Diccionari de procediments culinaris

 

 

© Autoria: Juli Blanco González; Francesc Papió Aznar; Lluís Ignasi Vilà i Miquel

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius als procediments culinaris i a les accions que tenen lloc mentre es duen a terme, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de procediments culinaris, editat pel TERMCAT el 2005 i elaborat per Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar i Lluís Ignasi Vilà Miquel, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Presentació dels autors
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BLANCO GONZÁLEZ, Juli; PAPIÓ AZNAR, Francesc; VILÀ MIQUEL, Lluís Ignasi. Diccionari de procediments culinaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Autoria: Juli Blanco González; Francesc Papió Aznar; Lluís Ignasi Vilà i Miquel

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius als procediments culinaris i a les accions que tenen lloc mentre es duen a terme, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de procediments culinaris, editat pel TERMCAT el 2005 i elaborat per Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar i Lluís Ignasi Vilà Miquel, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Presentació dels autors
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BLANCO GONZÁLEZ, Juli; PAPIÓ AZNAR, Francesc; VILÀ MIQUEL, Lluís Ignasi. Diccionari de procediments culinaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Authors: Juli Blanco González; Francesc Papió Aznar; Lluís Ignasi Vilà i Miquel

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre , 2006

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

The terms included in this collection come from the Diccionari de procediments culinaris (‘Dictionary of Culinary Processes’), made by Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar and Lluís Ignasi Vilà Miquel, with the terminological support of TERMCAT. The dictionary, published by TERMCAT in 2005 with Alcampo’s sponsorship, gathers and defines 343 Catalan terms related to culinary processes and actions occurring while they are taking place.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Authors' presentation

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Published and advised by:

TERMCAT

 

 

BLANCO GONZÁLEZ, Juli; PAPIÓ AZNAR, Francesc; VILÀ MIQUEL, Lluís Ignasi. Diccionari de procediments culinaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/>

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría: Juli Blanco González; Francesc Papió Aznar; Lluís Ignasi Vilà i Miquel

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2006

Con el asesoramiento de de: TERMCAT, Centro de Terminología

 

 

Los términos de esta obra proceden del Diccionari de procediments culinaris, elaborado por Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar y Lluís Ignasi Vilà Miquel, con el asesoramiento terminológico de TERMCAT. El diccionario, editado por TERMCAT en 2005 con el patrocinio de Alcampo, reúne y define 343 términos catalanes relativos a los procedimientos culinarios y a las acciones que tienen lugar cuando se llevan a cabo.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Presentación de los autores

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Edición y asesoramiento:

TERMCAT

 

 

BLANCO GONZÁLEZ, Juli; PAPIÓ AZNAR, Francesc; VILÀ MIQUEL, Lluís Ignasi. Diccionari de procediments culinaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

© Auteurs : Juli Blanco González; Francesc Papió Aznar; Lluís Ignasi Vilà i Miquel

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2006

Avec l'assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

 

 

Les termes sur ce recueil procèdent du Diccionari de procediments culinaris ('Dictionnaire de procédés culinaires'), élaboré par Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar et Lluís Ignasi Vilà Miquel, avec la consultation terminologique du TERMCAT. Le dictionnaire, édité par TERMCAT en 2005 avec le patronage d’Alcampo, recueillit et définit 343 termes catalans relatifs aux procédés culinaires et les actions qui ont lieu pendant qu’ils sont réalisés.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Présentation des auteurs

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Édition et asssistance de :

TERMCAT

 

 

BLANCO GONZÁLEZ, Juli; PAPIÓ AZNAR, Francesc; VILÀ MIQUEL, Lluís Ignasi. Diccionari de procediments culinaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018