Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2731830   patró <Patrons> patró
   
     
  • patró, n m
  • patró de mesura, n m sin. compl.
  • es patrón
  • es patrón de medida sin. compl.
  • fr étalon
  • pt padrão
  • pt padrão de medição sin. compl.
  • en etalon
  • en measurement standard sin. compl.
  • cod 5.1

  <Patrons>

  Materialització de la definició d'una magnitud determinada, amb un valor determinat i una incertesa de mesura associada, utilitzada com referència.

  Exemple 1: Patró de massa d'1 kg amb una incertesa estàndard associada de 3 μg.

  Exemple 2: Patró de resistència de 100 Ω amb una incertesa estàndard associada d'1 μΩ.

  Exemple 3: Patró de freqüència de cesi amb una incertesa estàndard associada de 2 x 1015.

  Exemple 4: Solució tampó de referència amb un pH de 7,072 i una incertesa estàndard associada de 0,006.

  Exemple 5: Sèrie de solucions de referència de cortisol en sèrum humà, en la qual cada solució té un valor certificat amb una incertesa de mesura.

  Exemple 6: Material de referència que subministra valors amb les incerteses de mesura associades per a la concentració de massa de deu proteïnes diferents.

  Nota: 1.La "materialització de la definició d'una magnitud determinada" pot ser subministrada per un sistema de mesura, una mesura materialitzada o un material de referència.

  Nota: 2. Un patró serveix sovint de referència en l'establiment de valors mesurats i incerteses de mesura associades per a altres magnituds del mateix naturalesa de magnitud, i estableix així una traçabilitat metrològica mitjançant el calibratge d'altres patrons, instruments de mesura o sistemes de mesura.

  Nota: 3. El terme materialització s'utilitza aquí en el seu sentit més general. Designa tres procediments de materialització. El primer, la materialització stricto sensu, és la materialització física de la unitat de mesura a partir de la seva definició. El segon, anomenat reproducció, consisteix no a materialitzar la unitat a partir de la seva definició, sinó a establir un patró altament reproduïble fonamentat en un fenomen físic, per exemple, l'ús de làsers estabilitzats en freqüència per establir el patró del metre, o l'ús de l'efecte Josephson per al volt o l'efecte Hall quàntic per a l'ohm. El tercer procediment consisteix a adoptar una mesura materialitzada com a patró. És el cas del patró d'1 kg.

  Nota: 4. La incertesa estàndard associada a un patró és sempre un component de la incertesa estàndard combinada (vegeu l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008) en un resultat de mesura obtingut utilitzant el patró. Aquest component és sovint petit en relació amb altres components de la incertesa estàndard combinada.

  Nota: 5. El valor de la magnitud i la incertesa de mesura s'han de determinar en el moment en què s'utilitza el patró.

  Nota: 6. Diverses magnituds de naturalesa igual o diferent poden materialitzar-se amb un mateix dispositiu, anomenat també patró.

  Nota: 7. De vegades el terme patró s'utilitza per denotar altres eines metrològiques, per exemple, un programari patró (vegeu la Norma ISO 5436-2).

     
 • 2731830   patró de mesura <Patrons> patró de mesura
   
     
  • patró, n m
  • patró de mesura, n m sin. compl.
  • es patrón
  • es patrón de medida sin. compl.
  • fr étalon
  • pt padrão
  • pt padrão de medição sin. compl.
  • en etalon
  • en measurement standard sin. compl.
  • cod 5.1

  <Patrons>

  Materialització de la definició d'una magnitud determinada, amb un valor determinat i una incertesa de mesura associada, utilitzada com referència.

  Exemple 1: Patró de massa d'1 kg amb una incertesa estàndard associada de 3 μg.

  Exemple 2: Patró de resistència de 100 Ω amb una incertesa estàndard associada d'1 μΩ.

  Exemple 3: Patró de freqüència de cesi amb una incertesa estàndard associada de 2 x 1015.

  Exemple 4: Solució tampó de referència amb un pH de 7,072 i una incertesa estàndard associada de 0,006.

  Exemple 5: Sèrie de solucions de referència de cortisol en sèrum humà, en la qual cada solució té un valor certificat amb una incertesa de mesura.

  Exemple 6: Material de referència que subministra valors amb les incerteses de mesura associades per a la concentració de massa de deu proteïnes diferents.

  Nota: 1.La "materialització de la definició d'una magnitud determinada" pot ser subministrada per un sistema de mesura, una mesura materialitzada o un material de referència.

