Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 2906647   PANTALONS DE PETO O PETO? <Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció> PANTALONS DE PETO O PETO?
   
     
  • PANTALONS DE PETO O PETO?
  • es pantalón de peto (pantalons de peto), n m
  • es peto (pantalons de peto), n m
  • fr salopette (pantalons de peto), n f
  • it salopette (pantalons de peto), n f
  • en bib-and-brace overalls (pantalons de peto), n pl
  • en dungarees (pantalons de peto), n pl
  • en overall (pantalons de peto), n

  <Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció>

  Tant pantalons de peto (nom masculí, és un plural lexicalitzat) com peto (nom masculí) es consideren formes adequades per a fer referència a un tipus de pantalons.

  Totes dues denominacions es basen en el significat de peto com a 'Tros de tela més o menys llarg i ample que cobreix la part superior del pit', normalitzat pel Consell Supervisor del TERMCAT el 1994.

  Els motius que van portar el Consell Supervisor a normalitzar peto són els següents:
  (1) Es tracta d'una forma que prové de l'italià petto (del llatí pectus), on té els significats 'Pit', 'Pitrera', ''Plastró', etc., que va ser adoptat també pel castellà.
  (2) Es documenta antigament amb el significat 'Part de davant de la cuirassa d'un cavaller', per exemple en el Tirant lo Blanc i el Thesaurus puerilis d'Onofre Pou (1575), segons el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines i el Diccionari català-valencià-balear d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll.
  (3) Posteriorment, es documenta aplicat a l'àmbit tèxtil (per exemple, en textos de Narcís Oller). La relació semàntica d'aquest significat amb el significat documentat primerament en català és evident.

  La forma pantalons de peto, doncs, és una construcció adequada a partir d'aquest significat de peto. Pel que fa a l'ús de peto per a fer referència a uns pantalons que tenen peto, es tracta d'una extensió semàntica també adequada.

  Uns pantalons de peto, o un peto, són uns pantalons proveïts d'un tros de tela que cobreix el tronc des de la cintura fins al pit.

  Nota: 1. A més dels pantalons de peto, també hi ha faldilles de peto, que igualment es poden anomenar peto.

  Nota: 2. Podeu consultar la fitxa completa de pantalons de peto al Cercaterm i també de peto al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Peto: un substantiu ben poc neològic, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/206/).

     
 • 3705364   PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG? <Criteris d'especialitat > Arts> , <Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca> , <Criteris d'especialitat > Ciències de la vida> , <Criteris d'especialitat > Medi ambient> PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG?
   
     
  • PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG?
  • es cámara de rastreo (parany fotogràfic), n f
  • es cámara trampa (parany fotogràfic), n f
  • es colocación de fototrampas (parament fotogràfic), n f
  • es colocación de trampas (parament), n f
  • es fototrampeo (1. parament fotogràfic), n m
  • es instalación de trampas (parament), n f
  • es instalación de trampas fotográficas (1. parament fotogràfic), n f
  • es trampeo (parament), n m
  • es trampeo fotográfico (parament fotogràfic), n m
  • fr caméra piège (parany fotogràfic), n f
  • fr installation de pièges (parament), n f
  • fr installation de pièges photographiques (parament fotogràfic), n f
  • fr photopiège (parany fotogràfic), n f
  • fr piège photographique (parany fotogràfic), n m
  • fr piégeage (parament), n m
  • fr piègeage photographique (parament fotogràfic), n m
  • en camera trap (parany fotogràfic), n
  • en photo trap (parany fotogràfic), n
  • en phototrapping (parament fotogràfic), n
  • en placing of traps (parament), n
  • en trail camera (parany fotogràfic), n
  • en trapping (parament), n

  <Criteris d'especialitat > Arts> , <Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca> , <Criteris d'especialitat > Ciències de la vida> , <Criteris d'especialitat > Medi ambient>

  Tant parament i parament de trampes, com parament fotogràfic i fotoparament, com parany fotogràfic, fotoparany i càmera parany (tots noms masculins, excepte càmera parany que és femení) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, *trampeig no és una forma adequada.

