• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3232766   α- <Química orgànica> α-
   
     
  • α-, pfx
  • es α-, pfx
  • en α-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir, en la sèrie dels hidrats de carboni, per a designar la configuració de l'anòmer de poder rotatori més elevat, en la sèrie D, o menys elevat, en la sèrie L.

  Nota: Vegeu també β-.

     
 • 3232767   α- <Química orgànica> α-
   
     
  • α-, pfx
  • es α-, pfx
  • en α-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir, en un carboni tetraèdric d'un cicle, per a designar l'àtom o grup substituent que es dirigeix cap endarrere respecte del pla de l'anell.

  Nota: Vegeu també β-.

     
 • 3232763   α- <Química orgànica> α-
   
     
  • α-, pfx
  • es α-, pfx
  • en α-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir, en la nomenclatura orgànica, per a designar les posicions adjacents a un grup funcional determinat.

  Nota: Per exemple, l'àcid 2-hidroxipropanoic (o àcid α-hidroxipropanoic, CH3CH(OH)COOH), conté un grup hidroxil en el carboni α de la cadena hidrocarbonada, que és el carboni que està directament unit al grup funcional de referència, en aquest cas el grup carboxil (vegeu la imatge).

  Vegeu també β- i γ-.

     
 • 3233031   aceite esencial <Química orgànica> aceite esencial
   
     
  • essència, n f
  • oli essencial, n m sin. compl.
  • es aceite esencial, n m
  • es esencia, n m
  • en essence, n
  • en essential oil, n

  <Química orgànica>

  Substància altament volàtil d'origen vegetal aïllada per processos fisicoquímics.

  Nota: En general, una essència s'anomena a partir de la planta de la qual s'aïlla, com l'essència de rosa; però, més que d'un compost simple, es tracta d'un conjunt de compostos volàtils que s'obtenen majoritàriament per la destil·lació en corrent de vapor generalment de les flors o les fulles de plantes, o bé pel premsat en fred de les seves pells.

  Els components que formen una essència són substàncies olioses, lipòfiles i amb olors molt característiques. Els principals constituents de les essències són terpens; hidrocarburs alifàtics i derivats oxigenats, com alcohols, aldehids, cetones, èsters i àcids carboxílics; hidrocarburs aromàtics, com fenols i derivats; compostos heterocíclics, i, en alguns casos, compostos sulfurats i nitrogenats en algunes de les essències (vegeu la imatge).

  Hi ha essències constituïdes només per un terpè, com l'essència de gerani, que conté del 84 al 90 % de geraniol, i el citronel·lal, que és el principal constituent de l'oli essencial de llimona. Hi ha essències el constituent principal de les quals no és un terpè, com l'oli de bedoll, que és constituït per un 98 % de salicilat de metil; el d'anís, constituït per un 90 % d'anetol, i el de la flor del violer, constituït per un 95 % d'eugenol.

  Les essències componen generalment perfums i condiments, i s'utilitzen sobretot en tres vies primàries: com a substàncies oloroses en cosmètica, perfums, sopes, detergents, insecticides, etc.; com a saboritzants en l'alimentació, i en nombrosos productes farmacèutics, bàsicament en medicaments.

  La denominació essència es fa servir des de l'antiguitat, ja que els alquimistes creien que la mescla resultant de compostos orgànics era l'essència de la planta.

     
 • 3232770   aceptor <Química orgànica> aceptor
   
     
  • acceptor, n m
  • es aceptor, n m
  • en acceptor, n

  <Química orgànica>

  Substància que actua acceptant electrons, de manera que durant el procés es crea un nou enllaç entre aquesta substància i un donador.

  Nota: Els àcids de Lewis i els electròfils actuen com a acceptors, mentre que les bases de Lewis i els nucleòfils actuen com a donadors.

     
 • 3232771   acet- <Química orgànica> acet-
   
     
  • acet-, pfx
  • aceti-, pfx
  • aceto-, pfx
  • es acet-, pfx
  • es aceti-, pfx
  • es aceto-, pfx
  • en acet-, pfx
  • en aceti-, pfx
  • en aceto-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos que contenen l'agrupació d'àtoms CH3CO.

  Nota: Per exemple, en l'acetaldehid i l'acetamida (vegeu les imatges).

