• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3232803   àcid 1,4-benzendicarboxílic <Química orgànica> àcid 1,4-benzendicarboxílic
   
     
  • àcid tereftàlic, n m
  • àcid 1,4-benzendicarboxílic, n m sin. compl.
  • àcid p-benzendicarboxílic, n m sin. compl.
  • es ácido 1,4-bencenodicarboxílico, n m
  • es ácido p-bencenodicarboxílico, n m
  • es ácido tereftálico, n m
  • en 1,4-benzenedicarboxylic acid, n
  • en p-benzenedicarboxylic acid, n
  • en terephthalic acid, n
  • for C6H4(COOH)2

  <Química orgànica>

  Isòmer para de l'àcid benzendicarboxílic, que es presenta com un sòlid en forma de cristalls blancs o de pols que al voltant dels 300 ºC experimenta sublimació.

  Nota: L'àcid tereftàlic és soluble en àlcalis, lleugerament soluble en alcohol i insoluble en aigua, cloroform i èter.

  S'obté per l'oxidació del p-xilè o per la reacció del benzè amb carbonat de potassi sobre un catalitzador de cadmi.

  Aquest diàcid té gran interès en l'obtenció de polímers. El procés de polimerització habitual és la reacció de condensació del diàcid, o derivats del diàcid, amb un altre monòmer, com pot ser la diamina o el glicol. Per exemple, la p-fenilentereftalamida s'obté per la reacció de l'àcid tereftàlic amb la p-fenilendiamina, i el dacró, en forma de fibra, per la reacció del tereftalat de dimetil amb l'etilenglicol.

  Es fa servir com a additiu en pinsos d'aus.

  Vegeu també xilè.

     
 • 3232783   àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic <Química orgànica> àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic
   
     
  • àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, n m
  • 2,4,5-T, n m sin. compl.
  • es 2,4,5-T, n m
  • es ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético, n m
  • en 2,4,5-T, n
  • en 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, n
  • for C8H5Cl3O3

  <Química orgànica>

  Àcid orgànic que es presenta com un sòlid cristal·lí incolor i té un punt de fusió de 158 ºC, emprat com a herbicida i defoliant.

  Nota: L'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic és soluble en alcohol i insoluble en aigua.

  Se'n sol utilitzar la sal de sodi com a herbicida en agricultura. L'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic és un dels components de l'anomenat agent taronja, una mescla d'herbicides que es va utilitzar en la guerra del Vietnam per a eliminar boscos i zones de conreu. A causa de la pressa per a satisfer la demanda de l'exèrcit nord-americà, l'agent taronja produït contenia una gran quantitat de dioxines altament contaminants i d'efecte cancerigen provinents de la síntesi de l'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, la presència de les quals era residual en el producte agrícola comercial. Per tot plegat, l'ús de l'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic va quedar molt restringit. Malgrat això, es creu que és a partir de la síntesi del seu precursor, el 2,4,5-tricolorofenol, que es poden generar aquestes toxines (vegeu la imatge àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic 2).

     
 • 3232785   àcid 2-acetoxibenzoic <Química orgànica> àcid 2-acetoxibenzoic
   
     
  • àcid acetilsalicílic, n m
  • àcid 2-acetoxibenzoic, n m sin. compl.
  • aspirina, n f sin. compl.
  • es ácido 2-acetiloxibenzoico, n m
  • es ácido acetilsalicílico, n m
  • es aspirina, n f
  • en 2-acetoxybenzoic acid, n
  • en acetylsalicylic acid, n
  • en aspirin, n
  • for CH3CO−O−C6H4COOH

  <Química orgànica>

  Àcid carboxílic obtingut per acetilació d'àcid salicílic amb anhídrid acètic, que es presenta en forma de cristalls amb un punt de fusió de 135 ºC i és fàcilment hidrolitzable.

  Nota: L'àcid acetilsalicílic és poc soluble en aigua (2,5 g/l, a 15 ºC) i soluble en els dissolvents orgànics.

  En l'organisme té accions analgèsica, antiinflamatòria, antipirètica i antireumàtica, si bé a dosis altes o consumit en excés, té efectes no desitjats, com hemorràgies gastrointestinals, vòmits, diarrea, vertigen i al·lucinacions. La dosi mitjana és de 0,3 a 1 g, però una dosi de 10 a 30 g pot ser mortal.

  La denominació aspirina i l'equivalent anglès aspirin provenen de la marca comercial Aspirin.