  - El parament, o el sinònim complementari parament de trampes, consisteix a distribuir paranys en una zona determinada per detectar la presència de certes espècies i conèixer-ne la densitat, el ritme de creixement, els desplaçaments o la localització de caus, generalment amb l'objectiu de mantenir-les sota control. Es tracta d'una tècnica de gestió de poblacions animals, especialment de control de plagues.
  . Els equivalents castellans són colocación de trampas, instalación de trampas i trampeo; els francesos, installation de pièges i piégeage, i els anglesos, placing of traps i trapping.

  En canvi, *trampeig no es considera una forma adequada, perquè el verb trampejar té el sentit de capejar una situació o de sortir-se'n, i no de posar trampes.

  - El parament fotogràfic, o el sinònim complementari fotoparament, consisteix a instal·lar paranys fotogràfics en una zona determinada per detectar-hi la presència d'espècies i fer-ne el seguiment. Es tracta d'una tècnica d'estudi de la fauna, que també es pot fer servir per a seguir el bestiar i per a rastrejar peces de caça.
  . Els equivalents castellans són colocación de fototrampas, fototrampeo, instalación de trampas fotográficas i trampeo fotográfico; els francesos són installation de pièges photographiques i piègeage photographique, i l'anglès, phototrapping.

  - El parany fotogràfic, o el sinònim complementari fotoparany, és un dispositiu format per una càmera fotogràfica, una font d'alimentació, un sistema de detecció (que pot ser un feix de rajos infrarojos, un sensor de moviments o un sensor de temperatura) i un atraient, que s'utilitza per a captar imatges de fauna sense la presència humana; generalment, s'utilitzen càmeres sensibles a la llum infraroja.
  . El sinònim complementari càmera parany s'aplica especialment als dispositius compactes integrats amb la càmera fotogràfica en una mateixa estructura.
  . Els equivalents castellans són cámara de rastreo i cámara trampa; els francesos, caméra piège, photopiège i piège photographique, i els anglesos, camera trap, photo trap i trail camera.

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de parament, parament fotogràfic i parany fotogràfic al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Trampejar no és parar trampes, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/317/).

     
 • 2906752   PAREO: PRONÚNCIA <Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció> PAREO: PRONÚNCIA
   
     
  • PAREO: PRONÚNCIA

  <Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció>

  La pronúncia de pareo en els dialectes catalans que fan reduccions vocàliques de e i o àtones és fluctuant, ja que no està encara fixada per l'ús.

  Així, en aquests dialectes es detecten dues pronúncies, que es consideren igualment vàlides:

  - [paréo], amb e i o tancades.
  . És una pronúncia no adaptada del manlleu, que es pot explicar per motius diversos:
  (1) La influència de la pronúncia en castellà, per la interpretació que és una paraula que ve d'aquesta llengua (en realitat, l'origen és el nom d'un vestit tahitià).
  (2) La tendència dels dialectes en qüestió a no aplicar en certs manlleus, mots cultes i neologismes les reduccions vocàliques que apliquen habitualment.
  Ex.: ergo, libido, cosmos, karate

  - [parèu] o [paréu], segons el dialecte.
  . És una pronúncia adaptada del manlleu, que respon a l'aplicació de la reducció vocàlica pròpia d'aquests dialectes.

  Un pareo és una peça de roba consistent en un tros de tela de forma quadrada i longitud variable que se subjecta al voltant del pit o de la cintura, utilitzada sobretot a la platja.

  Nota: Podeu consultar la fitxa completa de pareo al Cercaterm, i també el document de criteri original, Com s'ha de pronunciar pareo?, en el blog del TERMCAT (http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/termcat/2014/07/24/com-s%e2%80%99ha-de-pronunciar-pareo/).

     
 • 2906689   PENJAR O PUJAR? <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> PENJAR O PUJAR?
   
     
  • PENJAR O PUJAR?
  • es cargar (penjar), v tr
  • es colgar (penjar), v tr
  • es subir (penjar), v tr
  • fr télécharger (penjar), v tr
  • fr télécharger vers l'amont (penjar), v tr
  • fr télécharger vers le serveur (penjar), v tr
  • fr téléverser (penjar), v tr
  • it caricare (penjar), v tr
  • en upload, to (penjar), v tr

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant penjar (verb transitiu, és una forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) com pujar (verbs transitiu, és una forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) es consideren formes adequades.

