Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2731759   incertesa <Mesuraments> incertesa
   
     
  • incertesa, n f
  • incertesa de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre
  • es incertidumbre de medida sin. compl.
  • fr incertitude
  • fr incertitude de mesure sin. compl.
  • pt Incerteza
  • pt incerteza de medição sin. compl.
  • en measurement uncertainty
  • en uncertainty sin. compl.
  • en uncertainty of measurement sin. compl.
  • cod 2.26

  <Mesuraments>

  Paràmetre no negatiu que caracteritza la dispersió dels valors atribuïts a un mesurand a partir de les informacions utilitzades.

  Nota: 1. La incertesa de mesura inclou components que provenen d'efectes sistemàtics, tals com els components associats a correccions i als valors assignats als patrons, així com la incertesa definicional. De vegades, no es corregeixen els efectes sistemàtics estimats, ans al contrari, s'incorporen components associats a la incertesa.

  Nota: 2. El paràmetre pot ser, per exemple, una desviació estàndard anomenada incertesa estàndard (o un dels seus múltiples) o la semiamplitud d'un interval amb una probabilitat de cobertura determinada.

  Nota: 3. La incertesa de mesura inclou, en general, nombrosos components. Alguns poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus A de la incertesa a partir de la distribució estadística dels valors que provenen de sèries de mesuraments i poden ser caracteritzats per desviacions estàndard. Els altres components, que poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus B de la incertesa, també poden ser caracteritzats per desviacions estàndard, avaluades a partir de funcions de densitat de probabilitat fonamentades en l'experiència i altres informacions.

  Nota: 4. En general, per a un conjunt donat d'informació, s'entén que la incertesa de mesura s'associa a un valor determinat atribuït al mesurand. Una modificació d'aquest valor comporta una modificació de la incertesa associada.

     
 • 2731759   incertesa de mesura <Mesuraments> incertesa de mesura
   
     
  • incertesa, n f
  • incertesa de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre
  • es incertidumbre de medida sin. compl.
  • fr incertitude
  • fr incertitude de mesure sin. compl.
  • pt Incerteza
  • pt incerteza de medição sin. compl.
  • en measurement uncertainty
  • en uncertainty sin. compl.
  • en uncertainty of measurement sin. compl.
  • cod 2.26

  <Mesuraments>

  Paràmetre no negatiu que caracteritza la dispersió dels valors atribuïts a un mesurand a partir de les informacions utilitzades.

  Nota: 1. La incertesa de mesura inclou components que provenen d'efectes sistemàtics, tals com els components associats a correccions i als valors assignats als patrons, així com la incertesa definicional. De vegades, no es corregeixen els efectes sistemàtics estimats, ans al contrari, s'incorporen components associats a la incertesa.

  Nota: 2. El paràmetre pot ser, per exemple, una desviació estàndard anomenada incertesa estàndard (o un dels seus múltiples) o la semiamplitud d'un interval amb una probabilitat de cobertura determinada.

  Nota: 3. La incertesa de mesura inclou, en general, nombrosos components. Alguns poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus A de la incertesa a partir de la distribució estadística dels valors que provenen de sèries de mesuraments i poden ser caracteritzats per desviacions estàndard. Els altres components, que poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus B de la incertesa, també poden ser caracteritzats per desviacions estàndard, avaluades a partir de funcions de densitat de probabilitat fonamentades en l'experiència i altres informacions.

  Nota: 4. En general, per a un conjunt donat d'informació, s'entén que la incertesa de mesura s'associa a un valor determinat atribuït al mesurand. Una modificació d'aquest valor comporta una modificació de la incertesa associada.

     
 • 2731827   incertesa de mesura en el zero <Propietats dels dispositius de mesura> incertesa de mesura en el zero
   
     
  • incertesa de mesura en el zero, n f
  • es incertidumbre de medida en el cero
  • fr incertitude de mesure à zéro
  • pt incerteza de medição no zero
  • en null measurement uncertainty
  • cod 4.29

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Incertesa de mesura quan el valor mesurat especificat és zero.

  Nota: 1. La incertesa de mesura en el zero està associada a una indicació nul·la o quasi nul·la i correspon a l'interval en el qual no se sap si el mesurand és massa petit per ser detectat o si la indicació de l'instrument de mesura és deguda solament al soroll.

  Nota: 2. El concepte incertesa de mesura en el zero s'aplica també quan s'obté una diferència entre el mesurament d'una mostra i un blanc.

     
 • 2731760   incertesa definicional <Mesuraments> incertesa definicional
   
     
  • incertesa definicional, n f
  • es incertidumbre debida a la definición
  • es incertidumbre intrínseca sin. compl.
  • fr incertitude définitionnelle
  • pt incerteza definicional
  • en definitional uncertainty
  • cod 2.27

  <Mesuraments>

  Component de la incertesa de mesura que resulta de la quantitat limitada de detalls en la definició d'un mesurand.

  Nota: 1. La incertesa definicional és la incertesa mínima que pot obtenir-se en la pràctica en qualsevol mesurament d'un mesurand determinat.

