Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 3617584   K <Disciplines de suport > Física> K
   
     
  • K, n f

  <Disciplines de suport > Física>

  Denominació de l'òrbita més interior d'electrons que envolta el nucli d'un àtom.

     
 • 3619937   kabure <Dermatologia> , <Microbiologia i patologia infecciosa> kabure
   
     
  • kabure, n m

  <Dermatologia> , <Microbiologia i patologia infecciosa>

  Dermatosi pròpia del Japó, causada probablement per les cercàries de Schistosoma japonica.

  Nota: La denominació kabure prové del japonès.

     
 • 3588794   kafindo <Ciències de la salut > Semiologia> , <Malalties i síndromes> , <Gastroenterologia> kafindo
   
     
  • onialai, n m
  • akembe, n m sin. compl.
  • chilopa, n m sin. compl.
  • kafindo, n m sin. compl.

  <Ciències de la salut > Semiologia> , <Malalties i síndromes> , <Gastroenterologia>

  Estomatitis observada a l'Àfrica occidental, caracteritzada per la formació, a la mucosa bucal, de petites butllofes de contingut hemàtic. És atribuïda a una trombopènia o tromboastènia.

  Nota: La denominació onialai prové del bantú. Les denominacions akembe, chilopa i kafindo provenen d'altres llengües africanes.

     
 • 3583281   kakke <Malalties i síndromes> , <Microbiologia i patologia infecciosa> kakke
   
     
  • beri-beri, n m
  • hipovitaminosi B1, n f sin. compl.
  • ignipedites, n m sin. compl.
  • kakke, n m sin. compl.
  • malaltia de Ceilan, n f sin. compl.
  • paraplegia mefítica, n f sin. compl.
  • perneiras, n f pl sin. compl.
  • serotisi perniciosa endèmica, n f sin. compl.

  <Malalties i síndromes> , <Microbiologia i patologia infecciosa>

  Malaltia endèmica de l'Índia, la Xina, Indonèsia, el Japó i les Filipines, causada per un dèficit de tiamina (vitamina B1); és pròpia de les poblacions que s'alimenten gairebé exclusivament d'arròs blanc, o sigui, d'arròs privat de la pellofa i la testa (a la testa hi ha el complex vitamínic B). Clínicament es caracteritza per trastorns motors, sensitius, circulatoris i secretors. L'observació de formes pures i greus és excepcional.

  Nota: La denominació beri-beri prové del singalès beri 'debilitat extrema'.

  Nota: La denominació paraplegia mefítica s'usava antigament.

  Nota: La denominació ignipedites està formada a partir del llatí ignis 'foc' i pes pedis 'peu'.

  Nota: La denominació kakke prové del japonès.

  Nota: La denominació perneiras prové del portuguès del Brasil.

  Nota: La denominació serotisi perniciosa endèmica es considera obsoleta.

     
 • 3593911   kala-azar <Malalties i síndromes> , <Microbiologia i patologia infecciosa> kala-azar
   
     
  • kala-azar, n m
  • anèmia de Leishman, n f sin. compl.
  • esplenomegàlia febril, n f sin. compl.
  • esplenomegàlia tropical, n f sin. compl.
  • febre caquèctica, n f sin. compl.
  • febre d'Assam, n f sin. compl.
  • febre Dumdum, n f sin. compl.
  • leishmaniosi infantil, n f sin. compl.
  • leishmaniosi visceral, n f sin. compl.
  • llosa, n f sin. compl.
  • mal de la llosa, n m sin. compl.
  • mal de melsa, n m sin. compl.

  <Malalties i síndromes> , <Microbiologia i patologia infecciosa>

  Parasitosi del sistema mononuclear fagocític, causada per la leishmània de Donovan i caracteritzada per febre, esplenomegàlia, leucopènia amb monocitosi, hipergammaglobulinèmia i emaciació amb debilitat progressiva. És propi dels països mediterranis, els Balcans, el nord d'Àfrica i, sobretot, l'Índia i el Pakistan. Sembla que és transmesa a l'home pel contacte amb gossos o a través de mosques del gènere flebòtom. Afecta especialment els infants.

  Nota: La denominació kala-azar està formada a partir del hindi, kala 'negra' i azar 'febre, metzina'.

