Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 4058933   ajut lligat ajut lligat
   
     
  • ajut vinculat, n m
  • ajut lligat, n m sin. compl.
  • es ayuda condicionada
  • es ayuda ligada
  • es ayuda vinculada
  • fr aide liée
  • en tied aid

  Ajut econòmic que un estat dona a un altre estat amb la condició que el país receptor utilitzi aquests recursos per a adquirir de manera exclusiva o preferent béns o serveis produïts en el país donant.

  Nota: L'ajut vinculat es considera una mala pràctica i el procés de desvincular l'ajut està present en l'agenda del desenvolupament internacional.

     
 • 4058931   ajut no lligat ajut no lligat
   
     
  • ajut no vinculat, n m
  • ajut no lligat, n m sin. compl.
  • es ayuda desvinculada
  • es ayuda no condicionada
  • es ayuda no ligada

  Ajut econòmic que un estat dona a un altre estat sense condicionar l'ús d'aquests recursos a l'adquisició de béns i serveis produïts en el país donant.

     
 • 4058931   ajut no vinculat ajut no vinculat
   
     
  • ajut no vinculat, n m
  • ajut no lligat, n m sin. compl.
  • es ayuda desvinculada
  • es ayuda no condicionada
  • es ayuda no ligada

  Ajut econòmic que un estat dona a un altre estat sense condicionar l'ús d'aquests recursos a l'adquisició de béns i serveis produïts en el país donant.

     
 • 4058932   ajut oficial al desenvolupament ajut oficial al desenvolupament
   
     
  • ajut oficial al desenvolupament, n m
  • AOD, n m sigla
  • es asistencia oficial para el desarrollo
  • es ayuda oficial al desarrollo
  • es AOD sigla
  • fr aide publique au développement
  • fr APD sigla
  • en official development aid
  • en official development assistance
  • en ODA sigla

  Ajut al desenvolupament que proporcionen organismes públics.

  Nota: L'ajut oficial al desenvolupament inclou l'acció humanitària, l'ajut alimentari, la cooperació financera i la cooperació tècnica.

     
 • 4058933   ajut vinculat ajut vinculat
   
     
  • ajut vinculat, n m
  • ajut lligat, n m sin. compl.
  • es ayuda condicionada
  • es ayuda ligada
  • es ayuda vinculada
  • fr aide liée
  • en tied aid

  Ajut econòmic que un estat dona a un altre estat amb la condició que el país receptor utilitzi aquests recursos per a adquirir de manera exclusiva o preferent béns o serveis produïts en el país donant.

  Nota: L'ajut vinculat es considera una mala pràctica i el procés de desvincular l'ajut està present en l'agenda del desenvolupament internacional.

     
 • 4058932   AOD AOD
   
     
  • ajut oficial al desenvolupament, n m
  • AOD, n m sigla
  • es asistencia oficial para el desarrollo
  • es ayuda oficial al desarrollo
  • es AOD sigla
  • fr aide publique au développement
  • fr APD sigla
  • en official development aid
  • en official development assistance
  • en ODA sigla

  Ajut al desenvolupament que proporcionen organismes públics.

  Nota: L'ajut oficial al desenvolupament inclou l'acció humanitària, l'ajut alimentari, la cooperació financera i la cooperació tècnica.

     
 • 4058934   apoderament apoderament
   
     
  • apoderament, n m
  • es capacitación
  • es empoderamiento
  • es fortalecimiento
  • es potenciación
  • fr appropriation de ses pouvoirs
  • fr autonomisation
  • fr renforcement du pouvoir
  • en empowerment

  Procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els mitjans per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials.

     
 • 4058935   asil asil
   
     
  • asil, n m
  • es asilo
  • fr asile
  • en asylum

  Protecció discrecional que un estat ofereix a una persona estrangera la vida, la llibertat o els drets fonamentals de la qual estan amenaçats o corren perill per actes de persecució o violència, derivats del comportament actiu o omissiu del país d'origen, per motius d'ètnia, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat.

  Nota: 1. L'asil es concedeix d'acord amb el principi de no-devolució i la prohibició d'expulsió.

  Nota: 2. És un tipus d'asil l'asil humanitari.

     
 • 4058936   asil humanitari asil humanitari
   
     
  • asil humanitari, n m
  • es asilo humanitario
  • fr asile humanitaire
  • en humanitarian asylum

  Asil que es concedeix a una persona que ha fugit del seu país d'origen a causa d'una crisi humanitària.

  Nota: L'asil humanitari es pot concedir, per exemple, per motius racials, religiosos, conflictes armats, catàstrofes naturals o violacions dels drets humans.

     
 • 4058937   asilat | asilada asilat | asilada
   
     
  • asilat | asilada, n m, f
  • es asilado | asilada
  • fr asilé | asilée
  • en asylee

  Persona a qui s'ha concedit asil.