Vocabulari de naturopatia

 

 

Aquest vocabulari recull els termes bàsics més utilitzats en naturopatia, especialment els relacionats amb la fitoteràpia, atès el pes específic que tenen en l'àmbit les tècniques pròpies d’aquesta disciplina.

 

Inclou una seixantena de termes que contenen la denominació i la definició en català i l’equivalent en castellà. També s’hi documenten, si escau, notes explicatives.  

 

L'obra, oberta a la inclusió progressiva de nous conceptes, ha estat elaborada per la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb l'assessorament del TERMCAT, la col·laboració de la Confederació de Treballadors Autònoms (CTAC-UGT) i el suport de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Vocabulari de naturopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/195/>

 

Darrera actualització: 01-06-2018

 

Aquest vocabulari recull els termes bàsics més utilitzats en naturopatia, especialment els relacionats amb la fitoteràpia, atès el pes específic que tenen en l'àmbit les tècniques pròpies d’aquesta disciplina.

 

Inclou una seixantena de termes que contenen la denominació i la definició en català i l’equivalent en castellà. També s’hi documenten, si escau, notes explicatives.  

 

L'obra, oberta a la inclusió progressiva de nous conceptes, ha estat elaborada per la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb l'assessorament del TERMCAT, la col·laboració de la Confederació de Treballadors Autònoms (CTAC-UGT) i el suport de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Vocabulari de naturopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/195/>

 

Darrera actualització: 01-06-2018

 

Este vocabulario incluye los términos básicos más utilizados en naturopatía, especialmente los relacionados con la fitoterapia, debido al peso específico que tienen en el ámbito las técnicas propias de esta disciplina.  

 

Pueden consultarse cerca de sesenta términos, que contienen la denominación y la definición en catalán y el equivalente en castellano.

 

La obra, abierta a la inclusión progresiva de nuevos conceptos, ha sido elaborada por la Unión General de Trabajadores de Catalunya, con el asesoramiento de TERMCAT, la colaboración de la Confederación de Trabajadores Autónomos (CTAC-UGT) y el apoyo de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. Vocabulari de naturopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/195/>

 

Última actualitzación: 01-06-2018