     
 • 3645018   kalèmia <Hematologia i hemoteràpia> , <Tècniques diagnòstiques i de tractament> , <Disciplines de suport > Química> kalèmia
   
     
  • potassèmia, n f
  • kalèmia, n f sin. compl.
  • es potasemia
  • fr kaliémie
  • en potassemia

  <Hematologia i hemoteràpia> , <Tècniques diagnòstiques i de tractament> , <Disciplines de suport > Química>

  Concentració de potassi a la sang. Les xifres normals per a les persones són de 3,5 a 5 mil·liequivalents per litre.

     
 • 3589845   kaliopènia <Ciències de la salut > Semiologia> , <Hematologia i hemoteràpia> , <Tècniques diagnòstiques i de tractament> kaliopènia
   
     
  • hipopotassèmia, n f
  • hipocalèmia, n f sin. compl.
  • hipokalèmia, n f sin. compl.
  • kaliopènia, n f sin. compl.

  <Ciències de la salut > Semiologia> , <Hematologia i hemoteràpia> , <Tècniques diagnòstiques i de tractament>

  Contingut anormalment baix de potassi en la sang, produït per causes diverses classificables en ingesta disminuïda de potassi, pèrdues renals de potassi, pèrdues digestives de potassi i pas de potassi de l'espai extracel·lular a l'espai intracel·lular. La hipopotassèmia per pèrdues renals es presenta en l'hiperaldosteronisme primari i, també sovint, en el secundari, en la síndrome de Cushing, síndromes paraneoplàstiques amb secreció ectòpica d'hormona adrenocorticotropa, ingestió continuada de regalèsia o ús de determinats tabacs de mastegar (àcid glicirrízic), tractament tòpic amb determinats corticoides d'acció mineralocorticoide (9-afluoroprednisolona), síndrome de Bartter, diürètics, diüresi osmòtica, acidosi renal proximal i distal, tractament amb alguns antibiòtics (carbenicil·lina, amfotericina B, gentamicina i derivats), síndrome de Liddle, leucèmia aguda monocítica, etc. La hipopotassèmia per pèrdues digestives es presenta en les malalties gastrointestinals que cursen amb vòmits i diarrees, la pancreatitis necrohemorràgica, els vòmits autoprovocats psicogènics, l'adenoma vellós, l'abús de laxants, la ureterosigmoidostomia, etc. Les hipopotassèmies degudes al pas intracel·lular de potassi s'observen en l'alcalosi metabòlica, la paràlisi periòdica hipopotassèmica, l'infart de miocardi, els tractaments amb agonistes B2-adrenèrgics (salbutamol, fenoterol), en l'asma bronquial, la insulinoteràpia, l'administració de dosis excessives de vitami na B12, la pràctica esportiva intensa i prolongada (corredors de marató). Les manifestacions clíniques consisteixen en debilitat muscular, paràlisi areflèxica amb insuficiència ventilatòria, ili paralític, alteracions electrocardiogràfiques (aplatament de l'onda T, aparició d'ondes U), extrasístoles auriculars i ventriculars, taquicàrdia, fibril·lació ventricular, disminució del filtrat glomerular, diabetis insípida nefrogènica, alcalosi metabòlica hipoclorèmica, alteracions estructurals renals (vacuolització dels túbuls renals proximals, fibrosi intersticial, quists renals) i alteracions endocrinològiques (inhibició de les secrecions d'aldosterona i d'insulina, estimulació de la secreció de renina i de la producció de prostaglandines renals).

     
 • 3631145   kalisme <Disciplines de suport > Química> , <Toxicologia> kalisme
   
     
  • potassisme, n m
  • kalisme, n m sin. compl.

  <Disciplines de suport > Química> , <Toxicologia>

  Conjunt d'accidents tòxics causats pel potassi.

     
 • 3629376   kaliuresi <Urologia> , <Disciplines de suport > Química> kaliuresi
   
     
  • potassúria, n f
  • kaliuresi, n f sin. compl.

  <Urologia> , <Disciplines de suport > Química>

  Presència de potassi a l'orina.

     
 • 3620258   kallak <Dermatologia> kallak
   
     
  • kallak, n m

  <Dermatologia>

  Denominació genèrica en llengua esquimal de les malalties de la pell; especialment, dermatitis pustulosa, probablement provocada per un dèficit de vitamines liposolubles, observada entre els esquimals.

  Nota: La denominació kallak prové d'una llengua esquimal.