Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2910024   SAF <Autoimmunitat> SAF
   
     
  • síndrome antifosfolipídica, n f
  • SAF, n f sigla
  • es síndrome antifosfolipídico
  • es SAF sigla
  • fr syndrome des antiphospholipides
  • fr APS sigla
  • en antiphospholipid syndrome
  • en APS sigla

  <Autoimmunitat>

  Malaltia autoimmunitària sistèmica caracteritzada per la presència d'autoanticossos antifosfolípid que es manifesta amb trombosi arterial o venosa i amb morbiditat durant l'embaràs.

  Nota: Les dones en edat fèrtil afectades de síndrome antifosfolipídica, en cas de quedar embarassades, pateixen avortaments recurrents.

     
 • 2910160   sarcoma de Kaposi <Immunologia tumoral> sarcoma de Kaposi
   
     
  • sarcoma de Kaposi, n m
  • es sarcoma de Kaposi
  • fr sarcome de Kaposi
  • en Kaposi sarcoma

  <Immunologia tumoral>

  Tumor de cèl·lules endotelials que acostuma a manifestar-se amb unes taques de color purpuri sobre la pell i les mucoses, i que pot afectar òrgans interns.

  Nota: El sarcoma de Kaposi es dona amb freqüència en malalts de sida.

     
 • 2909706   SCF <Receptors i molècules de membrana> SCF
   
     
  • lligand de c-kit, n m
  • factor de les cèl·lules mare, n m sin. compl.
  • SCF, n m sigla
  • es factor de las células madre
  • es ligando del c-kit
  • es SCF sigla
  • fr facteur de croissance des céllules souches
  • fr ligand du c-kit
  • fr SCF sigla
  • en c-kit ligand
  • en stem cell factor
  • en SCF sigla

  <Receptors i molècules de membrana>

  Proteïna produïda per cèl·lules de la medul·la òssia i de l'estroma del timus, que s'uneix específicament a la proteïna c-kit a la superfície de les cèl·lules pluripotents hematopoètiques i estimula les cèl·lules precursores dels limfòcits B i dels limfòcits T.

  Nota: La sigla SCF prové de l'anglès stem cell factor.

     
 • 2910111   SCID <Immunodeficiències> SCID
   
     
  • immunodeficiència combinada greu, n f
  • SCID, n f sigla
  • es inmunodeficiencia combinada grave
  • es SCID sigla
  • fr immunodéficience combinée grave
  • fr SCID sigla
  • en severe combined immunodeficiency
  • en SCID sigla

  <Immunodeficiències>

  Immunodeficiència combinada causada per un defecte greu dels limfòcits T i un defecte dels limfòcits B, i associada amb una susceptibilitat elevada a les infeccions oportunistes, que sovint resulten mortals.

  Nota: La sigla SCID prové de l'anglès severe combined immunodeficiency.

     
 • 2910464   SDS-PAGE <Tècniques de diagnòstic i de recerca> SDS-PAGE
   
     
  • electroforesi en gel de poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic, n f
  • SDS-PAGE, n f sigla
  • es electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfatosódico
  • es SDS-PAGE sigla
  • fr électrophorèse de polyacrylamide en présence de sulfate de sodium dodécylique
  • fr SDS-PAGE sigla
  • en sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis
  • en SDS-PAGE sigla

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Electroforesi en gel de proliacrilamida que permet separar proteïnes segons el seu pes molecular, mitjançant un recobriment amb dodecilsulfat sòdic, que adjudica a aquestes proteïnes una càrrega global en relació amb les seves dimensions.

  Nota: La sigla SDS-PAGE prové de l'anglès sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis.

     
 • 2909782   segment gènic C <Base genètica dels receptors limfocitaris> segment gènic C
   
     
  • segment gènic C, n m
  • segment gènic constant, n m
  • gen C, n m sin. compl.
  • es gen C
  • es segmento génico C
  • fr gène C
  • fr segment génique C
  • en C gene
  • en C gene segment

  <Base genètica dels receptors limfocitaris>

  Segment de DNA que codifica la regió constant.

  Nota: L'abreviació C prové de l'anglès constant.

     
 • 2909782   segment gènic constant <Base genètica dels receptors limfocitaris> segment gènic constant
   
     
  • segment gènic C, n m
  • segment gènic constant, n m
  • gen C, n m sin. compl.
  • es gen C
  • es segmento génico C
  • fr gène C
  • fr segment génique C
  • en C gene
  • en C gene segment

  <Base genètica dels receptors limfocitaris>

  Segment de DNA que codifica la regió constant.

  Nota: L'abreviació C prové de l'anglès constant.

     
 • 2909783   segment gènic D <Base genètica dels receptors limfocitaris> segment gènic D
   
     
  • segment gènic D, n m
  • gen D, n m sin. compl.
  • segment gènic de diversitat, n m sin. compl.
  • es gen D
  • es segmento génico D
  • fr gène D
  • fr segment génique D
  • en D gene
  • en D gene segment

  <Base genètica dels receptors limfocitaris>

  Segment de DNA que codifica la regió D.

  Nota: L'abreviació D prové de l'anglès diversity ('diversitat').

     
 • 2909784   segment gènic d'unió <Base genètica dels receptors limfocitaris> segment gènic d'unió
   
     
  • segment gènic J, n m
  • gen J, n m sin. compl.
  • segment gènic d'unió, n m sin. compl.
  • es gen J
  • es segmento génico J
  • fr gène J
  • en J gene
  • en J gene segment

  <Base genètica dels receptors limfocitaris>

  Segment de DNA que codifica la regió J.

  Nota: L'abreviació J prové de l'anglès joining ('unió').

     
 • 2909783   segment gènic de diversitat <Base genètica dels receptors limfocitaris> segment gènic de diversitat
   
     
  • segment gènic D, n m
  • gen D, n m sin. compl.
  • segment gènic de diversitat, n m sin. compl.
  • es gen D
  • es segmento génico D
  • fr gène D
  • fr segment génique D
  • en D gene
  • en D gene segment

  <Base genètica dels receptors limfocitaris>

  Segment de DNA que codifica la regió D.

  Nota: L'abreviació D prové de l'anglès diversity ('diversitat').