Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

CICLISTA, CICLABLE O PEDALABLE?

  • CICLISTA, CICLABLE O PEDALABLE?
  • es ciclable (pedalable), adj
  • es ciclista (ciclista), adj
  • fr cyclable (pedalable), adj
  • fr cycliste (ciclista), adj
  • en bicyclable (pedalable), adj
  • en cyclist (ciclista), adj
  • en rideable (pedalable), adj

<Criteris d'especialitat > Transports>

Tant ciclista com pedalable (tots dos, adjectius) es consideren formes adequades, encara que tenen significats una mica diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *ciclable.

- Una via de comunicació ciclista és una via que està destinada a les bicicletes o que s'ha concebut específicament per a les bicicletes. (Aplicat a altres noms, ciclista expressa d'una manera general una relació amb les bicicletes.)
. L'equivalent castellà és ciclista; el francès, cycliste, i l'anglès, cyclist.
Ex.: carril ciclista, pista ciclista

- Una via pedalable (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és una via, o un tram concret d'una via, en què es pot anar amb bicicleta, en convivència amb la circulació a peu o amb altres mitjans de transport.
. L'equivalent castellà és ciclable; el francès, cyclable, i els anglesos, bicyclable i rideable.
Ex.: vorera pedalable, camí pedalable

En canvi, *ciclable, d'origen francès, presenta diversos inconvenients:
(1) Pressuposa com a forma primitiva un verb *ciclar inexistent en català.
(2) Resulta poc transparent (via que pot ser ciclada?)
(3) Té un ús reduït.
(4) El seu significat ja queda cobert per la forma més estesa i transparent pedalable.

Nota: 1. En l'aplicació a un tipus de via concret, sovint el nom en aposició bici (reducció de bicicleta) pot substituir l'adjectiu ciclista (i de vegades també pedalable).
Ex.: carril ciclista o carril bici, pista ciclista o pista bici; vorera pedalable o vorera bici

Per la seva naturalesa de nom en aposició, en aquest ús bici només s'utilitza en singular.
Ex. carrils bici, pistes bici, voreres bici (i no *carrils bicis, pistes bicis, voreres bicis)

Nota: 2. Podeu consultar la fitxa completa de pedalable a la Neoloteca i al Cercaterm i de ciclista al Cercaterm, i també el document de criteri original, Pedalable, via verda, pista bici...: aquest estiu fem bicicleta i terminologia!, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/281/).

Nota: 3. Aquest criteri es complementa amb la fitxa VIA CICLISTA, CARRIL BICI, CARRIL CICLISTA, VORERA PEDALABLE, VORERA BICI, PISTA BICI, PISTA CICLABLE, CAMÍ PEDALABL O VIA VERDA?