Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2910292   tacrolimús <Immunomodulació> tacrolimús
   
     
  • tacrolimús, n m
  • FK506, n m sigla
  • es tacrolimo
  • es tacrolimus
  • es FK506 sigla
  • fr tacrolimus
  • fr FK506 sigla
  • en tacrolimus
  • en FK506 sigla
  • CAS 104987-11-3

  <Immunomodulació>

  Fàrmac immunosupressor, inhibidor de la calcineurina i aïllat del fong Streptomyces tsukubaensis, que inactiva els limfòcits T mitjançant la inhibició del senyal de transducció del TCR, emprat en la prevenció del rebuig en trasplantaments.

     
 • 2910339   talidomida <Immunomodulació> talidomida
   
     
  • talidomida, n f
  • es talidomida
  • fr thalidomide
  • en thalidomide
  • CAS 50-35-1

  <Immunomodulació>

  Fàrmac immunomodulador i teratogen.

  Nota: La talidomida apareix per inhibir la progressió del mieloma múltiple per diversos mecanismes:
  inhibeix la producció d'interleucina-6 (IL-6), activa l'apoptosi cel·lular mitjançant la caspasa-8, indueix la cinasa terminal c-jun (JNK) mitocondrial i activa les cèl·lules o limfòcits T perquè produeixin IL-2 alterant la quantitat i les funcions de les cèl·lules assassines naturals (o cèl·lula NK, de l'anglès natural killer), fet que augmenta l'activitat de les cèl·lules citotòxiques.

  Els usos terapèutics de la talidomida estan molt reglamentats a causa dels efectes teratògens que produeix.

     
 • 2909658   TAP <Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)> TAP
   
     
  • transportador associat amb el processament antigènic, n m
  • TAP, n m sigla
  • es transportador asociado al procesamiento antigénico
  • es TAP sigla
  • fr transporteur associé à la maturation de l'antigène
  • fr TAP sigla
  • en transporter associated with antigen processing
  • en TAP sigla

  <Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)>

  Transportador de pèptids des del citosol fins a la llum del reticle endoplasmàtic, on aquests s'uneixen a les molècules d'histocompatibilitat de classe I i n'estabilitzen l'estructura, mitjançant l'acció de la tapasina.

  Nota: 1. S'han definit dos tipus de transportadors, el TAP-1 i el TAP-2.

  Nota: 2. La sigla TAP prové de l'anglès transporter associated with antigen processing.

     
 • 2909659   tapasina <Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)> tapasina
   
     
  • tapasina, n f
  • es tapasina
  • fr tapasine
  • en tapasin

  <Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)>

  Proteïna associada al TAP essencial per a l'acoblament de les molècules d'histocompatibilitat de classe I.

     
 • 2909939   TCGF <Immunitat cel·lular> TCGF
   
     
  • factor de creixement dels limfòcits T, n m
  • TCGF, n m sigla
  • es factor de crecimiento de células T
  • es TCGF sigla
  • fr facteur de croissance des lymphocytes T
  • fr TCGF sigla
  • en T-cell growth factor
  • en TCGF sigla

  <Immunitat cel·lular>

  Citocina que estimula la proliferació dels limfòcits T.

  Nota: La sigla TCGF prové de l'anglès T-cell growth factor.

     
 • 2909733   TCR <Receptors i molècules de membrana> TCR
   
     
  • receptor dels limfòcits T, n m
  • TCR, n m sigla
  • es receptor de linfocitos T
  • es TCR sigla
  • fr récepteur des cellules T
  • fr TCR sigla
  • en T-cell receptor
  • en TCR sigla

  <Receptors i molècules de membrana>

  Receptor antigènic de la superfície cel·lular dels limfòcits T, format per una proteïna dimèrica ancorada a la membrana, que reconeix els pèptids antigènics fixats al solc d'unió al pèptid quan es mostren a la superfície de les cèl·lules presentadores d'antigen com a complexos pèptid-molècula d'histocompatibilitat de l'MHC.

  Nota: 1. El TCR es compon de dues cadenes associades, α i β o γ i δ. Cada limfòcit T expressa un sol tipus de TCR, com a conseqüencia del reordenament gènic, que produeix un únic gen codificador en el curs de la maduració dels limfòcits T.

  Nota: 2. La sigla TCR prové de l'anglès T-cell receptor.

     
 • 2910374   tècnica de rosetes <Tècniques de diagnòstic i de recerca> tècnica de rosetes
   
     
  • tècnica de rosetes, n f
  • es roseteo
  • fr technique des rosettes
  • en rosette test
  • en rosettes technique
  • en rosetting

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Tècnica que permet aïllar limfòcits i que consisteix a incubar-los amb eritròcits, de manera que aquests se situen al voltant dels limfòcits formant una roseta.

     
 • 2910490   tècnica de sandvitx <Tècniques de diagnòstic i de recerca> tècnica de sandvitx
   
     
  • tècnica de sandvitx, n f
  • es técnica de sándwich
  • fr technique du sandwich
  • fr technique en sandwich
  • en sandwich technique

  <Tècniques de diagnòstic i de recerca>

  Tècnica que permet detectar anticossos o cèl·lules productores d'anticossos, en què l'antigen reacciona de primer amb un estrat d'anticossos no marcats i després amb un d'anticossos marcats i queda col·locat entre tots dos.

     
 • 2909440   teixit limfàtic <Òrgans i teixits limfoides> teixit limfàtic
   
     
  • teixit limfoide, n m
  • teixit limfàtic, n m sin. compl.
  • es tejido linfático
  • es tejido linfoide
  • fr tissu lymphoïde
  • en lymphatic tissue
  • en lymphoid tissue

  <Òrgans i teixits limfoides>

  Teixit propi dels òrgans limfoides en el qual predominen els limfòcits i les cèl·lules accessòries.

  Nota: El teixit limfoide forma, per exemple, la melsa, els ganglis limfàtics, el timus, les plaques de Peyer i les amígdales palatines.

     
 • 2909440   teixit limfoide <Òrgans i teixits limfoides> teixit limfoide
   
     
  • teixit limfoide, n m
  • teixit limfàtic, n m sin. compl.
  • es tejido linfático
  • es tejido linfoide
  • fr tissu lymphoïde
  • en lymphatic tissue
  • en lymphoid tissue

  <Òrgans i teixits limfoides>

  Teixit propi dels òrgans limfoides en el qual predominen els limfòcits i les cèl·lules accessòries.

  Nota: El teixit limfoide forma, per exemple, la melsa, els ganglis limfàtics, el timus, les plaques de Peyer i les amígdales palatines.