Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2731725   equació entre magnituds <Magnituds i unitats> equació entre magnituds
   
     
  • equació entre magnituds, n f
  • es ecuación entre magnitudes
  • fr équation aux grandeurs
  • pt equação das grandezas
  • en quantity equation
  • cod 1.22

  <Magnituds i unitats>

  Relació matemàtica entre magnituds d'un sistema de magnituds determinat, independent de les unitats de mesura.

  Exemple 1: Q1 = ζ Q2 Q3 on Q1, Q2 i Q3 representen diferents magnituds i on ζ és un factor numèric.

  Exemple 2: T = (1/2) 2, on T és l'energia cinètica i υ la velocitat d'una partícula especificada de massa m.

  Exemple 3: n = It/F on n és la quantitat de substància d'un component univalent, I és el corrent elèctric, t és la durada de l'electròlisi i F és la constant de Faraday.

     
 • 2731726   equació entre unitats <Magnituds i unitats> equació entre unitats
   
     
  • equació entre unitats, n f
  • es ecuación entre unidades
  • fr équation aux unités
  • pt equação das unidades
  • en unit equation
  • cod 1.23

  <Magnituds i unitats>

  Relació matemàtica entre unitats bàsiques, unitats derivades coherents o altres unitats de mesura.

  Exemple 1: Per a les magnituds de l'exemple 1 de 1.22, [Q1] = [Q2] [Q3] on [Q1], [Q2] i [Q3] representen respectivament les unitats de Q1, Q2 i Q3, sempre que aquestes unitats estiguin en un sistema coherent d'unitats.

  Exemple 2: J := kg m2/s2, on J, kg, m i s són respectivament els símbols del joule, kilogram, metre i segon. (El símbol := significa 'és per definició igual a', tal com s'indica en les sèries ISO 80000 i IEC 80000).

  Exemple 3: 1 km/h = (1/3,6) m/s.

     
 • 2731728   equació entre valors numèrics <Magnituds i unitats> equació entre valors numèrics
   
     
  • equació entre valors numèrics, n f
  • es ecuación entre valores numéricos
  • fr équation aux valeurs numériques
  • pt equação dos valores numéricos
  • en numerical quantity value equation
  • en numerical value equation sin. compl.
  • cod 1.25

  <Magnituds i unitats>

  Relació matemàtica entre valors numèrics, fonamentada en una equació entre magnituds determinada i unitats de mesura especificades.

  Exemple 1: Per a les magnituds de l'exemple 1 de 1.22, {Q1} = ζ {Q2} {Q3}, on {Q1}, {Q2} i {Q3} representen respectivament els valors numèrics de Q1, Q2 i Q3 quan s'expressen en unitats de base o en unitats derivades coherents o les dues.

  Exemple 2: Per a l'equació de l'energia cinètica d'una partícula T = (1/2) 2, si m = 2 kg i υ = 3 m/s, llavors {T} = (1/2) x 2 x 32 és una equació entre valors numèrics que dona el valor numèric 9 a T en joules.

     
 • 2731749   error <Mesuraments> error
   
     
  • error, n m
  • error de mesura, n m sin. compl.
  • es error
  • es error de medida sin. compl.
  • fr erreur
  • fr erreur de mesure sin. compl.
  • pt erro
  • pt erro de medição sin. compl.
  • en error
  • en error of measurement sin. compl.
  • en measurement error sin. compl.
  • cod 2.16

  <Mesuraments>

  Diferència entre el valor mesurat d'una magnitud i el valor de referència d'una magnitud.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

  Nota: 1.El concepte d'error de mesura pot utilitzar-se:
  a) quan existeix un valor de referència d'una magnitud únic al qual referir-se, cosa que es produeix quan es fa un calibratge mitjançant un patró de mesura on el valor mesurat té un incertesa de mesura negligible o si es dona un valor convencional; en aquest cas, l'error de mesura és conegut, i
  b) si se suposa que el mesurand és representat per un valor veritable únic o un conjunt de valors veritables d'interval negligible; en aquest cas, l'error de mesura és desconegut.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

  Nota: 2. No s'ha de confondre l'error de mesura amb un error de producció o un error humà.

     
 • 2731752   error aleatori <Mesuraments> error aleatori
   
     
  • error aleatori, n m
  • error aleatori de mesura, n m sin. compl.
  • es error aleatorio
  • es error aleatorio de medida sin. compl.
  • fr erreur aléatoire
  • pt erro aleatório
  • en random error
  • en random error of measurement sin. compl.
  • en random measurement error sin. compl.
  • cod 2.19

  <Mesuraments>

  Component de l'error de mesura que, en mesuraments repetits, varia de manera imprevisible.

