Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3204503   gastrectomia vertical <Malalties metabòliques> gastrectomia vertical
   
     
  • gastrectomia vertical, n f
  • màniga gàstrica, n f sin. compl.
  • es gastrectomía vertical, n f
  • fr gastrectomie longitudinale, n f
  • en sleeve gastrectomy, n

  <Malalties metabòliques>

  Intervenció quirúrgica consistent en la resecció vertical de la curvatura major de l'estómac per a reduir la capacitat gàstrica.

  La gastrectomia vertical és una indicació terapèutica en casos d'obesitat mòrbida.

     
 • 3185386   gastroplàstia <Malalties metabòliques> gastroplàstia
   
     
  • gastroplàstia, n f
  • reducció d'estómac, n f sin. compl.
  • es gastroplastia, n f
  • fr gastroplastie, n f
  • en gastroplasty, n

  <Malalties metabòliques>

  Intervenció quirúrgica destinada a reduir el reservori de l'estómac per tal de produir una sensació ràpida de sacietat després d'ingerir aliments, encara que sigui en petites proporcions, segons diverses variants tècniques.

  En alguns tipus de gastroplàstia s'extirpa una part de l'estómac. Per aquest motiu, en contextos no especialitzats, s'utilitza de vegades la denominació reducció d'estómac per designar aquests tipus d'intervenció.

     
 • 3185387   gastroplàstia vertical endoscòpica <Malalties metabòliques> gastroplàstia vertical endoscòpica
   
     
  • plicatura gàstrica endoscòpica, n f
  • gastroplàstia vertical endoscòpica, n f sin. compl.
  • es plicatura gástrica endoscópica, n f
  • fr plicature gastrique par voie endoscopique, n f
  • en endoscopic gastric plication, n

  <Malalties metabòliques>

  Gastroplàstia endoscòpica consistent en l'aplicació de sutures a l'estómac per produir un efecte similar que la gastrectomia vertical laparoscòpica sense realitzar cap excisió.

  La plicatura gàstrica endoscòpica redueix la mida de l'estómac i el converteix en un tub. No és un mètode reversible, a diferència de la tècnica POSE.

     
 • 3173309   glàndula <Malalties metabòliques> glàndula
   
     
  • glàndula, n f
  • es glándula, n f
  • fr glande, n f
  • en gland, n

  <Malalties metabòliques>

  Conjunt de cèl·lules aïllades o agrupades en un òrgan determinat, amb la propietat de secretar o excretar materials no relacionats amb les seves necessitats metabòliques ordinàries.

  La denominació glàndula prové del llatí glandula 'amígdala', diminutiu de glans glandis 'gla'.

     
 • 3173160   glàndula salival abdominal <Malalties metabòliques> glàndula salival abdominal
   
     
  • pàncrees, n m
  • glàndula salival abdominal, n f sin. compl.
  • es páncreas, n m
  • fr pancréas, n m
  • en pancreas, n

  <Malalties metabòliques>

  Glàndula voluminosa de secreció endocrina i exocrina situada a l'abdomen entre el duodè i la melsa que secreta suc pancreàtic, insulina, glucagó, gastrina i altres pèptids vasoactius.

  El pàncrees té quatre parts: el cap, l'istme, el cos i la cua. El pàncrees endocrí el formen els illots de Langerhans, els quals secreten fonamentalment insulina i glucagó, però també gastrina i, probablement, altres pèptids vasoactius.

  La denominació pàncrees està formada a partir del grec pân 'tot' i kréas 'carn'.

     
 • 3173311   glicèmia <Malalties metabòliques> glicèmia
   
     
  • glucèmia, n f
  • glicèmia, n f sin. compl.
  • es glucemia, n f
  • fr glycémie, n f
  • en glycemia, n

  <Malalties metabòliques>

  Presència de glucosa en la sang.

