Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3173160   pàncrees <Malalties metabòliques> pàncrees
   
     
  • pàncrees, n m
  • glàndula salival abdominal, n f sin. compl.
  • es páncreas, n m
  • fr pancréas, n m
  • en pancreas, n

  <Malalties metabòliques>

  Glàndula voluminosa de secreció endocrina i exocrina situada a l'abdomen entre el duodè i la melsa que secreta suc pancreàtic, insulina, glucagó, gastrina i altres pèptids vasoactius.

  El pàncrees té quatre parts: el cap, l'istme, el cos i la cua. El pàncrees endocrí el formen els illots de Langerhans, els quals secreten fonamentalment insulina i glucagó, però també gastrina i, probablement, altres pèptids vasoactius.

  La denominació pàncrees està formada a partir del grec pân 'tot' i kréas 'carn'.

     
 • 3173636   pannicle adipós <Malalties metabòliques> pannicle adipós
   
     
  • teixit cel·lular subcutani, n m
  • aponeurosi superficial, n f sin. compl.
  • fàscia fibroareolar, n f sin. compl.
  • greix subcutani, n m sin. compl.
  • hipoderma, n m sin. compl.
  • pannicle adipós, n m sin. compl.
  • pannicle cel·luloadipós, n m sin. compl.
  • pannus, n m sin. compl.
  • subcutis, n m sin. compl.
  • es hipodermis, n f
  • fr hypoderme, n f
  • en hypodermis, n

  <Malalties metabòliques>

  Capa profunda de la pell, que es caracteritza per ser d'un gruix variable depenent de múltiples factors, trobar-se per sota del derma, estendre's per tota la superfície cutània llevat de les parpelles i la regió genital masculina i estar constituïda per lobels de cèl·lules grasses.

  El gruix del teixit cel·lular subcutani depèn de l'edat, del sexe, de factors genètics, endocrins i metabòlics. Els lobels tenen irrigació sanguínia pròpia i estan separats per septes fibrosos de teixit connectiu. El col·lagen dels septes interlobel·lars és continuació del derma.

     
 • 3173636   pannicle cel·luloadipós <Malalties metabòliques> pannicle cel·luloadipós
   
     
  • teixit cel·lular subcutani, n m
  • aponeurosi superficial, n f sin. compl.
  • fàscia fibroareolar, n f sin. compl.
  • greix subcutani, n m sin. compl.
  • hipoderma, n m sin. compl.
  • pannicle adipós, n m sin. compl.
  • pannicle cel·luloadipós, n m sin. compl.
  • pannus, n m sin. compl.
  • subcutis, n m sin. compl.
  • es hipodermis, n f
  • fr hypoderme, n f
  • en hypodermis, n

  <Malalties metabòliques>

  Capa profunda de la pell, que es caracteritza per ser d'un gruix variable depenent de múltiples factors, trobar-se per sota del derma, estendre's per tota la superfície cutània llevat de les parpelles i la regió genital masculina i estar constituïda per lobels de cèl·lules grasses.

  El gruix del teixit cel·lular subcutani depèn de l'edat, del sexe, de factors genètics, endocrins i metabòlics. Els lobels tenen irrigació sanguínia pròpia i estan separats per septes fibrosos de teixit connectiu. El col·lagen dels septes interlobel·lars és continuació del derma.

     
 • 3173636   pannus <Malalties metabòliques> pannus
   
     
  • teixit cel·lular subcutani, n m
  • aponeurosi superficial, n f sin. compl.
  • fàscia fibroareolar, n f sin. compl.
  • greix subcutani, n m sin. compl.
  • hipoderma, n m sin. compl.
  • pannicle adipós, n m sin. compl.
  • pannicle cel·luloadipós, n m sin. compl.
  • pannus, n m sin. compl.
  • subcutis, n m sin. compl.
  • es hipodermis, n f
  • fr hypoderme, n f
  • en hypodermis, n

  <Malalties metabòliques>

  Capa profunda de la pell, que es caracteritza per ser d'un gruix variable depenent de múltiples factors, trobar-se per sota del derma, estendre's per tota la superfície cutània llevat de les parpelles i la regió genital masculina i estar constituïda per lobels de cèl·lules grasses.

  El gruix del teixit cel·lular subcutani depèn de l'edat, del sexe, de factors genètics, endocrins i metabòlics. Els lobels tenen irrigació sanguínia pròpia i estan separats per septes fibrosos de teixit connectiu. El col·lagen dels septes interlobel·lars és continuació del derma.