     
 • 3232773   acetal <Química orgànica> acetal
   
     
  • acetal, n m
  • 1,1-dietoxietà, n m
  • es acetal, n m
  • es 1,1-dietoxietano, n m
  • en acetal, n
  • en 1,1-diethoxyethane, n
  • for CH3CH(OCH2CH3)2

  <Química orgànica>

  Acetal derivat de l'acetaldehid i de l'etanol, que es presenta com un líquid d'olor agradable, volàtil i molt inflamable, amb un punt d'ebullició de 102,2 ºC.

  Nota: L'acetal és miscible amb alcohol i amb èter, és poc soluble en l'aigua i té una densitat de 0,83. Es fa servir com a dissolvent, en síntesi orgànica i en perfumeria. És l'acetal més conegut i té un ús comercial molt estès.

     
 • 3232772   acetal <Química orgànica> acetal
   
     
  • acetal, n m
  • es acetal, n m
  • en acetal, n

  <Química orgànica>

  Cadascun dels compostos orgànics que tenen dos substituents alcoxi en un mateix àtom de carboni, resultant de la reacció d'un aldehid o una cetona amb alcohol en presència d'un catalitzador àcid.

  Nota: La reacció de formació d'un acetal implica l'addició de dues molècules d'alcohol a una molècula del compost carbonílic (vegeu la imatge acetal 1). En aquest procés s'obté un intermedi de reacció (anomenat hemiacetal) en addicionar tan sols una molècula de l'alcohol, i un acetal per l'addició d'una segona molècula d'alcohol (vegeu la imatge acetal 2).

  Els acetals són estables en medi alcalí i oxidant, a diferència dels hemiacetals, que són inestables, no es poden aïllar i tan sols existeixen en solució. Els àcids diluïts regeneren fàcilment l'alcohol i l'aldehid. Aquesta reversibilitat es fa servir en síntesi orgànica, ja que permet protegir temporalment el grup aldehid d'una molècula mentre s'efectuen transformacions sobre altres punts de la mateixa molècula.

  Vegeu també cetal.

     
 • 3232774   acetaldehído <Química orgànica> acetaldehído
   
     
  • acetaldehid, n m
  • aldehid acètic, n m sin. compl.
  • etanal, n m sin. compl.
  • es acetaldehído, n m
  • es aldehído acético, n m
  • es etanal, n m
  • en acetaldehyde, n
  • en acetic aldehyde, n
  • en ethanal, n
  • for CH3CHO

  <Química orgànica>

  Aldehid de l'àcid acètic, que es presenta com un líquid d'olor pungent, molt volàtil, inflamable, irritant i narcòtic, amb un punt d'ebullició de 20,2 ºC.

  Nota: L'acetaldehid és miscible amb aigua i amb els dissolvents orgànics usuals.

  És un dels principals productes intermediaris de la indústria química orgànica i es fabrica en tonatges molt importants. Sovint es fa servir íntegrament a la mateixa fàbrica on es produeix.

  Els procediments d'obtenció industrial de l'acetaldehid són quatre: per oxidació d'etilè o etè, mitjançant el procés de Wacker-Hoechst amb catalitzador de clorur de pal·ladi, el qual és el principal procés; per oxidació d'etanol en fase vapor o bé per deshidrogenació directa; per oxidació de propà, i per reacció catalítica d'acetilè i aigua.

  La facilitat amb què reacciona i el seu baix cost fan que sigui útil com a matèria primera per a l'obtenció d'un gran nombre de substàncies orgàniques importants.

     
 • 3232830   acetaldol <Química orgànica> acetaldol
   
     
  • aldol, n m
  • acetaldol, n m sin. compl.
  • 3-hidroxibutanal, n m sin. compl.
  • β-hidroxibutiraldehid, n m sin. compl.
  • es acetaldol, n m
  • es aldol, n m
  • es 3-hidroxibutanal, n m
  • es β-hidroxibutiraldehído, n m
  • en acetaldol, n
  • en aldol, n
  • en 3-hydroxybutanal, n
  • en β-hydroxybutyraldehyde, n
  • for CH3CH(OH)CH2CHO

  <Química orgànica>

  Aldol de cadena de quatre carbonis que es presenta com un líquid viscós.

  Nota: L'aldol és miscible amb aigua i amb molts dissolvents orgànics. A pressió reduïda, de 20 mm de mercuri, té un punt d'ebullició de 83 ºC i es descompon al voltant de 85 ºC, i dona crotonaldehid i aigua (vegeu la imatge).

  L'aldol és obtingut per condensació aldòlica de l'acetaldehid. A més de l'ús com a dissolvent, les principals aplicacions de l'aldol són la síntesi d'accelerants de vulcanització i d'antioxidants per al cautxú i la flotació de minerals.