  Nota: 2. Un patró serveix sovint de referència en l'establiment de valors mesurats i incerteses de mesura associades per a altres magnituds del mateix naturalesa de magnitud, i estableix així una traçabilitat metrològica mitjançant el calibratge d'altres patrons, instruments de mesura o sistemes de mesura.

  Nota: 3. El terme materialització s'utilitza aquí en el seu sentit més general. Designa tres procediments de materialització. El primer, la materialització stricto sensu, és la materialització física de la unitat de mesura a partir de la seva definició. El segon, anomenat reproducció, consisteix no a materialitzar la unitat a partir de la seva definició, sinó a establir un patró altament reproduïble fonamentat en un fenomen físic, per exemple, l'ús de làsers estabilitzats en freqüència per establir el patró del metre, o l'ús de l'efecte Josephson per al volt o l'efecte Hall quàntic per a l'ohm. El tercer procediment consisteix a adoptar una mesura materialitzada com a patró. És el cas del patró d'1 kg.

  Nota: 4. La incertesa estàndard associada a un patró és sempre un component de la incertesa estàndard combinada (vegeu l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008) en un resultat de mesura obtingut utilitzant el patró. Aquest component és sovint petit en relació amb altres components de la incertesa estàndard combinada.

  Nota: 5. El valor de la magnitud i la incertesa de mesura s'han de determinar en el moment en què s'utilitza el patró.

  Nota: 6. Diverses magnituds de naturalesa igual o diferent poden materialitzar-se amb un mateix dispositiu, anomenat també patró.

  Nota: 7. De vegades el terme patró s'utilitza per denotar altres eines metrològiques, per exemple, un programari patró (vegeu la Norma ISO 5436-2).

     
 • 2731835   patró de mesura de referència <Patrons> patró de mesura de referència
   
     
  • patró de mesura de referència, n m
  • patró de referència, n m sin. compl.
  • es patrón de medida de referencia
  • es patrón de referencia sin. compl.
  • fr étalon de référence
  • pt padrão de referência
  • en reference measurement standard
  • en reference standard sin. compl.
  • cod 5.6

  <Patrons>

  Patró de mesura concebut per al calibratge d'altres patrons de la mateixa naturalesa en una determinada organització o en un lloc determinat.

     
 • 2731836   patró de mesura de treball <Patrons> patró de mesura de treball
   
     
  • patró de mesura de treball, n m
  • patró de treball, n m sin. compl.
  • es patrón de medida de trabajo
  • fr étalon de travail
  • pt padrão de trabalho
  • en working measurement standard
  • en working standard sin. compl.
  • cod 5.7

  <Patrons>

  Patró de mesura utilitzat habitualment per calibrar o verificar instruments de mesura o sistemes de mesura.

  Nota: 1. Un patró de mesura de treball habitualment es calibra amb un patró de mesura de referència.

  Nota: 2. Un patró de mesura de treball que serveix per a la verificació també s'anomena patró de verificació o patró de control.

     
 • 2731831   patró de mesura internacional <Patrons> patró de mesura internacional
   
     
  • patró de mesura internacional, n m
  • es patrón internacional
  • es patrón internacional de medida sin. compl.
  • fr étalon international
  • pt padrão internacional
  • en international measurement standard
  • cod 5.2

  <Patrons>

  Patró de mesura reconegut pels signataris d'un acord internacional per a una utilització mundial.

  Exemple 1: El prototip internacional del kilogram.

  Exemple 2: Coriogonadotropina, quart patró internacional de l'Organització Mundial de la Salut, 1999, 75/589, 650 unitats internacionals per ampolla.

  Exemple 3: Aigua oceànica mitjana normalitzada de Viena (VSMOW2), distribuïda per l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica per als mesuraments de relacions molars diferencials relatives d'isòtops estables.

     
 • 2731839   patró de mesura intrínsec <Patrons> patró de mesura intrínsec
   
     
  • patró de mesura intrínsec, n m
  • patró intrínsec, n m sin. compl.
  • es patrón intrínseco de medida
  • fr étalon intrinsèque
  • pt padrão intrínseco
  • en intrinsic measurement standard
  • en intrinsic standard sin. compl.
  • cod 5.10

  <Patrons>

  Patró de mesura basat en una propietat intrínseca i reproduïble d'un fenomen o d'una substància.

