Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3288184   ABC <Malalties metabòliques> ABC
   
     
  • àrea sota la corba, n f
  • AUC, n f sigla
  • es área bajo la curva, n f
  • es ABC, n f sigla
  • es AUC, n f sigla
  • fr surface sous la courbe, n f
  • fr SSC, n f sigla
  • en area under the curve, n
  • en AUC, n sigla

  <Malalties metabòliques>

  Àrea que, en un gràfic, queda entre la corba i l'abscissa.

  Per exemple, en el cas d'una infecció vírica, l'àrea sota la corba es pot fer servir per representar l'exposició total del virus a un fàrmac o l'efecte total del fàrmac sobre aquest virus.

  La sigla AUC prové de l'anglès area under the curve.

     
 • 3173944   Ac <Malalties metabòliques> Ac
   
     
  • anticòs, n m
  • Ac, n m abrev.
  • es anticuerpo, n m
  • es Ac, n m abrev.
  • fr anticorps, n m
  • fr Ac, n m abrev.
  • en antibody, n
  • en Ab, n abrev.

  <Malalties metabòliques>

  Proteïna sèrica sintetitzada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, amb té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet d'unir-se de forma específica a l'antigen corresponent, però els anticossos en conjunt tenen la mateixa estructura global i s'anomenen col·lectivament immunoglobulines.

     
 • 3173199   accidente vascular cerebral <Malalties metabòliques> accidente vascular cerebral
   
     
  • accident vascular cerebral, n m
  • accident cerebrovascular agut, n m sin. compl.
  • apoplexia, n f sin. compl.
  • ictus cerebral, n m sin. compl.
  • es accidente vascular cerebral, n m
  • fr accident vasculaire cérébral, n m
  • en cerebrovascular accident, n

  <Malalties metabòliques>

  Episodi agut d'afectació de la circulació cerebral en què es produeix la mort de les neurones afectades, per causa isquèmica o hemorràgica.

  L'accident vascular cerebral pot tenir causes diverses: isquèmia cerebral focal, trombosi venosa cortical o subcortical, encefalopatia hipertensiva, isquèmia cerebral global, hemorràgia cerebral intraparenquimàtica, hemorràgia subaracnoidal, angiomes cerebrals i malformacions vasculars cerebrals (telangièctasis, angiomes cavernosos, malformacions arteriovenoses)

  Les manifestacions clíniques varien depenent de la zona cerebral afectada i de l'extensió i intensitat de l'afectació.

  En registres col·loquials també es fan servir les denominacions atac de feridura, feridura o mal de sant Joan.

  La denominació apoplexia prové del grec apoplesso 'ferir, colpir' i ictus prové del llatí ictus 'cop, xoc'.

     
 • 3185376   acesulfamo K <Malalties metabòliques> acesulfamo K
   
     
  • acesulfam K, n m
  • es acesulfamo K, n m
  • fr acésulfame K, n m
  • en acesulfame K, n
  • cod E 950

  <Malalties metabòliques>

  Edulcorant artificial poc calòric i amb un poder endolcidor entre 120 i 200 vegades superior al sucre blanc.

     
 • 3173304   adipocito <Malalties metabòliques> adipocito
   
     
  • cèl·lula adiposa, n f
  • adipòcit, n m sin. compl.
  • es adipocito, n m
  • fr adipocyte, n m
  • en adipocyte, n

  <Malalties metabòliques>

  Cèl·lula del teixit connectiu especialitzada en la síntesi i l'emmagatzematge de greix que, quan s'acumula en gran nombre, constitueix el teixit adipós.

     
 • 3173811   adrenalina <Malalties metabòliques> adrenalina
   
     
  • adrenalina, n f
  • epinefrina, n f sin. compl.
  • es adrenalina, n f
  • fr adrénaline, n f
  • en epinephrine, n

  <Malalties metabòliques>

  Catecolamina que actua com a neurotransmissor a les sinapsis del sistema nerviós central i com a hormona, secretada en la glàndula suprarenal, en l'activació d'alguns fenòmens vegetatius simpàtics.

