Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2909896   PAF <Immunitat cel·lular> PAF
   
     
  • factor activador de plaquetes, n m
  • PAF, n m sigla
  • es factor activador de plaquetas
  • es PAF sigla
  • fr facteur d'activation plaquettaire
  • fr PAF sigla
  • en platelet-activating factor
  • en PAF sigla

  <Immunitat cel·lular>

  Mediador lipídic alliberat pels mastòcits, els leucòcits polimorfonuclears i els macròfags quan anticossos units als seus receptors d'Fc entren en contacte amb l'antigen, que causa agregació plaquetària i que pot ser un mediador en l'asma.

  Nota: 1. El factor activador de plaquetes provoca in vitro un canvi de forma en les plaquetes.

  Nota: 2. La sigla PAF prové de l'anglès platelet-activating factor.

     
 • 2910393   PAGE <Tècniques de diagnòstic i de recerca> PAGE
   
     
  • electroforesi en gel de poliacrilamida, n f
  • PAGE, n f sigla
  • es electroforesis en gel de poliacrilamida
  • es PAGE sigla
  • fr électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • fr PAGE sigla
  • en polyacrylamide gel electrophoresis
  • en PAGE sigla

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Electroforesi en gel en què la matriu consisteix en un reticle obtingut mitjançant la polimerització d'acrilamida.

  Nota: La sigla PAGE prové de l'anglès polyacrylamide gel electropohoresis.

     
 • 2910334   palivizumab <Immunomodulació> palivizumab
   
     
  • palivizumab, n m
  • es palivizumab
  • fr palivizumab
  • en palivizumab
  • CAS 188039-54-5

  <Immunomodulació>

  Fàrmac immunomodulador antivíric, anticòs monoclonal IgG1k, que inhibeix la fusió i neutralitza les soques subtipus A i B del virus respiratori sincicial i s'empra en la prevenció de malalties greus del tracte respiratori inferior per aquests virus.

     
 • 2909415   PALS <Òrgans i teixits limfoides> PALS
   
     
  • polpa blanca, n f
  • beina limfàtica periarteriolar, n f sin. compl.
  • PALS, n f sigla
  • es manguito linfoide periarteriolar
  • es pulpa blanca
  • es vaina linfática periarteriolar
  • es PALS sigla
  • fr pulpe blanche
  • fr PALS sigla
  • en periarteriolar lymphatic sheath
  • en white pulp
  • en PALS sigla

  <Òrgans i teixits limfoides>

  Part de la melsa que envolta les artèries, en forma d'una beina de limfòcits, principalment limfòcits T.

  Nota: La sigla PALS prové de l'anglès periarteriolar lymphatic sheath.

     
 • 2910021   PAN <Autoimmunitat> PAN
   
     
  • poliarteritis nodosa, n f
  • poliarteritis nodosa clàssica, n f
  • PAN, n f sigla
  • es poliarteritis nudosa
  • es poliarteritis nudosa clásica
  • es PAN sigla
  • fr périartérite noueuse
  • fr PAN sigla
  • en polyarteritis nodosa
  • en PAN sigla

  <Autoimmunitat>

  Vasculitis sistèmica de probable causa autoimmunitària caracteritzada per necrosi de les artèries de calibre mitjà i petit sense formació de granulomes i associada amb la presència d'autoanticossos anticitoplasma de neutròfil.

     
 • 2909949   pancitopènia <Immunopatologia> pancitopènia
   
     
  • pancitopènia, n f
  • es pancitopenia
  • fr pancytopénie
  • en pancytopenia

  <Immunopatologia>

  Disminució simultània del nombre de totes les cèl·lules sanguínies causada principalment per alteracions de l'hematopoesi o per tumors de la medul·la òssia.

     
 • 2910375   pàning <Tècniques de diagnòstic i de recerca> pàning
   
     
  • pàning, n m
  • es panning
  • fr méthode d'adhérence sur plastique
  • fr panning
  • en panning

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Tècnica que permet seleccionar les cèl·lules d'una determinada subpoblació i que consisteix a incubar-les en una superfície sensibilitzada amb un antigen o un anticòs, de manera que hi quedin retingudes.

     
 • 2910482   papaïna <Tècniques de diagnòstic i de recerca> papaïna
   
     
  • papaïna, n f
  • es papaína
  • fr papaïne
  • en papain

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Enzim obtingut del papaier, Carica papaya, capaç d'hidrolitzar certs enllaços peptídics en presència de grups tiol, emprat en l'obtenció de fragments Fab univalents i fragments Fc d'immunoglobulina.

     
 • 2909758   paràlisi immunitària <Tolerància immunitària> paràlisi immunitària
   
     
  • paràlisi immunitària, n f
  • es parálisis inmune
  • fr paralysie immunitaire
  • en immune paralysis

  <Tolerància immunitària>

  Tolerància immunitària que s'indueix experimentalment en ratolins de laboratori mitjançant la inoculació de grans quantitats de polisacàrid poc metabolitzable i que dura mentre aquest polisacàrid persisteix en l'organisme.

     
 • 2910212   paraproteïna <Gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies> paraproteïna
   
     
  • paraproteïna, n f
  • es paraproteína
  • fr paraprotéine
  • en paraprotein

  <Gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies>

  Immunoglobulina homogènia sintetitzada per un clon de cèl·lules plasmàtiques que han proliferat sense estimulació per un antigen, detectable perquè forma una banda contínua en l'electroforesi.

  Nota: La presència de paraproteïnes a la sang o a l'orina va associada amb diverses malalties, com ara el mieloma múltiple.