Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2731796   cadena de mesura <Dispositius de mesura> cadena de mesura
   
     
  • cadena de mesura, n f
  • es cadena de medida
  • fr chaîne de mesure
  • pt cadeia de medição
  • en measuring chain
  • cod 3.10

  <Dispositius de mesura>

  Sèrie d'elements d'un sistema de mesura que formen una sola trajectòria del senyal des d'un sensor fins a l'element de sortida.

  Exemple 1: Cadena de mesura electroacústica que abasta un micròfon, un atenuador, un filtre, un amplificador i un voltímetre.

  Exemple 2: Cadena de mesura mecànica que abasta un tub Bourdon, un sistema de palanques, dos engranatges i un dial.

     
 • 2731775   cadena de traçabilitat <Mesuraments> cadena de traçabilitat
   
     
  • cadena de traçabilitat, n f
  • cadena de traçabilitat metrològica, n f sin. compl.
  • es cadena de trazabilidad metrológica
  • fr chaîne de traçabilité
  • fr chaîne de traçabilité métrologique sin. compl.
  • pt cadeia de rastreabilidade
  • pt cadeia de rastreabilidade metrológica sin. compl.
  • en metrological traceability chain
  • en traceability chain sin. compl.
  • cod 2.42

  <Mesuraments>

  Seqüència de patrons i calibratges que és utilitzada per a relacionar un resultat de mesura amb una referència

  Nota: 1. Una cadena de traçabilitat metrològica es defineix mitjançant una jerarquia de calibratge.

  Nota: 2. La cadena de traçabilitat metrològica s'utilitza per establir la traçabilitat metrològica del resultat de mesura.

  Nota: 3. Una comparació entre dos patrons pot considerar-se un calibratge si serveix per verificar i, si és necessari, corregir el valor i la incertesa de mesura atribuïdes a un dels patrons.

     
 • 2731775   cadena de traçabilitat metrològica <Mesuraments> cadena de traçabilitat metrològica
   
     
  • cadena de traçabilitat, n f
  • cadena de traçabilitat metrològica, n f sin. compl.
  • es cadena de trazabilidad metrológica
  • fr chaîne de traçabilité
  • fr chaîne de traçabilité métrologique sin. compl.
  • pt cadeia de rastreabilidade
  • pt cadeia de rastreabilidade metrológica sin. compl.
  • en metrological traceability chain
  • en traceability chain sin. compl.
  • cod 2.42

  <Mesuraments>

  Seqüència de patrons i calibratges que és utilitzada per a relacionar un resultat de mesura amb una referència

  Nota: 1. Una cadena de traçabilitat metrològica es defineix mitjançant una jerarquia de calibratge.

  Nota: 2. La cadena de traçabilitat metrològica s'utilitza per establir la traçabilitat metrològica del resultat de mesura.

  Nota: 3. Una comparació entre dos patrons pot considerar-se un calibratge si serveix per verificar i, si és necessari, corregir el valor i la incertesa de mesura atribuïdes a un dels patrons.

     
 • 2731772   calibració <Mesuraments> calibració
   
     
  • calibratge, n m
  • calibració, n f sin. compl.
  • es calibración
  • fr étalonnage
  • pt calibração
  • en calibration
  • cod 2.39

  <Mesuraments>

  Operació que, en unes condicions determinades, estableix en una primera etapa una relació entre els valors, amb les incerteses de mesura associades obtingudes mitjançant uns patrons, i les indicacions corresponents, amb les seves incerteses associades, i que després utilitza en una segona etapa aquesta informació per establir una relació que permet obtenir un resultat de mesura a partir d'una indicació.

  Nota: 1. Un calibratge pot ser expressat com una declaració, una funció de calibratge, un diagrama de calibratge, una corba de calibratge o una taula de calibratge. En alguns casos, pot consistir en una correcció additiva o multiplicativa de la indicació amb una incertesa de mesura associada.

  Nota: 2. Cal no confondre el calibratge amb l'ajust d'un sistema de mesura, anomenat sovint de forma incorrecta autocalibratge, ni amb una verificació de calibratge.

  Nota: 3. Sovint, tan sols la primera etapa de la definició anterior és percebuda com a calibratge.

     
 • 2731841   calibrador <Patrons> calibrador
   
     
  • calibrador, n m
  • es calibrador
  • en calibrator
  • cod 5.12

  <Patrons>

  Patró de mesura emprat en calibratges.

     
 • 2731772   calibratge <Mesuraments> calibratge
   
     
  • calibratge, n m
  • calibració, n f sin. compl.
  • es calibración
  • fr étalonnage
  • pt calibração
  • en calibration
  • cod 2.39

  <Mesuraments>

  Operació que, en unes condicions determinades, estableix en una primera etapa una relació entre els valors, amb les incerteses de mesura associades obtingudes mitjançant uns patrons, i les indicacions corresponents, amb les seves incerteses associades, i que després utilitza en una segona etapa aquesta informació per establir una relació que permet obtenir un resultat de mesura a partir d'una indicació.