  Els motius del Consell Supervisor del TERMCAT per a avalar pujar com a sinònim de la forma normativa penjar són els següents:
  (1) És una forma motivada des d'un punt de vista semàntic com a metàfora basada en la definició del diccionari normatiu ("Portar de baix a dalt, d'un punt a un altre situat a un nivell més alt").
  (2) És una forma paral·lela a baixar, que és una forma recollida en el diccionari normatiu.
  (3) Es documenta la sinonímia en l'ús (tot i que no en obres lexicogràfiques o terminogràfiques).
  (4) Els especialistes consultats hi donen el vistiplau.
  (5) Es documenta la parella anàloga en castellà (colgar i subir, a més de cargar).

  El verb penjar, o el verb pujar, fa referència a l'acció de copiar programes, fitxers, etc. d'un ordinador local o un altre dispositiu electrònic a un ordinador remot, generalment a través d'Internet.

  Nota: 1. El nom corresponent a l'acció de pujar és pujada (nom femení), mentre que no sol donar-se aquest significat a penjada.

  Nota: 2. El Consell Supervisor també ha aprovat el terme relacionat descarregar com a sinònim de la forma normativa baixar. (Vegeu la fitxa BAIXAR O DESCARREGAR?)

  Nota: 3. Podeu consultar la fitxa completa de penjar al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Es poden usar indistintament baixar i descarregar en informàtica?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT
  (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/48/).

     
 • 2906616   PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER? <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER?
   
     
  • PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER?
  • es peso de un fichero (pes d'un fitxer), n m
  • es tamaño de un fichero (mida d'un fitxer), n m
  • fr poids de fichier (pes d'un fitxer), n m
  • fr taille de fichier (mida d'un fitxer), n f
  • en file size (mida d'un fitxer), n
  • en file weight (pes d'un fitxer), n

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant pes d'un fitxer (nom masculí) i pesar (verb intransitiu) com mida d'un fitxer (nom femení) es consideren formes adequades per a referir-se a les dimensions d'un fitxer informàtic, encara que tenen significats lleument diferents:

  - El pes d'un fitxer (i, com a verb, pesar) s'utilitza específicament en contextos que fan referència a una transmissió de dades a través d'una xarxa. Es tracta d'un sentit figurat derivat del que té en l'àmbit dels transports i en llengua general, probablement estès a partir de l'anglès.
  . L'equivalent castellà és peso de un fichero; el francès, poids de fichier, i l'anglès, file weight.
  Ex.: Aquest fitxer pesa massa i no es pot enviar com a fitxer adjunt amb el correu electrònic.

  - La mida d'un fitxer és la forma més precisa semànticament per a fer referència a la llargada d'un fitxer mesurada en bytes.
  . L'equivalent castellà és tamaño de un fichero; el francès, taille de fichier, i l'anglès, file size.
  Ex.: Aquest fitxer té una mida de X kilobytes (o megabytes).

  Nota: 1. També són adequats per a un fitxer els noms femenins grandària i dimensió i l'adjectiu gran, referits més aviat a la capacitat de suport de la informació.
  Ex.: Aquest fitxer és molt gran, ocupa massa memòria.

  Nota: 2. Podeu consultar la fitxa completa de mida d'un fitxer al Cercaterm, i també el document de criteri original, Un fitxer informàtic pesa?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/107/).

     
 • 2906658   PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE? <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE?
   
     
  • PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE?
  • es disposición de patillas (disposició de pins [manera, descripció]), n f
  • es disposición de pines (disposició de pins [manera, descripció]), n f
  • es patilla (pin), n f
  • es patillaje (disposició de pins [manera, descripció]), n m
  • es pin (pin), n m
  • fr brochage (disposició de pins [manera, descripció]), n m
  • fr broche (pin), n f
  • fr configuration des broches (disposició de pins [manera, descripció]), n f
  • fr disposition des broches (disposició de pins [manera, descripció]), n f
  • fr patte (pin), n f
  • it piedino (pin), n m
  • it pin (pin), n m
  • pt pino (pin), n m
  • en lead (pin), n
  • en pin (pin), n
  • en pin configuration (disposició de pins [manera]), n
  • en pinout (disposició de pins [manera, descripció]), n
  • en pinout diagram (disposició de pins [descrpció]), n

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant pin com disposició de pins es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *piu, *patilla i *patillatge.

