
 • 2779353   segell de temps <Seguretat> segell de temps
   
     
  • segell de temps, n m
  • es sello de tiempo
  • fr estampille temporelle
  • en time stamp
  • en timestamp

  <Seguretat>

  Referència temporal d'un document administratiu electrònic que inclou la indicació de la data, i generalment l'hora, de qualsevol operació feta, amb la intervenció d'un prestador de serveis de certificació que n'assegura l'exactitud i la integritat.

     
 • 2764474   segell electrònic <Seguretat> segell electrònic
   
     
  • segell electrònic, n m
  • es sello electrónico
  • fr électroniquement inviolable
  • en electronically tamper-proof

  <Seguretat>

  Segell dissenyat de manera que no sigui possible fer cap modificació malintencionada de la informació emmagatzemada electrònicament mitjançant senyals electromagnètics procedents de dispositius electrònics comuns.

     
 • 2764475   segellament de temps <Seguretat> segellament de temps
   
     
  • segellament de temps, n m
  • es sellado de tiempo
  • fr horodatage
  • en date and time stamping
  • en timestamping

  <Seguretat>

  Acreditació, a càrrec d'una tercera persona de confiança, de la data i generalment l'hora d'una operació feta sobre un document electrònic, per mitjà d'un segell de temps.

  Nota: El segellament de temps permet obtenir proves tècniques i jurídiques que un acte determinat s'ha produït en el moment registrat.

     
 • 2764476   seguretat <Seguretat> seguretat
   
     
  • seguretat, n f
  • es seguridad
  • fr sécurité
  • en safety

  <Seguretat>

  Aplicació de mesures físiques i lògiques per a obtenir alguna o totes les característiques de confidencialitat, integritat, autenticació, no-repudi i control d'accés d'un sistema i així assegurar-ne el funcionament continu i correcte.

     
 • 2764477   servei administratiu electrònic <Conceptes generals> servei administratiu electrònic
   
     
  • servei administratiu electrònic, n m
  • es servicio administrativo electrónico, n m
  • fr service administratif électronique
  • en government e-service

  <Conceptes generals>

  Servei que una administració pública ofereix als ciutadans, el procés de tramitació del qual es fa totalment o parcialment mitjançant suport electrònic.

     
 • 2764460   SET <Seguretat> SET
   
     
  • protocol de transacció segura, n m
  • SET, n m sigla
  • es norma de transacción electrónica segura
  • es norma SET
  • es protocolo SET
  • fr norme SET
  • fr protocole SET
  • en secure electronic transaction standard
  • en SET standard

  <Seguretat>

  Protocol que permet d'autenticar la identitat dels participants en una operació de pagament electrònic per mitjà de targeta de crèdit i de garantir la confidencialitat i integritat de les dades transmeses.

  Nota: La sigla prové de l'anglès secure electronic transaction.

     
 • 2778835   seu electrònica <Infraestructures tecnològiques> seu electrònica
   
     
  • seu electrònica, n f
  • es sede electrónica
  • fr siège électronique
  • en public service website

  <Infraestructures tecnològiques>

  Espai virtual que l'administració pública fa accessible als ciutadans per a poder fer els tràmits electrònics relacionats amb la gestió pública.

     
 • 2764479   signatura electrònica <Seguretat> signatura electrònica
   
     
  • signatura electrònica, n f
  • es firma electrónica
  • fr signature électronique
  • en e-signature
  • en electronic signature

  <Seguretat>

  Conjunt de dades electròniques, generalment associades a un document electrònic, que permeten verificar-ne l'autenticitat o identificar un signant.

     
 • 2767946   signatura electrònica avançada <Seguretat> signatura electrònica avançada
   
     
  • signatura electrònica avançada, n f
  • es firma electrónica avanzada
  • fr signature électronique renforcée
  • en advanced electronic signature

  <Seguretat>

  Signatura electrònica que permet identificar-ne l'autor i detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades, que està vinculada de manera única al signant i a les dades a què es refereix, i que ha estat creada per mitjans que el signant manté sota el seu control exclusiu.