  En contextos no especialitzats sovint s'utilitza la denominació glucèmia per referir-se a la concentració de glucosa en la sang. En estat normal i segons el mètode amb què és feta la determinació, oscil·la entre 60 i 120 mg/100 ml de sang total. Per damunt d'aquesta xifra es parla d'hiperglucèmia, i per sota es parla d'hipoglucèmia.

  Per al diagnòstic de la diabetis la determinació usual de la glucèmia basal no és suficient i calen mètodes complementaris, com ara l'estudi de la corba de glucèmia, que consisteix en la determinació de les variacions de la concentració de glucèmia després de la ingestió (als 30, 60, 90 i 120 minuts) d'una quantitat fixa de glucosa.

     
 • 3173303   glicogen <Malalties metabòliques> glicogen
   
     
  • glicogen, n m
  • glucogen, n m
  • es glicógeno, n m
  • es glucógeno, n m
  • fr glycogène, n m
  • en glycogen, n

  <Malalties metabòliques>

  Polisacàrid format per nombroses molècules de glucosa enllaçades entre elles que es troba preferentment en el fetge, en els músculs i en diverses cèl·lules animals com a substància de reserva.

  El glicogen té una estructura química de polímer molt ramificat. Quan en les cèl·lules hi ha un excés de glucosa, s'acumula en forma de glicogen (per glicogènesi) i, quan es necessita glucosa, el glicogen acumulat es degrada (per glicogenòlisi). La glicogènesi és estimulada per la insulina, i la glicogenòlisi pel glucagó i l'adrenalina.

     
 • 3173783   glucagó <Malalties metabòliques> glucagó
   
     
  • glucagó, n m
  • HGF, n m sigla
  • es glucagón, n m
  • es HGF, n m sigla
  • fr glucagon, n m
  • fr HG facteur, n m sigla
  • en glucagon, n
  • en HGF, n sigla

  <Malalties metabòliques>

  Hormona proteica que es produeix en les cèl·lules α dels illots de Langerhans i que fa augmentar la glucèmia mitjançant la conversió del glicogen hepàtic a glucosa.

  El glucagó és emprat en forma de clorhidrat en el tractament de les malalties per emmagatzematge de glicogen i en la hipoglucèmia, especialment en comes hipoglucèmics deguts a sobredosis d'insulina.

     
 • 3173311   glucèmia <Malalties metabòliques> glucèmia
   
     
  • glucèmia, n f
  • glicèmia, n f sin. compl.
  • es glucemia, n f
  • fr glycémie, n f
  • en glycemia, n

  <Malalties metabòliques>

  Presència de glucosa en la sang.

  En contextos no especialitzats sovint s'utilitza la denominació glucèmia per referir-se a la concentració de glucosa en la sang. En estat normal i segons el mètode amb què és feta la determinació, oscil·la entre 60 i 120 mg/100 ml de sang total. Per damunt d'aquesta xifra es parla d'hiperglucèmia, i per sota es parla d'hipoglucèmia.

  Per al diagnòstic de la diabetis la determinació usual de la glucèmia basal no és suficient i calen mètodes complementaris, com ara l'estudi de la corba de glucèmia, que consisteix en la determinació de les variacions de la concentració de glucèmia després de la ingestió (als 30, 60, 90 i 120 minuts) d'una quantitat fixa de glucosa.

     
 • 3174062   glucèmia basal <Malalties metabòliques> glucèmia basal
   
     
  • glucèmia basal, n f
  • es glucemia basal, n f
  • fr glycémie à jeun, n f
  • en fasting glycemia, n

  <Malalties metabòliques>

  Valor de la concentració de la glucosa en la sang durant el període postabsortiu del dejuni nocturn.

  Per a determinar el valor de la glucèmia basal cal un dejuni de 8-12 hores. Els valors de referència poden oscil·lar segons el mètode practicat, els límits d'aquest mètode contrastats al laboratori que ha realitzat la determinació, si es tracta de sang venosa o capil·lar i, finalment, si la determinació s'ha efectuat en sang total, plasma o sèrum.