Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2909910   ADCC <Immunitat cel·lular> ADCC
   
     
  • citotoxicitat cel·lular dependent d'anticossos, n f
  • ADCC, n f sigla
  • es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
  • es citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos
  • es ADCC sigla
  • fr cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps
  • fr ADCC sigla
  • en antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
  • en antibody-dependent cellular cytotoxicity
  • en ADCC sigla

  <Immunitat cel·lular>

  Citotoxicitat cel·lular exercida sobre cèl·lules diana recobertes d'anticossos específics, la regió Fc dels quals és reconeguda pels receptors d'Fc de les cèl·lules citotòxiques.

  Nota: 1. Les cèl·lules responsables de l'ADCC són habitualment cèl·lules K, neutròfils i macròfags.

  Nota: 2. La sigla ADCC prové de l'anglès antibody dependent cell-mediated cytotoxicity.

     
 • 2909426   adenoides <Òrgans i teixits limfoides> adenoides
   
     
  • amígdala faríngia, n f
  • adenoides, n f pl sin. compl.
  • es adenoides
  • es amígdala faríngea
  • fr adénoïde
  • fr amygdale laryngée
  • en adenoids
  • en laryngeal tonsil

  <Òrgans i teixits limfoides>

  Amígdala situada a la volta i a la paret posterior de la rinofaringe.

     
 • 2909944   adenopatia <Immunopatologia> adenopatia
   
     
  • limfadenopatia, n f
  • limfoadenopatia, n f
  • adenopatia, n f sin. compl.
  • es adenopatía
  • es linfadenopatía
  • fr adénopathie
  • fr lymphadénopathie
  • en adenopathy
  • en lymphadenopathy

  <Immunopatologia>

  Augment patològic de la mida d'un gangli limfàtic.

     
 • 2910108   adenosina-desaminasa <Immunodeficiències> adenosina-desaminasa
   
     
  • adenosina-desaminasa, n f
  • ADA, n f sigla
  • es adenosina-desaminasa
  • es ADA sigla
  • fr adénosine désaminase
  • fr ADA sigla
  • en adenosine deaminase
  • en ADA sigla

  <Immunodeficiències>

  Enzim que intervé en el catabolisme dels nucleòtids i catalitza la conversió d'adenosina en inosina i amoníac, present a tots els teixits i amb una funció cabdal en el desenvolupament dels limfòcits.

  Nota: La sigla ADA prové de l'anglès adenosine deaminase.

     
 • 2909687   adherència immunitària <Receptors i molècules de membrana> adherència immunitària
   
     
  • adherència immunitària, n f
  • es adherencia inmunitaria
  • fr immunoadhérence
  • en immune adherence

  <Receptors i molècules de membrana>

  Capacitat dels complexos antigen-anticòs i de les partícules opsonitzades per a fixar-se als fagòcits mitjançant els receptors d'Fc o els receptors de complement.

  Nota: L'adherència immunitària és la base del mecanisme per a detectar els factors del complement en algunes proves de fixació de complement.

     
 • 2909314   adhesió leucocitària <Cèl·lules i processos citològics> adhesió leucocitària
   
     
  • adhesió leucocitària, n f
  • es adhesión leucocitaria
  • fr adhésion leucocytaire
  • en leukocyte adhesion

  <Cèl·lules i processos citològics>

  Conjunt de processos que determinen la interacció dels leucòcits amb altres estructures de l'organisme, especialment amb l'endoteli dels vasos sanguinis o la matriu extracel·lular, i que controlen la idoneïtat de la recirculació leucocitària.

     
 • 2909375   adhesió leucocitària ferma <Cèl·lules i processos citològics> adhesió leucocitària ferma
   
     
  • adhesió leucocitària ferma, n f
  • es adhesión leucocitaria firme
  • fr adhésion leucocytaire ferme
  • en firm leukocyte adhesion

  <Cèl·lules i processos citològics>

  Adhesió leucocitària intensificada a l'endoteli dels vasos sanguinis, que es produeix després del rodolament i que immobilitza els leucòcits fixant-los a la paret endotelial, vehiculada per molècules d'adhesió com ara l'LFA-1 o l'ICAM-1.

  Nota: L'adhesió leucocitària ferma és la segona etapa de l'extravasació, prèvia a la diapedesi.

     
 • 2910381   adjuvant <Tècniques de diagnòstic i de recerca> adjuvant
   
     
  • adjuvant, n m
  • es adyuvante
  • fr adjuvant
  • en adjuvant

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Substància que, administrada conjuntament amb un antigen, facilita o augmenta la resposta immunitària contra aquest antigen.

     
 • 2910382   adjuvant complet de Freund <Tècniques de diagnòstic i de recerca> adjuvant complet de Freund
   
     
  • adjuvant complet de Freund, n m
  • es adyuvante completo de Freund
  • fr adjuvant complet de Freund
  • en complete Freund adjuvant

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Adjuvant de Freund que conté micobacteris morts en suspensió.

     
 • 2910397   adjuvant de Freund <Tècniques de diagnòstic i de recerca> adjuvant de Freund
   
     
  • adjuvant de Freund, n m
  • es adyuvante de Freund
  • fr adjuvant de Freund
  • en Freund adjuvant

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Adjuvant en forma d'emulsió estable d'aigua en oli, emprat com a estimulador de les respostes immunitàries.