     
 • 3174279   pauta d'administració <Malalties metabòliques> pauta d'administració
   
     
  • pauta d'administració, n f
  • es pauta de administración, n f
  • fr régime de dosage, n m
  • en dosage regime, n

  <Malalties metabòliques>

  Règim de distribució de les preses d'un medicament durant un tractament, en relació amb la dosi, el grau de dinamització, l'horari, la freqüència i la durada.

  Les pautes d'administració poden ser molt variables i flexibles i han de tenir en compte diversos factors, com ara l'estat energètic del pacient, la gravetat i l'antiguitat dels símptomes, el nivell de l'organisme on es vol actuar, el tipus de substància administrada o l'evolució del pacient.

     
 • 3173532   pedra de ronyó <Malalties metabòliques> pedra de ronyó
   
     
  • càlcul renal, n m
  • nefròlit, n m sin. compl.
  • pedra de ronyó, n f sin. compl.
  • es nefrolito, n m
  • fr néphrolite, n m
  • en nephrolith, n

  <Malalties metabòliques>

  Concreció sòlida que es produeix en la pelvis i els calzes renals, on pot romandre durant un temps o desplaçar-se al llarg del tracte urinari fins a ser expulsat, o no, per la uretra.

  El càlcul pot ser primari, quan es forma tot i una aparent normalitat del tracte urinari, o secundari, quan la seva formació va associada a infecció o obstrucció del tracte urinari.

     
 • 3185389   plec cutani <Malalties metabòliques> plec cutani
   
     
  • plec cutani, n m
  • es pliegue cutáneo, n m
  • fr repli cutané, n m
  • en skinfold, n

  <Malalties metabòliques>

  Capa de pell i greix subcutani que s'aixeca quan es pessiga la pell i el múscul torna a l'os, la mesura del gruix del qual s'utilitza per estimar el percentatge de greix corporal.

     
 • 3173299   pleonúria <Malalties metabòliques> pleonúria
   
     
  • poliúria, n f
  • hiperuresi, n f sin. compl.
  • pleonúria, n f sin. compl.
  • es poliuria, n f
  • fr polyurie, n f
  • en polyuria, n

  <Malalties metabòliques>

  Augment anormal de la diüresi que es produeix per l'excreció de soluts poc reabsorbibles, com la glucosa, o per l'excreció d'aigua causada per un defecte en la producció d'hormona antidiürètica o en la seva resposta renal.

  La poliúria es presenta en la diabetis mellitus, en la insuficiència renal o crònica i en la intoxicació per liti.

     
 • 3185446   pletismografia per desplaçament d'aire <Malalties metabòliques> pletismografia per desplaçament d'aire
   
     
  • pletismografia per desplaçament d'aire, n f
  • es pletismografía por desplazamiento de aire, n f
  • fr pléthysmographie par déplacement d'air, n f
  • en air displacement plethysmography, n

  <Malalties metabòliques>

  Tècnica que s'utilitza per a mesurar la composició corporal, consistent a calcular el volum relatiu i la pressió de gas que desplaça el cos quan s'introdueix en un pletismògraf.

  La pletismografia per desplaçament d'aire es basa en el Principi d'Arquimedes. El volum del cos humà es mesura quan una persona s'asseu dins del pletismògraf i desplaça un volum d'aire igual al seu volum corporal, que es calcula de manera indirecta quan es resta el volum d'aire que roman dins del pletismògraf quan la persona es troba dins del volum d'aire del pletismògraf quan està buit. L'aire que es troba dins es mesura mitjançant l'aplicació de lleis de gasos de física pertinents.

     
 • 3185387   plicatura gàstrica endoscòpica <Malalties metabòliques> plicatura gàstrica endoscòpica
   
     
  • plicatura gàstrica endoscòpica, n f
  • gastroplàstia vertical endoscòpica, n f sin. compl.
  • es plicatura gástrica endoscópica, n f
  • fr plicature gastrique par voie endoscopique, n f
  • en endoscopic gastric plication, n

  <Malalties metabòliques>

  Gastroplàstia endoscòpica consistent en l'aplicació de sutures a l'estómac per produir un efecte similar que la gastrectomia vertical laparoscòpica sense realitzar cap excisió.

  La plicatura gàstrica endoscòpica redueix la mida de l'estómac i el converteix en un tub. No és un mètode reversible, a diferència de la tècnica POSE.