Argot culinari i gastronòmic

 

 

L’Argot culinari i gastronòmic, de Josep M. Daró, és un recull de 4.336 denominacions catalanes corresponents a 3.689 conceptes, amb equivalents en castellà i en francès, i amb definicions enciclopèdiques, és a dir, que van més enllà de la delimitació del concepte, i són un compendi d’informació sobre els productes, els estris, les tècniques, els procediments... de la cuina, amb el toc personal de l’autor.

 

Es tracta d’una obra de gran envergadura, fruit de l’experiència i el treball de l’autor al llarg de molts anys. El TERMCAT s’ha encarregat de la informatització de les dades, l’assessorament lingüístic i l’edició en línia del diccionari. El diccionari ha comptat amb una subvenció de l’Obra Social “la Caixa”, gestionada per l'Institut Català de la Cuina (antiga Fundació Viure el Mediterrani). Hi han treballat Montserrat Serra, Mercè Bacardit, Camille Debongnie, Montserrat Mola, Patrícia Salvadó i Marcos Urbina.

  

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada una de les llengües del recull) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (també en qualsevol de les llengües del recull).

 

Pròleg de l'autor

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

DARÓ, Josep M. Argot culinari i gastronòmic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/184/>

 

Darrera actualització: 02-12-2018

 

L’Argot culinari i gastronòmic, de Josep M. Daró, és un recull de 4.336 denominacions catalanes corresponents a 3.689 conceptes, amb equivalents en castellà i en francès, i amb definicions enciclopèdiques, és a dir, que van més enllà de la delimitació del concepte, i són un compendi d’informació sobre els productes, els estris, les tècniques, els procediments... de la cuina, amb el toc personal de l’autor.

 

Es tracta d’una obra de gran envergadura, fruit de l’experiència i el treball de l’autor al llarg de molts anys. El TERMCAT s’ha encarregat de la informatització de les dades, l’assessorament lingüístic i l’edició en línia del diccionari. El diccionari ha comptat amb una subvenció de l’Obra Social “la Caixa”, gestionada per l'Institut Català de la Cuina (antiga Fundació Viure el Mediterrani). Hi han treballat Montserrat Serra, Mercè Bacardit, Camille Debongnie, Montserrat Mola, Patrícia Salvadó i Marcos Urbina.

  

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada una de les llengües del recull) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (també en qualsevol de les llengües del recull).

 

Pròleg de l'autor

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

DARÓ, Josep M. Argot culinari i gastronòmic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/184/>

 

Darrera actualització: 02-12-2018

 

El Argot culinari i gastronòmic de Josep M. Daró es una recopilación de 4.336 denominaciones catalanas correspondientes a 3.689 conceptos, con equivalentes en castellano y en francés, i con definiciones enciclopédicas, es decir, que van más allá de la delimitación del concepto para ser un compendio de información sobre los productos, los utensilios, las técnicas, los procedimientos... de la cocina, con el toque personal del autor.

 

Se trata de una obra de gran envergadura, fruto de la experiencia y el trabajo del autor a lo largo de muchos años. Termcat se ha encargado de la informatización de los datos, el asesoramiento lingüístico y la edición en línea del diccionario. Han participado en el proyecto Montserrat Serra, Mercè Bacardit, Camille Debongnie, Montserrat Mola, Patrícia Salvadó y Marcos Urbina

 

Desde la pestaña Consulta de termes, se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada una de las lenguas de trabajo) y desplegar las fichas, o hacer búsquedas simples o avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta, en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

Prólogo del autor

 

 

DARÓ, Josep M. Argot culinari i gastronòmic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/184/>

 

Última actualitzación: 02-12-2018

 

Argot culinari i gastronòmic, de Josep M. Daró, est une collection de 4336 noms catalans correspondant à 3689 entrées, avec des équivalents en castillan et en français, et définitions encyclopédiques, à savoir, au-delà des limites de la simple notion elles sont un recueil d'informations sur les produits, les outils, les techniques, les procédures... de la cuisine, avec la touche personnelle de l'auteur.

 

Il est une œuvre majeure, le résultat de l'expérience et le travail de l'auteur depuis de nombreuses années. TERMCAT était responsable de l'informatisation des données, de la révision linguistique et de l’édition en ligne du dictionnaire. L’équipe de travail a été formé par Montserrat Serra, Mercè Bacardit, Camille Debongnie, Montserrat Mola, Patricia Salvadó et Marcos Urbina.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

DARÓ, Josep M. Argot culinari i gastronòmic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/184/>

 

Dernière actualisation: 02-12-2018