Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 3641876   N <Hematologia i hemoteràpia> , <Immunologia> N
   
     
  • N

  <Hematologia i hemoteràpia> , <Immunologia>

  Símbol d'un determinant antigènic dels eritròcits, que forma part del sistema MNS.

     
 • 3576833   N <Disciplines de suport > Química> N
   
     
  • N

  <Disciplines de suport > Química>

  Símbol que, en el nom de certs composts, serveix per a indicar que un substituent d'una molècula (anomenat immediatament després del símbol) resta unit a un àtom de nitrogen d'aquesta, com per exemple en el cas de la N,N-dimetil formamida. Hom acostuma a posar aquest símbol en cursiva.

     
 • 3588341   n- <Ciències de la salut > Prefixos i sufixos> , <Disciplines de suport > Química> n-
   
     
  • n-

  <Ciències de la salut > Prefixos i sufixos> , <Disciplines de suport > Química>

  Prefix que indica que una cadena química és normal, per a diferenciar-la de les formes isomèriques (per exemple, n-butà i isobutà).

     
 • 3608770   N-acetil glucosaminidasa <Bioquímica i biologia molecular> N-acetil glucosaminidasa
   
     
  • N-acetil glucosaminidasa, n f
  • NAG, n f sigla

  <Bioquímica i biologia molecular>

     
 • 3642379   n-etil-sisomicina <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Farmacologia> , <Microbiologia i patologia infecciosa> , <Toxicologia> n-etil-sisomicina
   
     
  • netilmicina, n f
  • n-etil-sisomicina, n f sin. compl.

  <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Farmacologia> , <Microbiologia i patologia infecciosa> , <Toxicologia>

  Antibiòtic aminoglucosídic de fórmula C21H41N5O7, amb indicacions i accions similars a la gentamicina. És actiu sobre bacteris gramnegatius i altres bacteris com algunes soques d'estafilococs. Presenta sinergisme amb alguns ßlactàmics quan s'administren conjuntament. Com la resta d'aminoglicosídics, no s'absorbeix per via oral i, habitualment, és administrat per via intramuscular o intravenosa. Entre els efectes indesitjats pot ocasionar ototoxicitat i nefrotoxicitat.

  Nota: Netilmicina és denominació comuna internacional.

     
 • 3606677   n-hexilamina <Bioquímica i biologia molecular> , <Toxicologia> n-hexilamina
   
     
  • n-hexilamina, n f
  • caproïlamina, n f sin. compl.

  <Bioquímica i biologia molecular> , <Toxicologia>

  Ptomaïna tòxica, de fórmula CH3(CH2)5NH2, d'alguns llevats i de l'oli de fetge de bacallà ranci.

     
 • 3642345   N-metilacetanilida <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Malalties i síndromes> , <Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació> , <Farmacologia> , <Disciplines de suport > Química> N-metilacetanilida
   
     
  • N-metilacetanilida, n f

  <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Malalties i síndromes> , <Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació> , <Farmacologia> , <Disciplines de suport > Química>

  Analgèsic de nom químic N-metil-N-fenilacetamida, de fórmula C6H5N(CH3)COCH3, emprada, a més, com a antipirètic.

     
 • 3641548   N-metilnicotinamida <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Bioquímica i biologia molecular> , <Endocrinologia i nutrició> , <Farmacologia> N-metilnicotinamida
   
     
  • nicotinamida, n f
  • àcid nicotínic, n m sin. compl.
  • factor antipel·lagra, n m sin. compl.
  • factor PP, n m sin. compl.
  • factor Williams Waterman, n m sin. compl.
  • N-metilnicotinamida, n f sin. compl.
  • niacinamida, n f sin. compl.
  • nicacina, n f sin. compl.
  • vitamina antipel·làgrica, n f sin. compl.
  • vitamina B3, n f sin. compl.
  • vitamina PP, n f sin. compl.

  <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Bioquímica i biologia molecular> , <Endocrinologia i nutrició> , <Farmacologia>

  Amida de l'àcid nicotínic, de fórmula C6H6N2O. En l'organisme dels mamífers es forma a partir del triptòfan. La seva importància bioquímica prové del fet que forma part dels piridinnucleòtids, que tenen un paper fonamental com a coenzims transportadors d'hidrogen. És el precursor del dinucleòtid de nicotinamida i adenina. Es troba en totes les cèl·lules vivents i, en forma lliure, en l'orina dels animals. La seva carència provoca la pel·lagra.

  Nota: Nicotinamida és denominació comuna internacional.

     
 • 3606626   N,N-dimetilformamida <Disciplines de suport > Química> N,N-dimetilformamida
   
     
  • N,N-dimetilformamida, n f

  <Disciplines de suport > Química>

  Líquid de forta olor d'amina, de fórmula HCON-(CH3)2. Hom l'obté per reacció de la dimetilamina amb àcid fòrmic. És emprada com a solvent de líquids i gasos i en la formilació de composts orgànics. Irrita la pell, els ulls i les mucoses.

     
 • 3641877   n-valeraldehid <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació> , <Farmacologia> n-valeraldehid
   
     
  • n-valeraldehid, n m
  • aldehid amílic, n m sin. compl.
  • aldehid valèric, n m sin. compl.
  • pentanal, n m sin. compl.
  • valeral, n m sin. compl.

  <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació> , <Farmacologia>

  De fórmula C5H10O. Té propietats narcòtiques, però és irritant. És emprat en manufactura de resines sintètiques i com a aromatitzant.