     
 • 3232799   àcid 2-hidroxibenzoic <Química orgànica> àcid 2-hidroxibenzoic
   
     
  • àcid salicílic, n m
  • àcid 2-hidroxibenzoic, n m sin. compl.
  • àcid o-hidroxibenzoic, n m sin. compl.
  • es ácido 2-hidroxibenzoico, n m
  • es àcido o-hidroxibenzoico, n m
  • es ácido salicílico, n m
  • en 2-hydroxybenzoic acid, n
  • en o-hydroxybenzoic acid, n
  • en salicylic acid, n
  • for C6H4(OH)(COOH)

  <Química orgànica>

  Isòmer orto de l'àcid hidroxibenzoic, que es presenta com un sòlid blanquinós i té un punt de fusió entre 158 i 161 ºC i un punt d'ebullició de 211 ºC.

  Nota: L'àcid salicílic és soluble en acetona, alcohol, èter i benzè, però en aigua només és lleugerament soluble (1,8 g/l).

  L'àcid salicílic és un producte intermediari en la síntesi de derivats, els quals adopten l'arrel del seu nom. L'àcid acetilsalicílic n'és el derivat més conegut.

  L'àcid salicílic es fa servir com a reactiu analític i com a fungicida.

     
 • 3232800   àcid 4-aminobenzensulfònic <Química orgànica> àcid 4-aminobenzensulfònic
   
     
  • àcid sulfanílic, n m
  • àcid 4-aminobenzensulfònic, n m sin. compl.
  • àcid p-aminobenzensulfònic, n m sin. compl.
  • es ácido 4-aminobencenosulfónico, n m
  • es ácido p-aminobencenosulfónico, n m
  • es ácido sulfanílico, n m
  • en 4-aminobenzenesulfonic acid, n
  • en p-aminobenzenesulfonic acid, n
  • en sulfanilic acid, n
  • for H2NC6H4SO3H

  <Química orgànica>

  Àcid sulfònic obtingut per sulfonació de l'anilina, que es presenta com un sòlid que cristal·litza en làmines ròmbiques de color blanc grisenc i que carbonitza en el seu punt de fusió, a 280-300 ºC.

  Nota: L'àcid sulfanílic té una densitat d'1,485 g/cm3 (25/4 ºC). És parcialment soluble en aigua (10 g/l a 20 ºC), lleugerament soluble en alcohol i èter i insoluble en dissolvents orgànics més apolars.

  Té aplicacions en la síntesi de colorants, en la síntesi orgànica i en la preparació de sulfamides.

     
 • 3232807   àcid 10-undecenoic <Química orgànica> àcid 10-undecenoic
   
     
  • àcid undecilènic, n m
  • àcid 10-undecenoic, n m sin. compl.
  • es ácido 10-undecenoico, n m
  • es ácido undecilénico, n m
  • en 10-undecenoic acid, n
  • en undecylenic acid, n
  • for CH2=CH(CH2)8COOH

  <Química orgànica>

  Àcid monocarboxílic de cadena d'11 carbonis amb un enllaç doble en la posició 10, que es presenta com un líquid de color clar i amb una olor característica de fruites i roses i té un punt de fusió de 21 ºC.

  Nota: L'àcid undecilènic té una densitat de 0,910-0,913 g/cm3 (25/25 ºC). És gairebé insoluble en aigua i soluble en alcohol, èter, benzè i cloroform.

  S'obté per destil·lació de l'oli de ricí i, per la seva olor, té diverses aplicacions en perfumeria. També s'usa com a agent modificador en plàstics i com a fungicida en medicina.

     
 • 3232784   àcid acètic <Química orgànica> àcid acètic
   
     
  • àcid acètic, n m
  • àcid etanoic, n m sin. compl.
  • es ácido acético, n m
  • es ácido etanoico, n m
  • en acetic acid, n
  • en ethanoic acid, n
  • for CH3COOH

  <Química orgànica>

  Àcid carboxílic derivat de l'età, que es presenta com un líquid incolor, de gust picant i d'olor molt característica i té un punt de congelació de 16,6 ºC i un punt d'ebullició de 118 ºC.

  Nota: L'àcid acètic es considera un dels àcids carboxílics més simples. És present en el vinagre, al qual confereix les propietats àcides. És miscible amb l'aigua, l'alcohol i l'èter, i insoluble en el sulfur de carboni.

  Si és químicament pur, amb una concentració mínima del 99,8 % i una densitat d'1,0492, rep el nom de àcid acètic glacial. L'àcid acètic glacial fàcilment cristal·litzarà a temperatura ambient a l'hivern, contràriament al que succeeix amb els altres tipus comercials, que contenen aigua.

  És un excel·lent dissolvent per a moltes substàncies orgàniques, però també dissol el fòsfor i el sofre. Tant pur com en solució concentrada, del 50 % o més, és molt corrosiu per als teixits i pot causar cremades greus. És un àcid feble (Ka = 1,8 × 10-5 a 25 ºC) i les seves propietats són les generals dels àcids carboxílics. Les seves sals i èsters són els acetats.