  - Un pin (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és cadascun dels terminals en forma de llengüeta o de fil rígid d'un dispositiu electrònic, especialment d'un connector o d'un circuit integrat.
  . Els equivalents castellans són patilla i pin; els francesos, broche i patte; els itailans, piedino i pin; el portuguès, pino, i els anglesos, lead i pin.

  - Disposició de pins (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT), de la seva banda, pot fer referència a dos significats diferents:
  (a) Manera com estan col·locats els pins d'un dispositiu electrònic.
  . Els equivalents castellans són disposición de patillas, disposición de pines i patillaje; els francesos, brochage, configuration des broches i disposition des broches, i els anglesos, pin configuration i pinout.
  (b) Descripció, sovint en forma de diagrama, de la manera com estan col·locats els pins d'un dispositiu electrònic i de la funció que té cadascun.
  . Els equivalents castellans són igualment disposición de patillas, disposición de pines i patillaje; els francesos, també brochage, configuration des broches i disposition des broches, i els anglesos, també pinout i, a més, pinout diagram.

  Els motius de la tria de pin com a base de les formes normalitzades són els següents:
  (1) És la forma utilitzada habitualment pels especialistes.
  (2) Es documenta en molts textos d'especialitat i en algunes obres lexicogràfiques.
  (3) Els especialistes consideren que, per la seva implantació, és difícilment substituïble.

  En canvi, *piu (tot i ser una forma motivada i haver tingut una certa difusió) té l'inconvenient que en algunes zones del domini lingüístic té altres sentits que el fan poc aconsellable (especialment al País Valencià, on la forma piu s'associa a 'penis').

  Nota: Podeu consultar la fitxa completa de admetre al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, En electrònica, com es diu pin o patilla en català? I pinout o patillaje?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT
  (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/186/).

     
 • 3561748   PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL? <Criteris d'especialitat > Transports> PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL?
   
     
  • PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL?
  • es aerotabla (plataforma elèctrica), n f
  • es hoverboard (plataforma elèctrica), n m
  • es monociclo autoequilibrado (roda elèctrica), n m
  • es monociclo eléctrico (roda elèctrica), n m
  • es monopatín eléctrico (plataforma elèctrica), n m
  • es rueda eléctrica (roda elèctrica), n f
  • es rueda motorizada (roda elèctrica), n f
  • es transporte personal con autobalance (plataforma de manillar), n m
  • fr gyropode (plataforma de manillar), n m
  • fr gyroroue (roda elèctrica), n m/f
  • fr monocycle gyroscopique (roda elèctrica), n m
  • fr planche autoéquilibrante (plataforma elèctrica, roda elèctrica), n f
  • fr planche gyroscopique (plataforma elèctrica, roda elèctrica), n f
  • fr roue électrique (roda elèctrica), n f
  • fr roue gyroscopique (roda elèctrica), n f
  • fr giropode (plataforma de manillar), n m var. ling.
  • en electric unicycle (roda elèctrica), n
  • en hoverboard (plataforma elèctrica), n
  • en self-balancing board (plataforma elèctrica), n
  • en self-balancing human transporter (plataforma de manillar), n
  • en self-balancing personal transporter (plataforma de manillar), n
  • en self-balancing skateboard (plataforma elèctrica), n
  • en self-balancing unicycle (roda elèctrica), n

  <Criteris d'especialitat > Transports>

  Tant plataforma elèctrica, com plataforma de manillar, com roda elèctrica (tots tres, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats una mica diferents; en canvi, no es consideren adequades, per motius diversos, les formes *monopatí elèctric, *hoverboard, *segway, *roda motoritzada, *monocicle elèctric ni *solowheel.

  - Una plataforma elèctrica és un vehicle elèctric autoequilibrat sense manillar i amb dues rodes de petites dimensions, una a cada extrem d'una plataforma transversal, que es fa avançar, retrocedir o girar desplaçant el pes del cos sense moure els peus de lloc.
  . Els equivalents castellans són aerotabla, hoverboard i monopatín eléctrico; els francesos, planche autoéquilibrante i planche gyroscopique (aplicats també a les rodes elèctriques), i els anglesos, hoverboard, self-balancing board i self-balancing skateboard.
  . Aquest concepte es coneix sovint amb la forma hoverboard (literalment 'planxa que se sosté en l'aire', forma extreta de la segona part del film de ciència-ficció Back to the Future), que és una marca comercial de l'empresa Hoverboard Technologies.

