Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3173944   Ab <Malalties metabòliques> Ab
   
     
  • anticòs, n m
  • Ac, n m abrev.
  • es anticuerpo, n m
  • es Ac, n m abrev.
  • fr anticorps, n m
  • fr Ac, n m abrev.
  • en antibody, n
  • en Ab, n abrev.

  <Malalties metabòliques>

  Proteïna sèrica sintetitzada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, amb té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet d'unir-se de forma específica a l'antigen corresponent, però els anticossos en conjunt tenen la mateixa estructura global i s'anomenen col·lectivament immunoglobulines.

     
 • 3185376   acesulfame K <Malalties metabòliques> acesulfame K
   
     
  • acesulfam K, n m
  • es acesulfamo K, n m
  • fr acésulfame K, n m
  • en acesulfame K, n
  • cod E 950

  <Malalties metabòliques>

  Edulcorant artificial poc calòric i amb un poder endolcidor entre 120 i 200 vegades superior al sucre blanc.

     
 • 3173204   acute myocardial infarction <Malalties metabòliques> acute myocardial infarction
   
     
  • infart agut de miocardi, n m
  • IAM, n m sigla
  • es infarto agudo de miocardio, n m
  • es IAM, n m sigla
  • fr infarctus aigu du myocarde, n m
  • fr IAM, n m sigla
  • en acute myocardial infarction, n
  • en AMI, n sigla

  <Malalties metabòliques>

  Necrosi miocardíaca aguda d'origen isquèmic generalment secundària a l'oclusió trombòtica d'una artèria coronària.

     
 • 3173304   adipocyte <Malalties metabòliques> adipocyte
   
     
  • cèl·lula adiposa, n f
  • adipòcit, n m sin. compl.
  • es adipocito, n m
  • fr adipocyte, n m
  • en adipocyte, n

  <Malalties metabòliques>

  Cèl·lula del teixit connectiu especialitzada en la síntesi i l'emmagatzematge de greix que, quan s'acumula en gran nombre, constitueix el teixit adipós.

     
 • 3204507   adjustable gastric band <Malalties metabòliques> adjustable gastric band
   
     
  • banda gàstrica ajustable, n f
  • es banda gástrica ajustable, n f
  • fr anneau gastrique ajustable, n m
  • en adjustable gastric band, n

  <Malalties metabòliques>

  Intervenció quirúrgica restrictiva consistent en la implantació d'un anell de silicona amb un calibre ajustable a l'entrada de l'estómac per limitar-ne la capacitat.

     
 • 3173543   adult-onset obesity <Malalties metabòliques> adult-onset obesity
   
     
  • obesitat hipertròfica, n f
  • es obesidad hipertrófica, n f
  • fr obésité hypertrophique, n f
  • en adult-onset obesity, n

  <Malalties metabòliques>

  Obesitat que es caracteritza per l'augment de volum de les cèl·lules adiposes sense incrementar el seu nombre i pel fet que sol començar a l'edat adulta.

     
 • 3194631   Ag <Malalties metabòliques> Ag
   
     
  • antigen, n m
  • Ag, n m abrev.
  • es antígeno, n m
  • es Ag, n m abrev.
  • fr antigène, n m
  • fr Ag, n m abrev.
  • en antigen, n
  • en Ag, n abrev.

  <Malalties metabòliques>

  Molècula capaç d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T.

  La denominació antigen es va encunyar inicialment com un acrònim a partir de l'expressió anglesa antibody generation ('generació d'anticossos'). Actualment se sap que només una part dels antígens, els immunògens, són capaços d'induir una resposta immunitària humoral i, per tant, de generar anticossos.

     
 • 3185446   air displacement plethysmography <Malalties metabòliques> air displacement plethysmography
   
     
  • pletismografia per desplaçament d'aire, n f
  • es pletismografía por desplazamiento de aire, n f
  • fr pléthysmographie par déplacement d'air, n f
  • en air displacement plethysmography, n

  <Malalties metabòliques>

  Tècnica que s'utilitza per a mesurar la composició corporal, consistent a calcular el volum relatiu i la pressió de gas que desplaça el cos quan s'introdueix en un pletismògraf.

  La pletismografia per desplaçament d'aire es basa en el Principi d'Arquimedes. El volum del cos humà es mesura quan una persona s'asseu dins del pletismògraf i desplaça un volum d'aire igual al seu volum corporal, que es calcula de manera indirecta quan es resta el volum d'aire que roman dins del pletismògraf quan la persona es troba dins del volum d'aire del pletismògraf quan està buit. L'aire que es troba dins es mesura mitjançant l'aplicació de lleis de gasos de física pertinents.

     
 • 3173402   albumin <Malalties metabòliques> albumin
   
     
  • albúmina, n f
  • es albúmina, n f
  • fr albumine, n f
  • en albumin, n

  <Malalties metabòliques>

  Proteïna àcida de pes molecular elevat, soluble en aigua pura i en solucions salines diluïdes, insoluble en alcohol d'alta graduació, coagulable per la calor i cristal·litzable en determinades situacions.

  Les albúmines són riques en àcids glutàmic i aspàrtic, lisina i leucina; contenen asparagina i glutamina i són pobres en triptòfan. En l'ésser humà estan relacionades amb l'equilibri hídric per la seva funció oncòtica i amb el transport d'altres substàncies com la bilirubina o fàrmacs.

  La denominació albúmina prové del llatí albumen -inis 'clara de l'ou'.

     
 • 3173204   AMI <Malalties metabòliques> AMI
   
     
  • infart agut de miocardi, n m
  • IAM, n m sigla
  • es infarto agudo de miocardio, n m
  • es IAM, n m sigla
  • fr infarctus aigu du myocarde, n m
  • fr IAM, n m sigla
  • en acute myocardial infarction, n
  • en AMI, n sigla

  <Malalties metabòliques>

  Necrosi miocardíaca aguda d'origen isquèmic generalment secundària a l'oclusió trombòtica d'una artèria coronària.