Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2731712   unitat <Magnituds i unitats> unitat
   
     
  • unitat, n f
  • unitat de mesura, n f sin. compl.
  • es unidad
  • es unidad de medida sin. compl.
  • fr unité
  • fr unité de mesure sin. compl.
  • pt unidade
  • pt unidade de medida sin. compl.
  • en measurement unit
  • en unit sin. compl.
  • en unit of measurement sin. compl.
  • cod 1.9

  <Magnituds i unitats>

  Magnitud escalar real, definida i adoptada per convenció, amb la qual es pot comparar qualsevol altra magnitud de la mateixa naturalesa a fi d'expressar la relació entre ambdues en forma numèrica.

  Nota: 1. Les unitats de mesura es designen per noms i símbols assignats convencionalment.

  Nota: 2. Les unitats de mesura de magnituds de la mateixa dimensió poden designar-se mitjançant el mateix nom i el mateix símbol encara que aquestes magnituds no siguin de la mateixa naturalesa. S'utilitza, per exemple, el nom joule per kelvin i el símbol J/K per designar a la vegada una unitat de capacitat tèrmica i una unitat d'entropia, encara que aquestes magnituds no es considerin generalment de la mateixa naturalesa. Malgrat això, en alguns casos, s'utilitzen noms especials exclusivament per a magnituds d'una naturalesa específica. Per exemple, la unitat de mesura segon a la potència menys 1 (1/s) s'anomena hertz (Hz) per a les freqüències i becquerel (Bq) per a les activitats de radionúclids.

  Nota: 3. Les unitats de magnituds de dimensió u són nombres. En alguns casos, se'ls dona noms especials, per exemple, radiant, estereoradiant i decibel, o s'expressen mitjançant quocients, com el mil·limol per mol, igual a 103, i el microgram per kilogram, igual a 109.

  Nota: 4. Per a una magnitud determinada, el nom abreujat unitat es combina freqüentment amb el nom de la magnitud, per exemple unitat de massa.

     
 • 2731713   unitat bàsica <Magnituds i unitats> unitat bàsica
   
     
  • unitat bàsica, n f
  • es unidad básica
  • es unidad de base sin. compl.
  • fr unité de base
  • pt unidade de base
  • en base unit
  • cod 1.10

  <Magnituds i unitats>

  Unitat de mesura adoptada per convenció per a una magnitud de base.

  Nota: 1. En cada sistema coherent d'unitats, hi ha una sola unitat de base per a cada magnitud de base.

  Exemple: En el sistema internacional d'unitats, el metre és la unitat de base de longitud. En el sistema cegesimal (CGS), el centímetre és la unitat de base de longitud.

  Nota: 2. Una unitat de base pot servir també per a una magnitud derivada de la mateixa dimensió.

  Exemple: La quantitat de precipitació d'aigua de pluja, definida com un volum areal (volum per àrea), té el metre com a unitat derivada coherent dins el sistema internacional d'unitats.

  Nota: 3. Per a un nombre d'entitats, pot considerar-se el nombre u, de símbol 1, com la unitat de base en tot sistema d'unitats.

     
 • 2731712   unitat de mesura <Magnituds i unitats> unitat de mesura
   
     
  • unitat, n f
  • unitat de mesura, n f sin. compl.
  • es unidad
  • es unidad de medida sin. compl.
  • fr unité
  • fr unité de mesure sin. compl.
  • pt unidade
  • pt unidade de medida sin. compl.
  • en measurement unit
  • en unit sin. compl.
  • en unit of measurement sin. compl.
  • cod 1.9

  <Magnituds i unitats>

  Magnitud escalar real, definida i adoptada per convenció, amb la qual es pot comparar qualsevol altra magnitud de la mateixa naturalesa a fi d'expressar la relació entre ambdues en forma numèrica.

  Nota: 1. Les unitats de mesura es designen per noms i símbols assignats convencionalment.

  Nota: 2. Les unitats de mesura de magnituds de la mateixa dimensió poden designar-se mitjançant el mateix nom i el mateix símbol encara que aquestes magnituds no siguin de la mateixa naturalesa. S'utilitza, per exemple, el nom joule per kelvin i el símbol J/K per designar a la vegada una unitat de capacitat tèrmica i una unitat d'entropia, encara que aquestes magnituds no es considerin generalment de la mateixa naturalesa. Malgrat això, en alguns casos, s'utilitzen noms especials exclusivament per a magnituds d'una naturalesa específica. Per exemple, la unitat de mesura segon a la potència menys 1 (1/s) s'anomena hertz (Hz) per a les freqüències i becquerel (Bq) per a les activitats de radionúclids.

