Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2910383   adjuvant incomplet de Freund <Tècniques de diagnòstic i de recerca> adjuvant incomplet de Freund
   
     
  • adjuvant incomplet de Freund, n m
  • es adyuvante incompleto de Freund
  • fr adjuvant incomplet de Freund
  • en incomplete Freund adjuvant

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Adjuvant de Freund que no conté micobacteris morts en suspensió.

     
 • 2909695   adrecina <Receptors i molècules de membrana> adrecina
   
     
  • adrecina, n f
  • es adresina
  • es dirigina
  • fr adressine
  • en addressin

  <Receptors i molècules de membrana>

  Receptor endotelial que confereix especificitat tissular a les vies de migració cel·lular leucocitàries.

     
 • 2909609   afinitat <Interacció antigen-anticòs> afinitat
   
     
  • afinitat, n f
  • es afinidad
  • fr affinité
  • en affinity

  <Interacció antigen-anticòs>

  Força d'unió que s'estableix entre un determinant antigènic i un lloc de combinació d'un anticòs.

  Nota: L'afinitat depèn de la coincidència espacial dels dos elements que reaccionen i de la distribució dels grups hidròfobs amb càrrega elèctrica; representa, per tant, la suma de totes les forces d'atracció i repulsió.

     
 • 2909615   afinitat funcional <Interacció antigen-anticòs> afinitat funcional
   
     
  • afinitat funcional, n f
  • es afinidad funcional
  • fr affinité fonctionnelle
  • en functional affinity

  <Interacció antigen-anticòs>

  Afinitat descrita per la constant d'associació de la reacció entre un anticòs bivalent o multivalent i un lligand bivalent o multivalent.

     
 • 2909450   Ag <Antígens> Ag
   
     
  • antigen, n m
  • Ag, n m abrev.
  • es antígeno
  • es Ag abrev.
  • fr antigène
  • fr Ag abrev.
  • en antigen
  • en Ag abrev.

  <Antígens>

  Molècula capaç d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T.

  Nota: El terme antigen es va encunyar inicialment com un acrònim a partir de l'expressió anglesa antibody generation ('generació d'anticossos'). Actualment es coneix que només una part dels antígens, els immunògens, són capaços d'induir una resposta immunitària humoral i, per tant, de generar anticossos.

     
 • 2910104   agammaglobulinèmia <Immunodeficiències> agammaglobulinèmia
   
     
  • agammaglobulinèmia, n f
  • es agammaglobulinemia
  • fr agammaglobulinémie
  • en agammaglobulinemia

  <Immunodeficiències>

  Absència d'immunoglobulines en el sèrum.

  Nota: El terme agammaglobulinèmia es fa servir de vegades com a sinònim de hipogammaglobulinèmia quan hi ha una baixada acusada de globulines en el sèrum, però es tracta d'un ús poc recomanable.

     
 • 2910101   agammaglobulinèmia congènita <Immunodeficiències> agammaglobulinèmia congènita
   
     
  • agammaglobulinèmia lligada a X, n f
  • agammaglobulinèmia congènita, n f sin. compl.
  • malaltia de Bruton, n f sin. compl.
  • es agammaglobulinemia congénita
  • es agammaglobulinemia ligada a X
  • es enfermedad de Bruton
  • fr agammaglobulinémie congénitale
  • fr agammaglobulinémie liée à l'X
  • fr maladie de Bruton
  • en Bruton disease
  • en congenital agammaglobulinemia
  • en X-linked agammaglobulinemia

  <Immunodeficiències>

  Immunodeficiència primària d'herència lligada al cromosoma X, caracteritzada per l'absència de limfòcits B madurs circulants i d'immunoglobulines sèriques, i associada amb infeccions bacterianes greus.

  Nota: L'agammaglobulinèmia lligada a X és deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.

     
 • 2910101   agammaglobulinèmia lligada a X <Immunodeficiències> agammaglobulinèmia lligada a X
   
     
  • agammaglobulinèmia lligada a X, n f
  • agammaglobulinèmia congènita, n f sin. compl.
  • malaltia de Bruton, n f sin. compl.
  • es agammaglobulinemia congénita
  • es agammaglobulinemia ligada a X
  • es enfermedad de Bruton
  • fr agammaglobulinémie congénitale
  • fr agammaglobulinémie liée à l'X
  • fr maladie de Bruton
  • en Bruton disease
  • en congenital agammaglobulinemia
  • en X-linked agammaglobulinemia

  <Immunodeficiències>

  Immunodeficiència primària d'herència lligada al cromosoma X, caracteritzada per l'absència de limfòcits B madurs circulants i d'immunoglobulines sèriques, i associada amb infeccions bacterianes greus.

  Nota: L'agammaglobulinèmia lligada a X és deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.

     
 • 2910553   agar <Material i animals d'experimentació> agar
   
     
  • agar-agar, n m
  • agar, n m sin. compl.
  • gelosa, n f sin. compl.
  • es agar
  • es agar-agar
  • es gelosa
  • fr agar-agar
  • fr gélose
  • en agar
  • en agar-agar
  • en gelose

  <Material i animals d'experimentació>

  Complex de polisacàrids que s'extreu d'algunes algues vermelles, emprat en la immunodifusió com a suport inert per al creixement de cèl·lules, especialment bacteris i cèl·lules tumorals.

     
 • 2910553   agar-agar <Material i animals d'experimentació> agar-agar
   
     
  • agar-agar, n m
  • agar, n m sin. compl.
  • gelosa, n f sin. compl.
  • es agar
  • es agar-agar
  • es gelosa
  • fr agar-agar
  • fr gélose
  • en agar
  • en agar-agar
  • en gelose

  <Material i animals d'experimentació>

  Complex de polisacàrids que s'extreu d'algunes algues vermelles, emprat en la immunodifusió com a suport inert per al creixement de cèl·lules, especialment bacteris i cèl·lules tumorals.