Diccionari d'arqueologia

 

 

© Autoria: Lluís Garcia Petit; Josep Miret i Mestre; M. Teresa Miró i Alaix; Genís Ribé i Monge
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2009
Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abracen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els mètodes d’excavació. 


Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’arqueologia, obra elaborada per Lluís Garcia Petit, Josep Miret i Mestre, M. Teresa Miró i Alaix i Genís Ribé i Monge l’any 2002, amb l’assessorament terminològic i l’edició del TERMCAT i patrocinada per ArqueoCat, Arqueociència Serveis Culturals, Atics i Codex Arqueologia i Patrimoni. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 

Equip de treball
Pròleg
Presentació
Introducció
Breu història del llenguatge arqueològic en català
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Edició i assessorament:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
GARCIA PETIT, Lluís [et al.]. Diccionari d'arqueologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/>

 

 

Darrera actualització: 28-09-2018

 

© Autoria: Lluís Garcia Petit; Josep Miret i Mestre; M. Teresa Miró i Alaix; Genís Ribé i Monge
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2009
Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abracen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els mètodes d’excavació. 


Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’arqueologia, obra elaborada per Lluís Garcia Petit, Josep Miret i Mestre, M. Teresa Miró i Alaix i Genís Ribé i Monge l’any 2002, amb l’assessorament terminològic i l’edició del TERMCAT i patrocinada per ArqueoCat, Arqueociència Serveis Culturals, Atics i Codex Arqueologia i Patrimoni. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 

Equip de treball
Pròleg
Presentació
Introducció
Breu història del llenguatge arqueològic en català
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Edició i assessorament:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
GARCIA PETIT, Lluís [et al.]. Diccionari d'arqueologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/>

 

 

Darrera actualització: 28-09-2018

 

© Authors: Lluís Garcia Petit; Josep Miret i Mestre; M. Teresa Miró i Alaix; Genís Ribé i Monge
© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2009
With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

This dictionary gathers almost one thousand and eight hundred Catalan terms with the definition and the equivalents in Spanish and English, related to the theory, field and laboratory work, constructions and interpreting, that cover a very wide range of areas, such as numismatics, dating techniques or excavation methods.

It is the online version for the Diccionari d'arqueologia ('Archaeology Dictionary'), elaborated by Lluís Garcia Petit, Josep Miret, M. Teresa Miró and Genís Ribé in 2002, with the terminological advice and edition of TERMCAT and sponsored by ArqueoCat, Arqueociència Serveis Culturals, Atics and Codex Arqueologia i Patrimoni. Original data may have been updated or completed afterwards by TERMCAT.

 

Crèdits
Pròleg
Presentació
Introducció
Breu història del llenguatge arqueològic en català
Arbre de camp
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

GARCIA PETIT, Lluís [et al.]. Diccionari d'arqueologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/>

 

Last update: 28-09-2018

 

© Autoría: Lluís Garcia Petit; Josep Miret i Mestre; M. Teresa Miró i Alaix; Genís Ribé i Monge
© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2009
Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

 

 

Este diccionario recoge cerca de mil ochocientos términos catalanes con la definición y los equivalentes en castellano e inglés, relativos a la teoría, el trabajo de campo y de laboratorio, las construcciones y la interpretación, que abarcan áreas tan diversas como la numismática, la musivaria, las técnicas de datación o los métodos de excavación.


Se trata de la versión en línea del Diccionari d'arqueologia, obra elaborada por Lluís Garcia Petit, Josep Miret, M. Teresa Miró y Genís Ribé en 2002, con el asesoramiento terminológico y la edición de TERMCAT y patrocinada por ArqueoCat, Arqueociència Serveis Culturals, Atics y Codex Arqueologia i Patrimoni. Los datos originales pueden haber sido actualizados o completados posteriormente por TERMCAT.

 

Crèdits
Pròleg
Presentació
Introducció
Breu història del llenguatge arqueològic en català
Arbre de camp
Bibliografia

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

GARCIA PETIT, Lluís [et al.]. Diccionari d'arqueologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/>

 

Última actualitzación: 28-09-2018