  Nota: 1. Un calibratge pot ser expressat com una declaració, una funció de calibratge, un diagrama de calibratge, una corba de calibratge o una taula de calibratge. En alguns casos, pot consistir en una correcció additiva o multiplicativa de la indicació amb una incertesa de mesura associada.

  Nota: 2. Cal no confondre el calibratge amb l'ajust d'un sistema de mesura, anomenat sovint de forma incorrecta autocalibratge, ni amb una verificació de calibratge.

  Nota: 3. Sovint, tan sols la primera etapa de la definició anterior és percebuda com a calibratge.

     
 • 2731823   classe d'exactitud <Propietats dels dispositius de mesura> classe d'exactitud
   
     
  • classe d'exactitud, n f
  • es clase de exactitud
  • fr classe d'exactitude
  • pt classe de exactidão
  • en accuracy class
  • cod 4.25

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Classe d'instruments de mesura o de sistemes de mesura que compleixen certs requisits metrològics destinats a mantenir els errors de mesura o les incerteses instrumentals dins d'uns límits determinats, en condicions de funcionament determinades.

  Nota: 1. Una classe d'exactitud ve indicada habitualment per un nombre o un símbol adoptat per convenció.

  Nota: 2. El concepte de classe d'exactitud s'aplica a les mesures materialitzades.

     
 • 2731844   commutabilitat d'un material de referència <Patrons> commutabilitat d'un material de referència
   
     
  • commutabilitat d'un material de referència, n f
  • es conmutabilidad de un material de referencia
  • fr commutabilité d'un matériau de référence
  • pt comutabilidade de um material de referência
  • en commutability of a reference material
  • cod 5.15

  <Patrons>

  Propietat d'un material de referència expressada per la proximitat de l'acord entre els resultats de mesura obtinguts per a una magnitud determinada d'aquest material utilitzant dos procediments de mesura determinats, per una part, i la relació entre resultats de mesura per a altres materials determinats, per l'altra.

  Nota: 1. El material de referència en qüestió és, en general, un calibrador, i els altres materials determinats són, generalment, mostres corrents.

  Nota: 2. Els procediments de mesura esmentats en la definició són el que precedeix i el que segueix al material de referència emprat com a calibrador en una jerarquia de calibratge (vegeu la Norma ISO 17511).

  Nota: 3. L'estabilitat dels materials de referència commutables s'hauria de controlar regularment.

     
 • 2731779   comparabilitat metrològica <Mesuraments> comparabilitat metrològica
   
     
  • comparabilitat metrològica, n f
  • comparabilitat metrològica de resultats de mesura, n f sin. compl.
  • es comparabilidad metrológica
  • es comparabilidad metrológica de resultados de medida sin. compl.
  • fr comparabilité métrologique
  • pt comparabilidade metrológica
  • pt comparabilidade metrológica de resultados de medição sin. compl.
  • en metrological comparability
  • en metrological comparability of measurement results sin. compl.
  • cod 2.46

  <Mesuraments>

  Comparabilitat de resultats de mesura, per a magnituds d'un determinat naturalesa de magnitud, que són metrològicament traçables a la mateixa referència.

  Exemple: Els resultats de mesura de les distàncies entre la Terra i la Lluna, i entre París i Londres, són metrològicament comparables si són metrològicament traçables a la mateixa unitat de mesura, per exemple, el metre.

  Nota: 1. Vegeu la nota 1 de l'apartat 2.41, traçabilitat metrològica.

  Nota: 2. La comparabilitat metrològica no requereix que els valors mesurats i les incerteses de mesura associades siguin del mateix ordre de magnitud.

     
 • 2731779   comparabilitat metrològica de resultats de mesura <Mesuraments> comparabilitat metrològica de resultats de mesura
   
     
  • comparabilitat metrològica, n f
  • comparabilitat metrològica de resultats de mesura, n f sin. compl.
  • es comparabilidad metrológica
  • es comparabilidad metrológica de resultados de medida sin. compl.
  • fr comparabilité métrologique
  • pt comparabilidade metrológica
  • pt comparabilidade metrológica de resultados de medição sin. compl.
  • en metrological comparability
  • en metrological comparability of measurement results sin. compl.
  • cod 2.46

  <Mesuraments>

  Comparabilitat de resultats de mesura, per a magnituds d'un determinat naturalesa de magnitud, que són metrològicament traçables a la mateixa referència.

  Exemple: Els resultats de mesura de les distàncies entre la Terra i la Lluna, i entre París i Londres, són metrològicament comparables si són metrològicament traçables a la mateixa unitat de mesura, per exemple, el metre.

  Nota: 1. Vegeu la nota 1 de l'apartat 2.41, traçabilitat metrològica.

  Nota: 2. La comparabilitat metrològica no requereix que els valors mesurats i les incerteses de mesura associades siguin del mateix ordre de magnitud.