  Nota: 1. El valor de referència d'una magnitud per a un error aleatori és la mitjana que resultaria d'un nombre infinit de mesuraments repetits del mateix mesurand.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

  Nota: 2. Els errors aleatoris de mesura d'un conjunt de mesuraments repetits tenen una distribució que pot resumir-se per la seva esperança matemàtica, generalment suposada nul·la, i per la seva variància.

  Nota: 3. L'error aleatori de mesura és igual a la diferència entre l'error de mesura i l'error sistemàtic.

     
 • 2731752   error aleatori de mesura <Mesuraments> error aleatori de mesura
   
     
  • error aleatori, n m
  • error aleatori de mesura, n m sin. compl.
  • es error aleatorio
  • es error aleatorio de medida sin. compl.
  • fr erreur aléatoire
  • pt erro aleatório
  • en random error
  • en random error of measurement sin. compl.
  • en random measurement error sin. compl.
  • cod 2.19

  <Mesuraments>

  Component de l'error de mesura que, en mesuraments repetits, varia de manera imprevisible.

  Nota: 1. El valor de referència d'una magnitud per a un error aleatori és la mitjana que resultaria d'un nombre infinit de mesuraments repetits del mateix mesurand.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

  Nota: 2. Els errors aleatoris de mesura d'un conjunt de mesuraments repetits tenen una distribució que pot resumir-se per la seva esperança matemàtica, generalment suposada nul·la, i per la seva variància.

  Nota: 3. L'error aleatori de mesura és igual a la diferència entre l'error de mesura i l'error sistemàtic.

     
 • 2731749   error de mesura <Mesuraments> error de mesura
   
     
  • error, n m
  • error de mesura, n m sin. compl.
  • es error
  • es error de medida sin. compl.
  • fr erreur
  • fr erreur de mesure sin. compl.
  • pt erro
  • pt erro de medição sin. compl.
  • en error
  • en error of measurement sin. compl.
  • en measurement error sin. compl.
  • cod 2.16

  <Mesuraments>

  Diferència entre el valor mesurat d'una magnitud i el valor de referència d'una magnitud.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

  Nota: 1.El concepte d'error de mesura pot utilitzar-se:
  a) quan existeix un valor de referència d'una magnitud únic al qual referir-se, cosa que es produeix quan es fa un calibratge mitjançant un patró de mesura on el valor mesurat té un incertesa de mesura negligible o si es dona un valor convencional; en aquest cas, l'error de mesura és conegut, i
  b) si se suposa que el mesurand és representat per un valor veritable únic o un conjunt de valors veritables d'interval negligible; en aquest cas, l'error de mesura és desconegut.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

  Nota: 2. No s'ha de confondre l'error de mesura amb un error de producció o un error humà.

     
 • 2731825   error de mesura en un punt de control <Propietats dels dispositius de mesura> error de mesura en un punt de control
   
     
  • error de mesura en un punt de control, n m
  • error en un punt de control, n m sin. compl.
  • es error en un punto de control
  • fr erreur au point de contrôle
  • pt erro no ponto de controlo
  • en datum error
  • en datum measurement error sin. compl.
  • cod 4.27

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Error de mesura d'un instrument de mesura o sistema de mesura per a un valor mesurat determinat.

     
 • 2731824   error de mesura màxim permès <Propietats dels dispositius de mesura> error de mesura màxim permès
   
     
  • error de mesura màxim permès, n m
  • límit d'error, n m sin. compl.
  • es error máximo permitido
  • es error máximo tolerado sin. compl.
  • fr erreur maximale tolérée
  • fr limite d'erreur sin. compl.
  • pt erro máximo admissível
  • en limit of error
  • en maximum permissible error sin. compl.
  • en maximum permissible measurement error sin. compl.
  • cod 4.26

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Valor extrem de l'error de mesura, en relació amb un valor de referència d'una magnitud conegut, que és tolerat per les especificacions o els reglaments per a un mesurament, un instrument de mesura o un sistema de mesura determinats.

  Nota: 1. Els termes error de mesura màxim permès o límit d'error són, en general, utilitzats quan hi ha dos valors extrems.

  Nota: 2. No s'ha d'emprar el terme tolerància per designar l'error de mesura màxim permès.

     
 • 2731826   error en el zero <Propietats dels dispositius de mesura> error en el zero
   
     
  • error en el zero, n m
  • es error de cero
  • fr erreur à zéro
  • pt erro no zero
  • en zero error
  • cod 4.28

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Error de mesura en un punt de control quan el valor mesurat especificat és zero.

  Nota: No s'ha de confondre l'error en el zero amb l'absència d'error de mesura.