Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2841022   fabricació flexible <Enginyeria i arquitectura>Enginyeria mecànica>Enginyeria dels processos de fabricació> , <.PARAULES CLAU> fabricació flexible
   
     
  • fabricació flexible, n f
  • es fabricación flexible
  • en flexible manufacture

  <Enginyeria i arquitectura>Enginyeria mecànica>Enginyeria dels processos de fabricació> , <.PARAULES CLAU>

     
 • 2841023   fabricació integrada per ordinador <Enginyeria i arquitectura>Enginyeria mecànica>Enginyeria dels processos de fabricació> , <.PARAULES CLAU> fabricació integrada per ordinador
   
     
  • fabricació integrada per ordinador, n f
  • es fabricación integrada por ordenador
  • en computer integrated manufacturing

  <Enginyeria i arquitectura>Enginyeria mecànica>Enginyeria dels processos de fabricació> , <.PARAULES CLAU>

  Conjunt de tècniques informàtiques que integren tots els nivells organitzatius i totes les funcions d'una empresa, que permeten que totes les dades siguin transportables entre els diferents sistemes informàtics existents.

     
 • 2841024   fabricació ràpida de prototips <Enginyeria i arquitectura>Enginyeria mecànica>Enginyeria dels processos de fabricació> fabricació ràpida de prototips
   
     
  • prototipatge ràpid, n m
  • fabricació ràpida de prototips, n f sin. compl.
  • es prototipado rápido
  • en rapid prototyping

  <Enginyeria i arquitectura>Enginyeria mecànica>Enginyeria dels processos de fabricació>

     
 • 2952723   fabulació <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Psiquiatria> fabulació
   
     
  • fabulació, n f
  • confabulació, n f sin. compl.
  • es confabulación
  • es fabulación
  • fr confabulation
  • fr fabulation
  • en confabulation
  • en fabulation
  • de Fabulieren
  • de Konfabulation

  <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Psiquiatria>

  Paramnèsia en què les llacunes en la memòria s'omplen, amb convicció i lucidesa, amb experiències imaginades o falses que no tenen cap base real.

     
 • 3281172   facció <Humanitats>Història, geografia i antropologia>Antropologia> facció
   
     
  • facció, n f
  • es facción
  • en faction

  <Humanitats>Història, geografia i antropologia>Antropologia>

  Grup de persones, semiclandestí o no institucionalitzat formalment, reunides per a una acció ofensiva, generalment política, contra el grup que s'ha atorgat l'autoritat.

     
 • 2952724   fàcies amímica <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Psiquiatria> , <.PARAULES CLAU> fàcies amímica
   
     
  • fàcies amímica, n f
  • es facies amímica
  • fr facies amimique
  • en amimic facies
  • de amimische Facies

  <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Psiquiatria> , <.PARAULES CLAU>

  Absència d'expressió facial.

     
 • 2883115   facilitació social <Ciències de la vida 1>Agricultura i veterinària>Veterinària> , <.PARAULES CLAU> facilitació social
   
     
  • facilitació social, n f
  • es facilitación social
  • fr facilitation sociale
  • en social facilitation

  <Ciències de la vida 1>Agricultura i veterinària>Veterinària> , <.PARAULES CLAU>

  Fenomen pel qual la conducta d'un animal estimula recíprocament els altres animals.

  Nota: La facilitació social pot afectar conductes com ara la reproducció, la ingestió, etc.

     
 • 2938888   facitis <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Oftalmologia> facitis
   
     
  • facitis, n f
  • cristal·litis, n f sin. compl.
  • faquitis, n f sin. compl.
  • es cristalitis
  • es faquitis
  • en phakitis

  <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Oftalmologia>

  Inflamació del cristal·lí.

     
 • 2938889   facocele <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Oftalmologia> facocele
   
     
  • facocele, n f
  • es facocele
  • en phacocele

  <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Oftalmologia>

  Hèrnia del cristal·lí.

     
 • 2939137   facocistectomia <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Oftalmologia> facocistectomia
   
     
  • capsulectomia, n f
  • facocistectomia, n f sin. compl.
  • es capsulectomía
  • es facocistectomía
  • en capsulectomy
  • en phacocystectomy

  <Ciències mèdiques i de la salut>Medicina>Medicina general>Oftalmologia>

  Excisió d'un fragment de la càpsula del cristal·lí.