  Exemple 1: Patró de mesura intrínsec de temperatura termodinàmica constituït per una cèl·lula de punt triple de l'aigua.

  Exemple 2: Patró de mesura intrínsec de diferència de potencial elèctric fonamentat en l'efecte Josephson.

  Exemple 3: Patró de mesura intrínsec de resistència elèctrica fonamentat en l'efecte Hall quàntic.

  Exemple 4: Patró de mesura intrínsec de conductivitat elèctrica constituït per una mostra de coure.

  Nota: 1. El valor d'un patró de mesura és assignat per consens i no cal que s'estableixi relacionant-lo amb un altre patró de mesura de la mateixa naturalesa. La seva incertesa de mesura es determina tenint en compte dos components, l'un associat al valor consensuat i l'altre associat a la seva constitució, aplicació i manteniment.

  Nota: 2. Un patró de mesura intrínsec consisteix, en general, en un sistema fabricat d'acord amb els requisits d'un procediment consensuat i està sotmès a una verificació periòdica. El procediment consensuat pot incloure disposicions per aplicar les correccions necessàries per a la implementació.

  Nota: 3. Els patrons de mesura intrínsecs fonamentats en fenòmens quàntics tenen en general una estabilitat excepcional.

  Nota: 4. L'adjectiu intrínsec no significa que el patró de mesura pugui ser aplicat i utilitzat sense precaucions particulars o que estigui protegit d'influències internes i externes.

     
 • 2731832   patró de mesura nacional <Patrons> patró de mesura nacional
   
     
  • patró de mesura nacional, n m
  • patró nacional, n m sin. compl.
  • es patrón nacional
  • es patrón nacional de medida sin. compl.
  • fr étalon national
  • pt padrão nacional
  • en national measurement standard
  • en national standard sin. compl.
  • cod 5.3

  <Patrons>

  Patró de mesura reconegut per una autoritat nacional per servir, en un estat o una economia, com a base per assignar valors a altres patrons del mateix naturalesa de magnitud.

     
 • 2731833   patró de mesura primari <Patrons> patró de mesura primari
   
     
  • patró primari, n m
  • patró de mesura primari, n m sin. compl.
  • es patrón primario
  • es patrón primario de medida sin. compl.
  • fr étalon primaire
  • pt padrão primário
  • en primary measurement standard
  • en primary standard sin. compl.
  • cod 5.4

  <Patrons>

  Patró de mesura establert mitjançant un procediment de mesura primari o creat com a objecte, triat per convenció.

  Exemple 1: Patró primari de concentració de substància preparat dissolent una quantitat de substància coneguda d'un compost químic en un volum conegut de solució.

  Exemple 2: Patró primari de pressió fonamentat en mesuraments independents de força i d'àrea.

  Exemple 3: Patró primari per als mesuraments de relació molar d'isòtops preparat barrejant quantitats de substància conegudes d'uns isòtops determinats.

  Exemple 4: Patró primari de temperatura termodinàmica format per una cèl·lula de punt triple de l'aigua.

  Exemple 5: El prototip internacional del kilogram en tant que objecte designat per consens.

     
 • 2731834   patró de mesura secundari <Patrons> patró de mesura secundari
   
     
  • patró secundari, n m
  • patró de mesura secundari, n m sin. compl.
  • es patrón secundario
  • es patrón secundario de medida sin. compl.
  • fr étalon secondaire
  • pt padrão secundário
  • en secondary measurement standard
  • en secondary standard sin. compl.
  • cod 5.5

  <Patrons>

  Patró de mesura establert mitjançant un calibratge amb un patró de mesura primari de la mateixa naturalesa.

  Nota: 1. Es pot obtenir directament la relació entre el patró de mesura primari i el secundari o mitjançant un sistema de mesura intermedi calibrat amb el patró primari, que assigna un resultat de mesura a un patró secundari.

  Nota: 2. Un patró el valor del qual és assignat per un procediment de mesura primari de relació és un patró de mesura secundari.

     
 • 2731837   patró de mesura viatger <Patrons> patró de mesura viatger
   
     
  • patró de mesura viatger, n m
  • patró viatger, n m sin. compl.
  • es patrón viajero
  • fr étalon voyageur
  • pt padrão itinerante
  • en travelling measurement standard
  • en travelling standard sin. compl.
  • cod 5.8

  <Patrons>

  Patró de mesura, de vegades de composició especial, destinat a ser transportat a diferents llocs.