Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 3644779   uabagenina <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Cardiologia> , <Farmacologia> , <Disciplines de suport > Química> uabagenina
   
     
  • uabagenina, n f
  • en ouabagenin

  <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Cardiologia> , <Farmacologia> , <Disciplines de suport > Química>

  Aglicona que entra en la composició de la uabaïna; difereix de la digitoxigenina per la presència d'un grup -CH2OH en el C10 i d'un oxhidril en els C1 i C5.

     
 • 3644471   uabaïna <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Cardiologia> , <Farmacologia> , <Entorn professional> uabaïna
   
     
  • uabaïna, n f
  • estrofantina G, n f sin. compl.
  • ouabaïna, n f sin. compl.
  • es ouabaína
  • es uabaína
  • en ouabain

  <.FITXA EN CURS DE REVISIÓ> , <Cardiologia> , <Farmacologia> , <Entorn professional>

  Glicòsid d'acció cardiotònica semblant a la digitalina, de fórmula C29H44O12, aïllat per Artaud (1888) de la fusta de la planta llenyosa africana Acocanthera ouabaio i, posteriorment, extret de les llavors de Strophantus gratus, planta amb la qual els nadius emmetzinen les fletxes. És constituïda per l'aglicona uabagenina i una molècula de ramnosa. És emprada, quan interessa una ràpida digitalització, en el tractament de la insuficiència cardíaca congestiva, la taquicàrdia nodal paroxismal i la fibril·lació auricular.

     
 • 3633012   uabaïna <Toxicologia> , <Entorn professional> uabaïna
   
     
  • acocanterina, n f
  • ouabaïna, n f sin. compl.
  • uabaïna, n f sin. compl.

  <Toxicologia> , <Entorn professional>

  Principi actiu de la planta africana Acocanthera ouabaio. Els natius la utilitzen per emmetzinar fletxes.

     
 • 3646158   ubenimex <.FITXA REVISADA 2015> , <Farmacologia> , <Immunologia> ubenimex
   
     
  • ubenimex, n m
  • es ubenimex, n m
  • fr ubénimex, n m
  • en ubenimex, n
  • CAS 58970-76-6

  <.FITXA REVISADA 2015> , <Farmacologia> , <Immunologia>

  Fàrmac immunomodulador, inhibidor competitiu de l'aminopeptidasa, que millora la proliferació de cèl·lules del moll de l'os humanes progenitores de granulòcits i macròfags per a formar colònies de CFU-GM i que s'empra en el tractament de la leucèmia mielocítica aguda i en estudis de leucèmies múltiples.

  L'ubenimex també s'anomena bestatina.

  La sigla CFU-GM prové de l'anglès granulocyte-macrophage colony-forming unit ('unitat formadora de colònies de granulòcits i macròfags').

     
 • 3626984   ubiquinona <Bioquímica i biologia molecular> ubiquinona
   
     
  • coenzim Q, n m
  • ubiquinona, n f sin. compl.

  <Bioquímica i biologia molecular>

  Coenzim que participa en reaccions d'oxidació-reducció i actua acceptant o transferint dos àtoms d'hidrogen. És un derivat de la 2-metil-5,6-dimetoxibenzoquinona amb una cadena isoprènica lateral. Els coenzims Q més abundants són les ubiquinones, i el nombre d'unitats isoprèniques és indicat amb una xifra.

     
 • 3613376   ubiquitina <Anatomia > Citologia> , <Bioquímica i biologia molecular> , <Hematologia i hemoteràpia> ubiquitina
   
     
  • ubiquitina, n f

  <Anatomia > Citologia> , <Bioquímica i biologia molecular> , <Hematologia i hemoteràpia>

  Enzim citoplasmàtic del reticulòcit, encarregat de destruir els orgànuls citoplasmàtics romanents, per tal de contribuir a la formació de l'eritròcit. V eritropoesi.

     
 • 3581465   uçol <Ciències de la salut > Semiologia> , <Dermatologia> , <Microbiologia i patologia infecciosa> , <Oftalmologia> uçol
   
     
  • mussol, n m
  • ordèol, n m sin. compl.
  • uçol, n m sin. compl.
  • uixol, n m sin. compl.
  • urçol, n m sin. compl.
  • urjol, n m sin. compl.
  • ursol, n m sin. compl.
  • es hordéolo o divieso
  • es orzuelo
  • fr orgelet
  • en hordeolum
  • en sty
  • la hordeolum

  <Ciències de la salut > Semiologia> , <Dermatologia> , <Microbiologia i patologia infecciosa> , <Oftalmologia>

  Fol·liculitis de les pestanyes amb perifol·liculitis, produïda generalment per l'estafilococ daurat coagulasapositiu, que és present en malalts amb furunculosi o èczema palpebral, sobretot amb èczema atòpic. Generalment només s'afecta un sol fol·licle pilós amb una pestanya que emergeix del centre de la lesió. Algunes vegades apareixen mussols simultanis o seqüencials (ordeolosi). L'evolució és autolimitada en el curs d'uns quants dies.

     
 • 3596542   UD <Oftalmologia> UD
   
     
  • ull dret, n m
  • OD, n m sigla
  • UD, n m sigla
  • la oculus dexter

  <Oftalmologia>

  Nota: La denominació OD correspon a la sigla del llatí oculus dexter.

     
 • 3638284   UDP <Disciplines de suport > Química> UDP
   
     
  • 5'-difosfat d'uridina, n m
  • UDP, n m sigla
  • en uridine 5'-diphosphate
  • en UDP sigla

  <Disciplines de suport > Química>

  Ribonucleòtid que conté uridina; intervé en la síntesi del glicogen en forma d'uridindifosfoglucosa, la qual actua també com a donador de radicals de glucosa en la síntesi d'altres polisacàrids.

     
 • 3619893   UDP-galactosa <Bioquímica i biologia molecular> UDP-galactosa
   
     
  • uridindifosfogalactosa, n f
  • UDP-galactosa, n f sin. compl.
  • UDPGal, n f sigla

  <Bioquímica i biologia molecular>

  Consta d'un grup pirofosfat que enllaça la posició 5' de la uridina amb la posició 1 de la galactosa.