  Nota: 3. Les unitats de magnituds de dimensió u són nombres. En alguns casos, se'ls dona noms especials, per exemple, radiant, estereoradiant i decibel, o s'expressen mitjançant quocients, com el mil·limol per mol, igual a 103, i el microgram per kilogram, igual a 109.

  Nota: 4. Per a una magnitud determinada, el nom abreujat unitat es combina freqüentment amb el nom de la magnitud, per exemple unitat de massa.

     
 • 2731718   unitat de mesura fora del sistema <Magnituds i unitats> unitat de mesura fora del sistema
   
     
  • unitat de mesura fora del sistema, n f
  • unitat fora del sistema, n f sin. compl.
  • es unidad fuera del sistema
  • fr unité hors système
  • pt unidade fora do sistema
  • en off system measurement unit
  • en off system unit sin. compl.
  • cod 1.15

  <Magnituds i unitats>

  Unitat de mesura que no pertany a un sistema d'unitats determinat.

  Exemple 1: L'electró-volt (al voltant de 1,602 18 x 1019 J) és una unitat d'energia fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats.

  Exemple 2: El dia, l'hora i el minut són unitats de temps fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats

     
 • 2731714   unitat derivada <Magnituds i unitats> unitat derivada
   
     
  • unitat derivada, n f
  • es unidad de medida de una magnitud derivada
  • es unidad derivada sin. compl.
  • fr unité dérivée
  • pt unidade derivada
  • en derived unit
  • cod 1.11

  <Magnituds i unitats>

  Unitat de mesura d'una magnitud derivada.

  Exemples: El metre per segon, símbol m/s, i el centímetre per segon, símbol cm/s, són unitats derivades de velocitat en el sistema internacional d'unitats. El kilòmetre per hora, símbol km/h, és una unitat de velocitat fora del sistema internacional, però el seu ús està acceptat juntament amb el sistema internacional. El nus, igual a una milla nàutica per hora, és una unitat de velocitat fora del sistema internacional d'unitats.

     
 • 2731715   unitat derivada coherent <Magnituds i unitats> unitat derivada coherent
   
     
  • unitat derivada coherent, n f
  • es unidad derivada coherente
  • fr unité dérivée cohérente
  • pt unidade derivada coerente
  • en coherent derived unit
  • cod 1.12

  <Magnituds i unitats>

  Unitat derivada que, per a un sistema de magnituds determinat i per a un conjunt escollit d'unitats bàsiques, és un producte de potències de les unitats bàsiques sense cap altre factor de proporcionalitat que el nombre u .

  Nota: 1. La potència d'una unitat de base és la unitat elevada a un exponent.

  Nota: 2. La coherència només pot determinar-se en relació amb un sistema de magnituds particular i un conjunt determinat d'unitats de base.

  Exemples: Si el metre, el segon i el mol són unitats de base, el metre per segon és la unitat derivada coherent de velocitat quan es defineix la velocitat mitjançant l'equació entre magnituds v = dr/dt, i el mol per metre cúbic és la unitat derivada coherent de concentració de quantitat de substància quan la concentració de quantitat de substància es defineix per l'equació entre magnituds c = n/V. El kilòmetre per hora i el nus, donats com a exemples d'unitats derivades a 1.11, no són unitats derivades coherents en aquest sistema.

  Nota: 3. Una unitat derivada pot ser coherent en relació amb un sistema de magnituds, però no en relació amb un altre.

  Exemple: El centímetre per segon és la unitat derivada coherent de velocitat en el sistema d'unitats cegesimal, però no ho és en el sistema internacional d'unitats.

  Nota: 4. En tot sistema d'unitats, la unitat derivada coherent de tota magnitud derivada de dimensió u és el nombre u, de símbol 1. El nom i el símbol de la unitat de mesura u generalment no s'esmenten.

     
 • 2731718   unitat fora del sistema <Magnituds i unitats> unitat fora del sistema
   
     
  • unitat de mesura fora del sistema, n f
  • unitat fora del sistema, n f sin. compl.
  • es unidad fuera del sistema
  • fr unité hors système
  • pt unidade fora do sistema
  • en off system measurement unit
  • en off system unit sin. compl.
  • cod 1.15

  <Magnituds i unitats>

  Unitat de mesura que no pertany a un sistema d'unitats determinat.

  Exemple 1: L'electró-volt (al voltant de 1,602 18 x 1019 J) és una unitat d'energia fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats.

  Exemple 2: El dia, l'hora i el minut són unitats de temps fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats