Diccionari d'atletisme

   

Diccionari d'atletisme

 

 

Aquest diccionari recull uns quatre-cents cinquanta termes de l'àmbit de l'atletisme amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. La terminologia recollida d’acord amb l’arbre de camp del diccionari fa referència sobretot a l’espai de competició, les modalitats i les proves de cada modalitat, l’equip requerit, els esportistes, els jutges i l'organització.


Per a elaborar aquest diccionari s'ha partit del Diccionari d'atletisme del TERMCAT, editat l'any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. Amb l'objectiu d’assegurar-ne l'actualitat, però, s'ha fet una revisió completa de denominacions, equivalents i definicions d’acord amb el Diccionari general de l'esport, que el TERMCAT està a punt de publicar.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'atletisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/19/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari recull uns quatre-cents cinquanta termes de l'àmbit de l'atletisme amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. La terminologia recollida d’acord amb l’arbre de camp del diccionari fa referència sobretot a l’espai de competició, les modalitats i les proves de cada modalitat, l’equip requerit, els esportistes, els jutges i l'organització.


Per a elaborar aquest diccionari s'ha partit del Diccionari d'atletisme del TERMCAT, editat l'any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. Amb l'objectiu d’assegurar-ne l'actualitat, però, s'ha fet una revisió completa de denominacions, equivalents i definicions d’acord amb el Diccionari general de l'esport, que el TERMCAT està a punt de publicar.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'atletisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/19/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

This dictionary gathers about four-hundred and fifty terms from the athletics field with the denominations and the definition in Catalan and with the equivalents in Spanish, French and English. This terminology refers especially to the competition area, categories and events for each category, the kit required, sportspeople, referees and organization.

 

The basis for this dictionary is the Diccionari d’atletisme ('Athletics Dictionary') from TERMCAT, published in 1992 on the occasion of the Barcelona Olympic Games. However, in order to guarantee its relevance, TERMCAT has carried out a complete revision of designations, equivalents and definitions according to the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport').

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'atletisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/19/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

Este diccionario recoge unos cuatro cientos cincuenta términos del ámbito del atletismo con las denominaciones y la definición en catalán y con los equivalentes en castellano, francés e inglés. La terminología recogida hace referencia sobre todo al espacio de competición, las modalidades y las pruebas de cada modalidad, el equipo requerido, los deportistas, los jueces y la organización.

 

Para elaborar este diccionario se ha partido del Diccionari d’atletisme de Termcat, editado en 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sin embargo, con el objetivo de asegurar su actualidad, se ha hecho una revisión completa de denominaciones, equivalentes y definiciones de acuerdo con el Diccionari general de l’esport.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'atletisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/19/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

Ce dictionnaire recueille quatre-cents cinquante termes du domaine de l’athlétisme avec les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais. La terminologie recueillie correspond surtout à l’espace de compétition, les modalités et les épreuves de chaque modalité, l’équipe nécessaire, les sportifs, les juges et l’organisation.

 

Pour élaborer ce dictionnaire on s’est basé sur le Diccionari d’atletisme (« Dictionnaire d’athlétisme ») du Termcat, édité en 1992 à l’occasion des Jeux Olympiques de Barcelone. Afin de n’assurer l’actualité, cependant, on a fait la révision complète de dénominations, équivalents et définitions d’après le Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire Général du Sport »).

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'atletisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/19/>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018