Diccionari d'anatomia

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

 

 

El Diccionari d’anatomia recull 3.622 termes relacionats directament amb l’anatomia humana. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, i les denominacions corresponents a la Terminologia Anatòmica (TA, antigament Nomina Anatomica), una nomenclatura científica estandarditzada de caràcter internacional pròpia d’aquest àmbit del coneixement.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’anatomia elaborat l'any 1993 pel TERMCAT i la Fundació Barcelona, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’assessorament de Víctor Götzens, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

 

Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’assessorament de Josep Reig, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia anatòmica, tant en àmbits acadèmics, com en àmbits de divulgació. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització. 

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre "Text de la consulta" (en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

 

Equip de treball

Introducció

Introducció (1a ed.)

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'anatomia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/182/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

 

 

El Diccionari d’anatomia recull 3.622 termes relacionats directament amb l’anatomia humana. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, i les denominacions corresponents a la Terminologia Anatòmica (TA, antigament Nomina Anatomica), una nomenclatura científica estandarditzada de caràcter internacional pròpia d’aquest àmbit del coneixement.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’anatomia elaborat l'any 1993 pel TERMCAT i la Fundació Barcelona, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’assessorament de Víctor Götzens, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

 

Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’assessorament de Josep Reig, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia anatòmica, tant en àmbits acadèmics, com en àmbits de divulgació. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització. 

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre "Text de la consulta" (en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

 

Equip de treball

Introducció

Introducció (1a ed.)

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'anatomia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/182/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2014

With the advice of: Government of Catalonia. Ministry of Health

  

The Diccionari d’anatomia (‘Anatomy Dictionary’) gathers 3.622 terms from the field of human anatomy. Each term includes the Catalan name and the equivalents in Spanish and English, as well as the denominations corresponding to the Terminologia Anatomica (TA, formerly Nomina Anatomica), a standardized international scientific nomenclature of this field.

 

It is the online version for the Diccionari d’anatomia (‘Anatomy Dictionary’), developed in 1993 by TERMCAT and Fundaci Barcelona with the support of the Catalan Ministry of Culture and the counsel of Professor Vctor Gtzens at Universitat de Barcelona’s Faculty of Medicine.

 

This online edition is a second updated and extended edition, developed thanks to the support of the Catalan Ministry of Health and the counsel of Professor Josep Reig at Universitat Autnoma de Barcelona’s Faculty of Medicine.

 

The dictionary hopes to be a practical reference tool for all professionals who use anatomical terminology, from both academic and research fields. We encourage you to use it, disseminate it and let us know any suggestions or updates you may have.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: either using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advances searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’).

 

Crdits

Introducci

Introducci (1a ed.)

Concept diagram

Bibliografia

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

With the advice of: 

Government of Catalonia. Ministry of Health

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'anatomia [en lnia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/182/>

 

Last update: 14-12-2018

 

Autora y edicin: TERMCAT, Centro de Terminologa, 2014

Con el apoyo de: Generalidad de Catalua. Departamento de Salud

 

El Diccionari d’anatomia recoge 3.622 trminos relacionados directamente con el mbito de la anatoma humana. Cada trmino incluye las denominaciones en cataln y equivalentes en castellano e ingls, as como las denominaciones correspondientes a la Terminologa Anatmica (TA, antes Nomina Anatomica), una nomenclatura cientfica de carcter internacional propia de este campo del conocimiento.

 

Se trata de la versin en lnea del Diccionari d’anatomia elaborado en 1993 por TERMCAT y Fundaci Barcelona, con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el asesoramiento de Vctor Gtzens, profesor de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona.

 

Esta edicin en lnea corresponde a una segunda edicin actualizada y ampliada, elaborada gracias al apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y al asesoramiento de Josep Reig, profesor de la Facultad de Medicina de la Universitat Autnoma de Barcelona.

 

El diccionario pretende ser una herramienta de referencia prctica para todos los profesionales que utilizan la terminologa anatmica, tanto en mbitos acadmicos, como en mbitos de divulgacin. Les invitamos a utilizarla, a difundirla y a comunicarnos cualquier sugerencia de mejora o actualizacin.

 

Desde la pestaa "Consulta de termes" (‘Consulta de trminos’) se puede o bien acceder a la lista alfabtica de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer bsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’) en cualquiera de los idiomas del diccionario.

 

Crdits

Introducci

Introducci (1a ed.)

rbol de campo

Bibliografia

 

Autora y edicin: 

TERMCAT

 

Con el soporte de: 

Generalidad de Catalua. Departamento de Salud

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'anatomia [en lnia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/182/>

 

Última actualitzación: 14-12-2018