  S'obté industrialment mitjançant el procés Monsanto, amb la reacció de metanol amb monòxid de carboni. Les principals aplicacions de l'àcid acètic són la fabricació dels seus èsters, d'anhídrid acètic, d'àcid cloroacètic i de diversos acetats metàl·lics.

     
 • 3232785   àcid acetilsalicílic <Química orgànica> àcid acetilsalicílic
   
     
  • àcid acetilsalicílic, n m
  • àcid 2-acetoxibenzoic, n m sin. compl.
  • aspirina, n f sin. compl.
  • es ácido 2-acetiloxibenzoico, n m
  • es ácido acetilsalicílico, n m
  • es aspirina, n f
  • en 2-acetoxybenzoic acid, n
  • en acetylsalicylic acid, n
  • en aspirin, n
  • for CH3CO−O−C6H4COOH

  <Química orgànica>

  Àcid carboxílic obtingut per acetilació d'àcid salicílic amb anhídrid acètic, que es presenta en forma de cristalls amb un punt de fusió de 135 ºC i és fàcilment hidrolitzable.

  Nota: L'àcid acetilsalicílic és poc soluble en aigua (2,5 g/l, a 15 ºC) i soluble en els dissolvents orgànics.

  En l'organisme té accions analgèsica, antiinflamatòria, antipirètica i antireumàtica, si bé a dosis altes o consumit en excés, té efectes no desitjats, com hemorràgies gastrointestinals, vòmits, diarrea, vertigen i al·lucinacions. La dosi mitjana és de 0,3 a 1 g, però una dosi de 10 a 30 g pot ser mortal.

  La denominació aspirina i l'equivalent anglès aspirin provenen de la marca comercial Aspirin.

     
 • 3232786   àcid acrílic <Química orgànica> àcid acrílic
   
     
  • àcid acrílic, n m
  • àcid propanoic, n m
  • es ácido acrílico, n m
  • es ácido propenoico, n m
  • en acrylic acid, n
  • en propenoic acid, n
  • for H2C=CHCOOH

  <Química orgànica>

  Àcid carboxílic obtingut generalment per oxidació de l'acroleïna, que es presenta com un líquid corrosiu, incolor, irritant i d'olor forta i té un punt d'ebullició de 141,3 ºC i un punt de congelació de 12,3 ºC.

  Nota: L'àcid acrílic és miscible amb aigua, alcohol i èter. És una substància irritant per a la pell i tòxica per inhalació. També és una substància molt activa que, en contacte amb l'oxigen, és explosiva.

  Per copolimerització permet introduir grups carboxil en els copolímers. Les seves reaccions són les generals dels àcids carboxílics (R-COOH) i dels compostos vinílics (R-CH=CH2). Com a producte industrial, l'àcid acrílic és subministrat amb un inhibidor, el monoèter metílic de la hidroquinona. Es fa servir com a monòmer per a obtenir polímers acrílics i alguns acrilats per esterificació i com a producte intermediari en síntesi orgànica.

  Si té una riquesa igual o superior al 97 %, és capaç de cristal·litzar a temperatures hivernals; en aquest cas, rep el nom de àcid acrílic glacial.

     
 • 3232789   àcid benzencarboxílic <Química orgànica> àcid benzencarboxílic
   
     
  • àcid benzoic, n m
  • àcid benzencarboxílic, n m sin. compl.
  • es ácido bencenocarboxílico, n m
  • es ácido benzoico, n m
  • en benzenecarboxylic acid, n
  • en benzoic acid, n
  • for C6H5COOH

  <Química orgànica>

  Àcid carboxílic aromàtic amb un grup carboxil unit a un fenil, que es presenta en forma de lamel·les o agulles blanques i té un punt de fusió de 122,5 ºC.

  Nota: L'àcid benzoic és soluble en etanol i en èter, i molt poc soluble en aigua. Se sublima fàcilment i és molt volàtil.

  Esterificat i en forma de sals, és present en un gran nombre de productes naturals, com ara resines i bàlsams. L'àcid lliure (E 210), la sal de sodi (E 211), la sal de potassi (E 212) i la sal de calci (E 213) de l'àcid benzoic s'empren com a conservants alimentaris en begudes refrescants, alguns productes derivats de fruites, caramels, xiclets, conserves vegetals, greixos i altres aliments.

  La seva activitat antimicrobiana es manifesta sobretot en medi àcid. Les sals i els èsters de l'àcid benzoic tenen molta aplicació en farmàcia, cosmètica i plàstics.