Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2909517   Ab <Anticossos> Ab
   
     
  • anticòs, n m
  • Ac, n m abrev.
  • es anticuerpo
  • es Ac abrev.
  • fr anticorps
  • fr Ac abrev.
  • en antibody
  • en Ab abrev.

  <Anticossos>

  Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, i que té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

  Nota: Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent, però els anticossos en conjunt tenen la mateixa estructura global i s'anomenen col·lectivament immunoglobulines.

     
 • 2910308   abatacept <Immunomodulació> abatacept
   
     
  • abatacept, n m
  • es abatacept
  • fr abatacept
  • en abatacept
  • CAS 332348-12-6

  <Immunomodulació>

  Fàrmac immunomodulador que modula selectivament un senyal coestimulador clau que és necessari per a l'activació completa dels limfòcits T que expressen CD28.

     
 • 2910303   abetimus <Immunomodulació> abetimus
   
     
  • abetimús, n m
  • es abetimús
  • fr abétimus
  • en abetimus
  • CAS 167362-48-3

  <Immunomodulació>

  Fàrmac immunosupressor, tolerogen, dissenyat per bloquejar específicament els anticossos anti-ADN de cèl·lules B, que inhibeix la IL-2.

     
 • 2909321   accessory cell <Cèl·lules i processos citològics> accessory cell
   
     
  • cèl·lula accessòria, n f
  • es célula accesoria
  • fr cellule accessoire
  • en accessory cell

  <Cèl·lules i processos citològics>

  Cèl·lula del sistema immunitari que coopera amb els limfòcits en la resposta immunitària adaptativa sense capacitat pròpia per al reconeixement antigènic específic.

  Nota: Per exemple, els monòcits, els macròfags i les cèl·lules dendrítiques.

     
 • 2909928   accessory molecule <Immunitat cel·lular> accessory molecule
   
     
  • correceptor, n m
  • molècula accessòria, n f sin. compl.
  • es correceptor
  • es molécula accesoria
  • fr co-récepteur
  • fr molécule accessoire
  • en accessory molecule
  • en co-receptor

  <Immunitat cel·lular>

  Receptor de la superfície cel·lular dels limfòcits associat al TCR que produeix la coestimulació mitjançant la unió a lligands associats i la participació en el senyal d'activació.

     
 • 2910092   acquired agammaglobulinemia <Immunodeficiències> acquired agammaglobulinemia
   
     
  • immunodeficiència comuna variable, n f
  • es agammaglobulinemia adquirida
  • es inmunodeficiencia variable común
  • fr immunodéficience commune variable
  • en acquired agammaglobulinemia
  • en common variable immunodeficiency

  <Immunodeficiències>

  Immunodeficiència primària amb mecanisme d'herència complex caracteritzada per un dèficit d'immunoglobulines, sobretot IgA i IgG, i per deficiències diverses en la immunitat cel·lular, i associada amb una resposta pobra en anticossos a les vacunacions, que afecta infants més grans de dos anys.

     
 • 2909251   acquired immunity <Sistema immunitari> acquired immunity
   
     
  • immunitat adaptativa, n f
  • immunitat adquirida, n f
  • es inmunidad adaptativa
  • es inmunidad adquirida
  • fr immunité acquise
  • fr immunité adaptative
  • en acquired immunity
  • en adaptive immunity

  <Sistema immunitari>

  Immunitat que es fonamenta en la resposta específica del sistema immunitari contra un antigen concret i el desenvolupament de memòria immunitària contra aquest antigen.

  Nota: La immunitat adaptativa es genera per selecció clonal dels limfòcits, fet que la diferencia de la immunitat innata.

  Nota: La immunitat adaptativa inclou la immunitat activa i la immunitat passiva.

     
 • 2910091   acquired immunodeficiency <Immunodeficiències> acquired immunodeficiency
   
     
  • immunodeficiència secundària, n f
  • immunodeficiència adquirida, n f sin. compl.
  • es inmunodeficiencia adquirida
  • es inmunodeficiencia secundaria
  • fr immunodéficience secondaire
  • en acquired immunodeficiency
  • en secondary immunodeficiency

  <Immunodeficiències>

  Immunodeficiència causada per agents aliens o per situacions externes que alteren el sistema immunitari.

     
 • 2910103   acquired immunodeficiency syndrome <Immunodeficiències> acquired immunodeficiency syndrome
   
     
  • sida, n f
  • síndrome d'immunodeficiència adquirida, n f
  • es sida
  • es síndrome de inmunodeficiencia adquirida
  • fr sida
  • fr syndrome d'immunodéficience acquise
  • en acquired immunodeficiency syndrome

  <Immunodeficiències>

  Etapa final de la infecció pel VIH, caracteritzada per l'aparició d'infeccions oportunistes o de neoplàsies a causa de la immunodeficiència secundària provocada pel virus.

     
 • 2910299   actinomycin D <Immunomodulació> actinomycin D
   
     
  • actinomicina D, n f
  • dactinomicina, n f sin. compl.
  • es actinomicina D
  • fr actinomycine D
  • fr dactinomycine
  • en actinomycin D
  • en dactinomycin
  • CAS 50-76-0

  <Immunomodulació>

  Fàrmac immunosupressor, antibiòtic polipeptídic, produït pel bacteri Streptomyces chrysomallus, que inhibeix la transcripció de DNA i RNA per mitjà de la unió a les molècules de DNA.

  Nota: L'actinomicina D va ser el primer antibiòtic que va mostrar certa activitat anticancerosa, però no s'utilitza normalment amb aquesta finalitat perquè és molt tòxic i danya el material genètic.