  - Una plataforma de manillar és similar a una plataforma elèctrica, amb la diferència que les rodes laterals són de grans dimensions i, sobretot, que té un manillar, on solen haver-hi indicadors de control.
  . L'equivalent castellà és transporte personal con autobalance; el francès, gyropode (amb la variant giropode), i els anglesos, self-balancing human transporter, self-balancing personal transporter i self-balancing scooter.
  . Aquest concepte es coneix sovint amb la forma Segway, reducció de Segway Personal Transporter o Segway PT, que és una marca comercial de l'empresa Segway Inc.

  - Una roda elèctrica és un vehicle elèctric autoequilibrat sense manillar i amb una sola roda de grans dimensions, que té un pedal transversal a cada banda; igual que els dos aparells anteriors, es fa avançar, retrocedir o girar desplaçant el pes del cos sense treure els peus dels pedals.
  . Els equivalents castellans són monociclo autoequilibrado, monociclo eléctrico, rueda eléctrica i rueda motorizada; els equivalents francesos, gyroroue, monocycle électrique, monocycle gyroscopique, roue électrique, roue gyroscopique i, vàlids també per a la plataforma elèctrica, planche autoéquilibrante i planche gyroscopique, i els anglesos, electric unicycle i self-balancing unicycle.

  En canvi, *monopatí elèctric, *hoverboard, *segway, *roda motoritzada, *monocicle elèctric i *solowheel presenten diversos inconvenients:
  (1) *Hoverboard, *segway i *solowheel són noms d'origen comercial de productes actualment al mercat, amb el doble problema que no poden ser utilitzats per empreses que fan productes similars i que no s'ajusten ni a l'ortografia ni a la pronúncia catalanes.
  (2) *Monopatí elèctric, aplicat a la plataforma elèctrica, té l'inconvenient d'un ús equívoc, ja que monopatí designa un vehicle que avança disposat longitudinalment i plataforma un vehicle que avança en transversal.
  (3) *Roda motoritzada, aplicat a la roda elèctrica, no fa referència a la sostenibilitat de la font d'energia utilitzada, no estableix cap relació formal amb els aparells similars i, a més, ja designa un element propi del ciclisme, que és un àmbit pròxim.
  (4) *Monocicle elèctric, aplicat també a la roda elèctrica, estableix un paral·lelisme no del tot cert amb els monocicles (que tenen seient i es mouen per mitjà dels pedals) i comporta la utilització de formes anàlogues per als aparells similars (per exemple, *bicicle elèctric, forma clarament equívoca respecte a bicicleta).

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de plataforma elèctrica, plataforma de manillar i roda elèctrica al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Hoverboards que no volen, segways indesxifrables, vehicles sense nom, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/305/).

     
 • 2906716   POLS O IMPULS? <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> POLS O IMPULS?
   
     
  • POLS O IMPULS?
  • es impulso (impuls, pols), n m
  • es pulso (pols), n m
  • fr impulsion (pols), n f
  • pt pulso (pols), n m
  • en impulse (impuls, pols), n
  • en pulse (pols), n

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant pols com impuls (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats lleument diferents:

  - Un pols (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un senyal elèctric de durada finita, generalment breu, que presenta un augment del seu valor i una disminució posterior fins al valor inicial.
  . Els motius del Consell Supervisor per a avalar pols, tot i que probablement és un calc de l'anglès pulse, són els següents:
  (1) És una forma molt estesa.
  (2) Té un significat més ampli que impuls (ja recollit als diccionaris generals).
  (3) Es pot considerar un significat creat a partir del significat normatiu de pols com a batec arterial.
  . Els equivalents castellans són impulso i pulso; el francès, impulsion; el portuguès, pulso, i els anglesos, impulse i pulse.

  - Un impuls (forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és un pols de durada molt breu, infinitesimal des d'un punt de vista matemàtic. L'impuls, doncs, és un tipus de pols.
  . L'equivalent castellà és impulso, i l'anglès, impulse.

