Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2808869   QI <Psiquiatria> QI
   
     
  • quocient intel·lectual, n m
  • QI, n m sigla
  • es cociente intelectual
  • es coeficiente intelectual
  • es CI sigla
  • fr quotient intellectuel
  • fr QI sigla
  • en intelligence quotient
  • en IQ sigla
  • de Intelligenzquotient
  • de IQ

  <Psiquiatria>

  Quocient entre la intel·ligència d'un individu, mesurada amb una sèrie de proves, i el nivell mitjà corresponent a la seva edat i grup social.

  Nota: El quocient intel·lectual acostuma a mantenir-se relativament estable al llarg dels anys. Abasta una escala quantitativa de valors, en la qual la intel·ligència mitjana se situa en el 100, mentre que els valors per sota de 70 es consideren propis de retard mental i els valors per sobre de 130, propis d'intel·ligència superior.

     
 • 2812103   QI <Neurociència> QI
   
     
  • quocient intel·lectual, n m
  • QI, n m sigla
  • es cociente intelectual
  • es coeficiente intelectual
  • es CI sigla
  • en intelligence quotient
  • en IQ sigla

  <Neurociència>

  Quocient entre la intel·ligència d'un individu, mesurada amb una sèrie de proves, i el nivell mitjà corresponent a la seva edat i grup social.

  Nota: El quocient intel·lectual acostuma a mantenir-se relativament estable al llarg dels anys. Abasta una escala quantitativa de valors, en la qual la intel·ligència mitjana se situa en el 100, mentre que els valors per sota de 70 es consideren propis de retard mental i els valors per sobre de 130, propis d'intel·ligència superior.

     
 • 3571372   QIE <Sinologia> QIE
   
     
  • quadrant inferoextern, n m
  • QIE, n m sigla
  • es cuadrante inferoexterno
  • es CIE sigla
  • fr quadrant inféro-externe
  • it quadrante infero-esterno
  • it QIE sigla
  • en lower outer quadrant
  • en LOQ sigla

  <Sinologia>

  Quadrant constituït per la part inferior externa de la mama.

     
 • 3571375   QII <Sinologia> QII
   
     
  • quadrant inferointern, n m
  • QII, n m sigla
  • es cuadrante inferointerno
  • es CII sigla
  • fr quadrant inféro-interne
  • it QII
  • it quadrante infero-interno
  • en lower inner quadrant
  • en LIQ sigla

  <Sinologia>

  Quadrant constituït per la part inferior interna de la mama.

     
 • 2986360   QRD <Recerca clínica de medicaments> QRD
   
     
  • quadern de recollida de dades, n m
  • QRD, n m sigla
  • es cuaderno de recogida de datos
  • es CRD sigla
  • en case record form
  • en case report form
  • en CRF

  <Recerca clínica de medicaments>

  Document, imprès o en format electrònic, que conté totes les dades bàsiques d'un participant, tal com es detalla en el protocol.

  Nota: Un quadern de recollida de dades inclou des de la informació general del participant, l'estat de salut, les dades analítiques i els tests diagnòstics, fins a la informació per a avaluar l'eficàcia i la toxicitat de la intervenció estudiada durant l'espai de temps en què es desenvolupa l'assaig clínic.

     
 • 3571376   QSE <Sinologia> QSE
   
     
  • quadrant superoextern, n m
  • QSE, n m sigla
  • es cuadrante superoexterno
  • es CSE sigla
  • fr quadrant supéro-externe
  • it quadrante supero-esterno
  • it QSE sigla
  • en upper outer quadrant
  • en UOQ sigla

  <Sinologia>

  Quadrant constituït per la part superior externa de la mama.

     
 • 3571377   QSI <Sinologia> QSI
   
     
  • quadrant superointern, n m
  • QSI, n m sigla
  • es cuadrante superointerno
  • es CSI sigla
  • fr quadrant supéro-interne
  • it quadrante supero-interno
  • it QSI sigla
  • en upper inner quadrant
  • en UIQ sigla

  <Sinologia>

  Quadrant constituït per la part superior interna de la mama.

     
 • 2986360   quadern de recollida de dades <Recerca clínica de medicaments> quadern de recollida de dades
   
     
  • quadern de recollida de dades, n m
  • QRD, n m sigla
  • es cuaderno de recogida de datos
  • es CRD sigla
  • en case record form
  • en case report form
  • en CRF

  <Recerca clínica de medicaments>

  Document, imprès o en format electrònic, que conté totes les dades bàsiques d'un participant, tal com es detalla en el protocol.

  Nota: Un quadern de recollida de dades inclou des de la informació general del participant, l'estat de salut, les dades analítiques i els tests diagnòstics, fins a la informació per a avaluar l'eficàcia i la toxicitat de la intervenció estudiada durant l'espai de temps en què es desenvolupa l'assaig clínic.

     
 • 3571371   quadrant <Sinologia> quadrant
   
     
  • quadrant, n m
  • es cuadrante
  • fr quadrant
  • it quadrante
  • en quadrant

  <Sinologia>

  Cadascuna de les quatre parts en què es divideix la mama a partir d'una línia horitzontal i una línia vertical imaginàries que es creuen en el mugró, utilitzades com a referència per a la localització de lesions mamàries.

  Nota: Per a la localització de lesions mamàries, a més dels quatre quadrants, es fa servir la regió central i la prolongació axil·lar de la mama.

     
 • 3571372   quadrant inferoextern <Sinologia> quadrant inferoextern
   
     
  • quadrant inferoextern, n m
  • QIE, n m sigla
  • es cuadrante inferoexterno
  • es CIE sigla
  • fr quadrant inféro-externe
  • it quadrante infero-esterno
  • it QIE sigla
  • en lower outer quadrant
  • en LOQ sigla

  <Sinologia>

  Quadrant constituït per la part inferior externa de la mama.