Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 4058941   camp de refugiats camp de refugiats
   
     
  • camp de refugiats, n m
  • es campo de refugiados
  • fr camp de réfugiés
  • en refugee camp

  Assentament condicionat per a acollir refugiats durant un període de temps indeterminat i proporcionar-los ajut humanitari.

  Nota: Sovint, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals són les encarregades de proporcionar l'ajut humanitari als camps de refugiats.

     
 • 4058942   capital social capital social
   
     
  • capital social, n m
  • es capital social
  • fr capital social
  • en social capital

  Conjunt de normes, organitzacions i relacions individuals i col·lectives basades en la confiança i la reciprocitat que contribueixen a la cohesió social, al desenvolupament, al benestar de la societat i a la capacitat dels seus membres per a actuar i satisfer les seves necessitats de manera coordinada en benefici mutu.

  Nota: La creació de capital social és un dels criteris en què es basa la cooperació tècnica.

     
 • 4058943   catàstrofe catàstrofe
   
     
  • catàstrofe, n f
  • es catástrofe
  • fr catastrophe
  • en catastrophe
  • en hazard

  Esdeveniment calamitós produït per causes naturals o humanes que, quan afecta un territori o una comunitat vulnerables, pot causar danys que desencadenin un desastre.

  Nota: 1. Les catàstrofes poden ser de gestació lenta, com una sequera, o d'irrupció sobtada, com un terratrèmol o una inundació.

  Nota: 2. Són exemples de catàstrofes per causes naturals un huracà o un terratrèmol; són exemples de catàstrofes per causes humanes un conflicte armat o un accident nuclear.

     
 • 4058944   codesenvolupament codesenvolupament
   
     
  • codesenvolupament, n m
  • es codesarrollo
  • fr codéveloppement
  • en codevelopment

  Forma de cooperació al desenvolupament en la qual els ciutadans immigrants contribueixen activament en el desenvolupament econòmic, social i cultural dels seus països d'origen i de la societat d'acollida a través de projectes o altres activitats.

  Nota: El codesenvolupament estableix una relació positiva entre migració i desenvolupament.

     
 • 4058945   codi de conducta codi de conducta
   
     
  • codi de conducta, n m
  • es código de conducta
  • fr code de conduite
  • en code of conduct

  Conjunt de normes i principis ètics que regulen el comportament dels actors internacionals implicats en la cooperació al desenvolupament.

     
 • 4058946   coherència de polítiques per al desenvolupament coherència de polítiques per al desenvolupament
   
     
  • coherència de polítiques per al desenvolupament, n f
  • CPD, n f sigla
  • es coherencia de políticas para el desarrollo
  • es CPD sigla
  • fr cohérence des politiques pour le développement
  • fr CPD sigla
  • en policy coherence for development
  • en PCD sigla

  Integració de la perspectiva del desenvolupament en el conjunt de les polítiques interiors i exteriors d'un govern.

  Nota: La coherència de polítiques per al desenvolupament té com a objectiu assegurar que l'acció exterior d'un govern no entri en contradicció amb els objectius i els resultats de la política de cooperació al desenvolupament.

     
 • 4058947   comerç just comerç just
   
     
  • comerç just, n m
  • es comercio equitativo
  • es comercio justo
  • fr commerce équitable
  • en fair trade

  Comerç basat en relacions d'equitat i solidaritat i en valors ètics i socials que té com a objectiu millorar les condicions de vida dels productors de països del Sud i assegurar que els seus productes es comercialitzen a un preu just als mercats dels països del Nord.

  Nota: Els valors ètics i socials del comerç just busquen assegurar condicions de treball dignes, la no explotació laboral dels infants, la igualtat entre homes i dones, el respecte del medi i de les cultures indígenes, i la informació dels consumidors.

     
 • 4058948   condicionalitat condicionalitat
   
     
  • condicionalitat, n f
  • es condicionalidad
  • fr conditionnalité
  • en conditionality

  Conjunt de condicions que un país ha de complir per a poder ser beneficiari d'un ajut.

  Nota: La condicionalitat l'estableixen els països o les organitzacions que presten l'ajut, i les condicions que imposen poden ser, per exemple, l'aplicació de programes d'ajustament estructural, la garantia d'un entorn democràtic i de respecte als drets humans o l'aprovació de determinades polítiques socials i econòmiques.

     
 • 4058949   condonació del deute condonació del deute
   
     
  • condonació del deute, n f
  • es condonación de deuda
  • fr annulation de la dette
  • fr remise de dette
  • en debt cancellation
  • en debt forgiveness

  Extinció del deute exterior consistent en el perdó total o parcial que un organisme creditor fa, de manera unilateral i solidària, del seu dret de crèdit.

     
 • 4058950   cooperació cooperació
   
     
  • cooperació, n f
  • es cooperación
  • fr coopération
  • en cooperation

  Acció que duen a terme diversos actors de manera conjunta i col·laborativa per a assolir un objectiu que els beneficia a tots.