  Nota: 2. Tota modificació dels detalls descriptius comporta una altra incertesa definicional.

  Nota: 3. En la Guia ISO/IEC 98-3:2008, D.3.4 i a IEC 60359, el concepte incertesa definicional s'anomena incertesa intrínseca.

     
 • 2731763   incertesa estàndard <Mesuraments> incertesa estàndard
   
     
  • incertesa estàndard, n f
  • incertesa estàndard de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre estándar de medida
  • es incertidumbre típica; incertidumbre típica de medida sin. compl.
  • fr incertitude type
  • pt incerteza-padrão
  • pt incerteza-padrão de medição sin. compl.
  • en standard measurement uncertainty
  • en standard uncertainty sin. compl.
  • en standard uncertainty of measurement sin. compl.
  • cod 2.30

  <Mesuraments>

  Incertesa de mesura expressada en forma de desviació estàndard.

     
 • 2731764   incertesa estàndard combinada <Mesuraments> incertesa estàndard combinada
   
     
  • incertesa estàndard combinada, n f
  • incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre estándar combinada de medida
  • es incertidumbre típica combinada; incertidumbre típica combinada de medida sin. compl.
  • fr incertitude type composée
  • pt incerteza-padrão combinada
  • pt incerteza-padrão combinada de medição sin. compl.
  • en combined standard measurement uncertainty
  • en combined standard uncertainty sin. compl.
  • cod 2.31

  <Mesuraments>

  Incertesa estàndard obtinguda utilitzant les incerteses estàndard individuals associades a les magnituds d'entrada en un model de mesura.

  Nota: Quan existeixen correlacions entre les magnituds d'entrada en un model de mesura, cal també tenir en compte les covariàncies en el càlcul de la incertesa estàndard combinada de mesura; vegeu també l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008.

     
 • 2731763   incertesa estàndard de mesura <Mesuraments> incertesa estàndard de mesura
   
     
  • incertesa estàndard, n f
  • incertesa estàndard de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre estándar de medida
  • es incertidumbre típica; incertidumbre típica de medida sin. compl.
  • fr incertitude type
  • pt incerteza-padrão
  • pt incerteza-padrão de medição sin. compl.
  • en standard measurement uncertainty
  • en standard uncertainty sin. compl.
  • en standard uncertainty of measurement sin. compl.
  • cod 2.30

  <Mesuraments>

  Incertesa de mesura expressada en forma de desviació estàndard.

     
 • 2731765   incertesa estàndard relativa <Mesuraments> incertesa estàndard relativa
   
     
  • incertesa estàndard relativa, n f
  • es incertidumbre estándar relativa
  • es incertidumbre estándar relativa de medida; incertidumbre típica relativa; incertidumbre típica relativa de medida sin. compl.
  • fr incertitude type relative
  • pt incerteza-padrão relativa
  • en relative standard measurement uncertainty
  • cod 2.32

  <Mesuraments>

  Quocient entre la incertesa estàndard i el valor absolut del valor mesurat.

     
 • 2731764   incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura <Mesuraments> incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura
   
     
  • incertesa estàndard combinada, n f
  • incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre estándar combinada de medida
  • es incertidumbre típica combinada; incertidumbre típica combinada de medida sin. compl.
  • fr incertitude type composée
  • pt incerteza-padrão combinada
  • pt incerteza-padrão combinada de medição sin. compl.
  • en combined standard measurement uncertainty
  • en combined standard uncertainty sin. compl.
  • cod 2.31

  <Mesuraments>

  Incertesa estàndard obtinguda utilitzant les incerteses estàndard individuals associades a les magnituds d'entrada en un model de mesura.

  Nota: Quan existeixen correlacions entre les magnituds d'entrada en un model de mesura, cal també tenir en compte les covariàncies en el càlcul de la incertesa estàndard combinada de mesura; vegeu també l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008.

     
 • 2731768   incertesa expandida <Mesuraments> incertesa expandida
   
     
  • incertesa expandida, n f
  • incertesa expandida de mesura, n f sin. compl.
  • es incertidumbre expandida
  • es incertidumbre expandida de medida sin. compl.
  • fr incertitude élargie
  • pt incerteza expandida
  • pt incerteza expandida de medição sin. compl.
  • en expanded measurement uncertainty
  • en expanded uncertainty sin. compl.
  • cod 2.35

  <Mesuraments>

  Producte d'una incertesa estàndard combinada i d'un factor superior a u.

  Nota: 1. El factor depèn del tipus de distribució de la probabilitat de la magnitud de sortida en un model de mesura i de la probabilitat de cobertura escollida.

  Nota: 2. El factor que intervé en la definició és un factor de cobertura.

  Nota: 3. La incertesa expandida s'anomena incertesa global al paràgraf 5 de la Recomanació INC-1 (1980) de l'annex A.1 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008, i simplement incertesa en els documents de la Comissió Electrotècnica Internacional.