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de pols i impuls al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Pols i impuls, conceptes diferents, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/163/).

     
 • 2906599   PORTABLE, VESTIBLE, DE VESTIR, PER A VESTIR, CONNECTAT -ADA, TECNOLÒGIC -A, DIGITAL O INTEL·LIGENT? <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> PORTABLE, VESTIBLE, DE VESTIR, PER A VESTIR, CONNECTAT -ADA, TECNOLÒGIC -A, DIGITAL O INTEL·LIGENT?
   
     
  • PORTABLE, VESTIBLE, DE VESTIR, PER A VESTIR, CONNECTAT -ADA, TECNOLÒGIC -A, DIGITAL O INTEL·LIGENT?
  • es conectado -da (connectat -ada), adj
  • es de vestir (portable), adj
  • es tecnológico -ca (connectat -ada), adj
  • fr vestimentaire (portable), adj
  • en wearable (connectat -ada), adj
  • en wearable (portable), adj

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant portable, vestible, de vestir i per a vestir com connectat -ada, tecnològic -a, digital i intel·ligent (tot, formes amb valor d'adjectiu) es consideren formes adequades per a traduir l'anglès wearable, encara que tenen significats diferents i es fan servir en contextos diferents:

  - Un dispositiu, un ordinador o la tecnologia portable, i també amb els sinònims complementaris vestible, de vestir i per a vestir (que es poden considerar calcs de l'anglès), és un element que s'integra en la indumentària.
  . L'equivalent castellà és de vestir; el francès vestimentaire, i l'anglès, wearable.

  - Una peça d'indumentària o un complement (com ara unes ulleres, un rellotge o un braçalet) connectat o tecnològic, o fins i tot digital o intel·ligent, és un element que incorpora prestacions tecnològiques avançades.
  . Els equivalents castellans són conectado -da i tecnológico -ca, i l'anglès, wearable.

  En l'àmbit de la tecnologia es donen amb una certa freqüència alguns casos de fluctuació de formes, com ara electrònic / digital / virtual, que es distingeixen segons matisos semàntics no sempre clars.

  D'aquesta manera es recullen els dos significats de wearable, que en anglès tant pot fer referència a la tecnologia integrada a la indumentària com a la indumentària que incorpora prestacions tecnològiques.

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de portable i connectat -ada al Cercaterm, i també el document de criteri original, Tecnologia portable: sobre la traducció de wearable, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/197/).

     
 • 3568451   PORTAFOLIS, PORTAFOLI, PORTFOLI, PORTFOLIO O DOSSIER?; PORTAFOLIS D'APRENENTATGE O PORTAFOLIS DE DOCÈNCIA? <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> , <Criteris d'especialitat > Ciències socials> PORTAFOLIS, PORTAFOLI, PORTFOLI, PORTFOLIO O DOSSIER?; PORTAFOLIS D'APRENENTATGE O PORTAFOLIS DE DOCÈNCIA?
   
     
  • PORTAFOLIS, PORTAFOLI, PORTFOLI, PORTFOLIO O DOSSIER?; PORTAFOLIS D'APRENENTATGE O PORTAFOLIS DE DOCÈNCIA?
  • es portafolio (portafolis), n m
  • es portafolio de aprendizaje (portafolis d'aprenentatge), n m
  • es portafolio del alumno (portafolis d'aprenentatge), n m
  • es portafolio docente (portafolis de docència), n m
  • fr portefeuille (portafolis), n m
  • fr portefeuille d'apprentissage (portafolis d'aprenentatge), n m
  • fr portefeuille de compétences (portafolis), n m
  • fr portefeuille de l'étudiant (portafolis d'aprenentatge), n m
  • fr portefolio (portafolis), n m
  • fr portfolio (portafolis), n m
  • fr portfolio d'enseignement (portafolis de docència), n m
  • fr portfolio d'apprentissage (portafolis d'aprenentatge), n m var. ling.
  • fr portfolio de l'étudiant (portafolis d'aprenentatge), n m var. ling.
  • en learning portfolio (portafolis d'aprenentatge), n
  • en portfolio (portafolis, portafolis d'aprenentatge), n
  • en student portfolio (portafolis d'aprenentatge), n
  • en teaching portfolio (portafolis de docència), n

  <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> , <Criteris d'especialitat > Ciències socials>

  Es considera que les formes adequades per a traduir el manlleu anglès portfolio són portafolis i dossier (noms masculins), i no *portafoli, *portfolio o *portfoli.