  L'adrenalina s'allibera en resposta a l'estimulació esplàncnica i la hipoglucèmia. Provoca l'acceleració de la respiració i la freqüència cardíaca, vasoconstricció cutània i visceral i hiperglucèmia lleu. L'adrenalina es destrueix de forma ràpida en l'aparell digestiu i es conjuga i oxida en el fetge. Les seves indicacions clíniques són l'anestèsia local, les crisis agudes d'asma bronquial, les reaccions anafilàctiques i l'estimulació cardíaca en casos d'aturada.

  Les vies d'administració són pulmonar, intranasal, subcutània, intramuscular i intravenosa.

  Informació legal i administrativa: epinephrine és DCI.

     
 • 3194631   Ag <Malalties metabòliques> Ag
   
     
  • antigen, n m
  • Ag, n m abrev.
  • es antígeno, n m
  • es Ag, n m abrev.
  • fr antigène, n m
  • fr Ag, n m abrev.
  • en antigen, n
  • en Ag, n abrev.

  <Malalties metabòliques>

  Molècula capaç d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T.

  La denominació antigen es va encunyar inicialment com un acrònim a partir de l'expressió anglesa antibody generation ('generació d'anticossos'). Actualment se sap que només una part dels antígens, els immunògens, són capaços d'induir una resposta immunitària humoral i, per tant, de generar anticossos.

     
 • 3173402   albúmina <Malalties metabòliques> albúmina
   
     
  • albúmina, n f
  • es albúmina, n f
  • fr albumine, n f
  • en albumin, n

  <Malalties metabòliques>

  Proteïna àcida de pes molecular elevat, soluble en aigua pura i en solucions salines diluïdes, insoluble en alcohol d'alta graduació, coagulable per la calor i cristal·litzable en determinades situacions.

  Les albúmines són riques en àcids glutàmic i aspàrtic, lisina i leucina; contenen asparagina i glutamina i són pobres en triptòfan. En l'ésser humà estan relacionades amb l'equilibri hídric per la seva funció oncòtica i amb el transport d'altres substàncies com la bilirubina o fàrmacs.

  La denominació albúmina prové del llatí albumen -inis 'clara de l'ou'.

     
 • 3173764   almidón <Malalties metabòliques> almidón
   
     
  • midó, n m
  • es almidón, n m
  • fr amidon, n m
  • en starch, n

  <Malalties metabòliques>

  Polisacàrid amb un alt grau de polimerització que es caracteritza per estar constituït per molècules de glucosa en la seva forma pirànica que s'uneixen per enllaços aglucòsics.

  És el component principal de les reserves de glúcids insolubles del regne vegetal; comercialment es distingeix el midó obtingut a partir dels cereals, els llegums, les glans o les castanyes, de l'obtingut de les patates, la mandioca i diversos tubercles, que és anomenat fècula. En farmàcia, s'utilitza com a emol·lient, excipient, absorbent i protector, i, en la indústria alimentària, per a obtenir glucosa i dextrina.

     
 • 3173815   amiotrofia <Malalties metabòliques> amiotrofia
   
     
  • amiotròfia, n f
  • atròfia muscular, n f sin. compl.
  • es amiotrofia, n f
  • fr amyotrophie, n f
  • en amyotrophy, n

  <Malalties metabòliques>

  Involució del teixit muscular que es produeix per la pèrdua de components cel·lulars, tant per raons fisiològiques com patològiques, i que comporta una disminució de la seva funcionalitat.

  La denominació amiotròfia s'ha fet servir tradicionalment per a designar un conjunt d'atròfies musculars progressives provocades per alteracions congènites o hereditàries degeneratives dels nuclis motors del cervell, del bulb raquidi i, sobretot, de la medul·la espinal (amiotròfies mielopàtiques).