• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3290075   (S)- <Química orgànica> (S)-
   
     
  • (S)-, pfx
  • es (S)-, pfx
  • en (S)-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que indica la configuració d'un centre quiral quan en aplicar les regles de Cahn-Ingold-Prelog els substituents es mostren en sentit antihorari segons la seva prioritat.

  Nota: Quan (S)- no funciona com a prefix sinó com una paraula independent amb valor d'adjectiu s'escriu amb cursiva, sense guionet i sense parèntesis.

     
 • 3232720   sal <Química inorgànica> sal
   
     
  • sal, n f
  • es sal, n f
  • en salt, n

  <Química inorgànica>

  Compost iònic derivat de la neutralització entre un àcid i una base.

  Nota: La reacció d'un àcid (HCl) amb una base (NaOH) dona una sal (NaCl) més aigua. Els compostos resultants reben aquesta denominació per analogia amb el clorur de sodi, o sal comuna: HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O.

     
 • 3451768   sal àcida <Química inorgànica> sal àcida
   
     
  • sal àcida, n f
  • es sal ácida, n f
  • en acid salt, n

  <Química inorgànica>

  Cadascuna de les sals formades per la substitució incompleta dels hidrògens àcids d'un àcid polipròtic, que, en hidrolitzar-se, donen protons.

  Nota: És una sal àcida l'hidrogensulfat de sodi, NaHSO4.

     
 • 3232721   sal bàsica <Química inorgànica> sal bàsica
   
     
  • sal bàsica, n f
  • es sal básica, n f
  • en basic salt, n

  <Química inorgànica>

  Cadascuna de les sals de les quals, per ionització, resulta un anió que és la base conjugada d'un àcid feble i, per tant, dona la corresponent reacció d'hidròlisi bàsica.

  Nota: Habitualment, és tracta d'anions, com carbonats, fosfats, fluorurs, etc., que donen la corresponent reacció acidobàsica, ja que els àcids conjugats (HCO3-, HPO42-, HF) són àcids febles (vegeu la imatge).

  Les dues sals bàsiques més utilitzades des del punt de vista industrial són el carbonat de sodi i el fosfat de sodi.

     
 • 3233280   sal de diazoni <Química orgànica> sal de diazoni
   
     
  • sal de diazoni, n f
  • es sal de diazonio, n f
  • en diazonium salt, n

  <Química orgànica>

  Cadascuna de les sals que contenen un diazoni.

  Nota: Els cations alquildiazoni són menys estables que els cations arildiazoni obtinguts a partir d'amines aromàtiques, els quals tan sols són estables a la temperatura del bany en gel (vegeu la imatge sal de diazoni 1).

  El clorur de benzendiazoni (o clorur de fenildiazoni) i altres sals de diazoni similars són molt solubles en aigua, i completament insolubles en èter i altres dissolvents orgànics. Les sals de diazoni es dissocien completament en solució aquosa, en cations orgànics i en anions inorgànics.

  Aquests compostos inestables són productes intermediaris importants, ja que permeten l'obtenció de diversos compostos aromàtics (vegeu les imatges sal de diazoni 2 i sal de diazoni 3).

  Vegeu també diazotació.

     
 • 3233281   salicil <Química orgànica> salicil
   
     
  • salicil, n m
  • 2-hidroxibenzil, n m sin. compl.
  • es 2-hidroxibencilo, n m
  • es salicilo, n m
  • en 2-hydroxybenzyl, n
  • en salicyl, n
  • for HOC6H5CH2

  <Química orgànica>

  Substituent del qual deriven l'àcid salicílic i altres compostos similars.

  Nota: Deriven del salicil, entre altres, l'àcid acetilsalicílic, l'alcohol salicílic i la salicilamida (vegeu la imatge).

     
 • 3232722   samari <Química inorgànica> samari
   
     
  • samari, n m
  • es samario, n m
  • en samarium, n
  • sbl Sm

  <Química inorgànica>

  Element sisè de la sèrie dels lantànids de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 62 i massa atòmica 150,36.

  Nota: Es coneixen fins a trenta-sis isòtops del samari, dels quals set són estables (144Sm, 147Sm, 148Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm i 154Sm).

  El samari es presenta com un metall blanc argentat, dur i fràgil, amb un punt de fusió de 1.072 ºC i un punt d'ebullició de 1.800 ºC.

  És relativament abundant en l'escorça terrestre, on es troba dispers en una gran varietat de minerals.

  La seva obtenció i separació dels altres lantànids és una operació de gran complexitat que es fa emprant bescanviadors iònics.

  És bastant reactiu en condicions ambientals.

  Presenta principalment l'estat d'oxidació +3.

  S'utilitza principalment com a colorant en la fabricació de vidres òptics i en la fabricació d'arcs de carboni per a il·luminació, però també té utilitat en la fabricació de làsers.

     
 • 3233282   saponificació <Química orgànica> saponificació
   
     
  • saponificació, n f
  • es saponificación, n f
  • en saponification, n

  <Química orgànica>

  Reacció en què s'escalfa un èster en medi alcalí fins que es transforma totalment en l'alcohol i la sal alcalina corresponents.

  Nota: L'èster es pot escalfar, per exemple, en una solució aquosa d'hidròxid de sodi o d'hidròxid de potassi.

  La reacció consisteix en l'addició del nucleòfil, en aquest cas el grup hidroxil, al grup carbonil de l'èster, seguida de l'eliminació del grup alcoxi (vegeu la imatge saponificació 1). Com a conseqüència del medi àcid, la reacció arriba fins a la formació del carboxilat i l'alcohol corresponent.

  Aquest procés s'ha estat aplicant a greixos per a obtenir les sals de sodi d'ús quotidià i glicerol com a subproducte (vegeu la imatge saponificació 2).

     
 • 3233283   saturat -ada <Química orgànica> saturat -ada
   
     
  • saturat -ada, adj
  • es saturado -da, adj
  • en saturated, adj

  <Química orgànica>

  Dit d'un compost que conté la màxima quantitat d'hidrogen o elements equivalents en l'estructura.

  Nota: Com que no tenen enllaços múltiples, els compostos saturats experimenten substitució, i no addició. Els compostos saturats presenten una reactivitat menor que els compostos insaturats.

     
 • 3232723   seaborgi <Química inorgànica> seaborgi
   
     
  • seaborgi, n m
  • es seaborgio, n m
  • en seaborgium, n
  • sbl Sg

  <Química inorgànica>

  Element del grup 6, del període 7 i del bloc d de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 106 i massa atòmica 269.

  Nota: Es coneixen fins a nou isòtops del seaborgi, tots ells artificials i inestables.