  Igualment, com a tipus concrets de portafolis, també es consideren formes adequades portafolis d'aprenentatge (amb el sinònim complementari dossier d'aprenentatge) i portafolis de docència (amb el sinònim complementari dossier de docència).

  Els motius de la tria de portafolis (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) com a denominació principal són els següents:
  (1) Lingüísticament és un compost ben format, que ajunta un verb en tercera persona del present i un nom amb funció de complement directe del verb.
  (2) Tot i que no està recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta forma ja s'utilitza habitualment en català amb el significat recte de cartera o carpeta per a portar documents.
  (3) Té una freqüència d'ús elevada en l'àmbit de l'educació.
  (4) Les llengües estudiades també han agafat el manlleu (adaptat o sense adaptar), fet que indica la internacionalitat d'aquesta forma.
  . L'equivalent castellà és portafolio; els francesos, portefeuille, portefeuille de compétences, portefolio i portfolio, i l'anglès, portfolio.

  Pel que fa a dossier (forma també normalitzada pel Consell Supervisor), se n'ha fet un sinònim complementari pels motius següents:
  (1) És la forma normativa amb el significat recte de cartera o carpeta per a documents i amb el significat metonímic de conjunt de documents.
  (2) Ja s'havia intentat difondre des de fa uns anys com a alternativa al manlleu portfolio, llavors no acceptat pel Consell Supervisor.
  (3) Té un ús molt menor que portafolis en l'àmbit.
  (4) No és la forma triada en altres llengües.

  En canvi, *portfolio, *portfoli i *portafoli plantegen diversos problemes:
  - *Portfolio, el manlleu directe de l'anglès, té l'inconvenient de no fer una adaptació que comporta canvis formals molt menors i que, col·loquialment i per a l'ús recte, ja té una àmplia utilització.
  - *Portfoli, únicament amb l'adaptació del segon formant, es una forma híbrida, ja que ajunta una arrel anglesa i un nom català, a banda de presentar una estructura sil·làbica poc habitual en català.
  - *Portafoli, adaptació de l'anglès que manté el nom en singular, contradiu la regla establerta per al català de prendre el complement en plural en els compostos de verb+nom que es puguin aplicar a molts referents (perquè el nom és comptable i permet la reiteració).
  . Ex.: trencanous, llevataps, para-xocs, saltamarges; però parabrisa, rodamon, gratacel, portaveu

  Un portafolis, o el sinònim complementari dossier, és un recull documental que mostra els coneixements, les habilitats o l'experiència educativa o professional d'algú.

  Finalment, pel que fa a portafolis d'aprenentatge i portafolis de docència, es tracta de tipus concrets de portafolis que fan referència, respectivament, a l'activitat d'un estudiant i a l'activitat d'un docent:

  - Un portafolis d'aprenentatge, o el sinònim complementari dossier d'aprenentatge, és un portafolis elaborat per un estudiant amb l'objectiu de demostrar la feina feta durant un període determinat, el progrés d'aprenentatge i el rendiment acadèmic, de manera que li serveixi, alhora, per a l'autoavaluació.
  . Els equivalents castellans són portafolio de aprendizaje i portafolio del alumno; els francesos, portefeuille d'apprentissage i portefeuille de l'étudiant, amb les variants portfolio d'apprentissage i portfolio de l'étudiant, i els anglesos, learning portfolio, portfolio i student portfolio.

  - Un portafolis de docència, o el sinònim complementari dossier de docència, és un portafolis elaborat per un professor amb l'objectiu de demostrar l'abast i la qualitat de la seva activitat docent, de manera que serveixi, alhora, per a l'autoavaluació i per a l'avaluació de la institució en què treballa.
  . L'equivalent castellà és portafolio docente; el francès, portfolio d'enseignement, i l'anglès, teaching portfolio.

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de portafolis, dossier, portafolis d'aprenentatge i portafolis de docència al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Com es diu portfolio en català?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/306/).