• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3233000   1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)età <Química orgànica> 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)età
   
     
  • diclorodifeniltricloroetà, n m
  • 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)età, n m sin. compl.
  • DDT, n m sigla
  • es 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano, n m
  • es diclorodifeniltricloroetano, n m
  • es DDT, n m sigla
  • en 1,1,1-trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane, n
  • en dichlorodiphenyltrichloroethane, n
  • en DDT, n sigla
  • for C14H9Cl5

  <Química orgànica>

  Compost que es presenta en forma de sòlid en cristalls incolors o com a pols blanca.

  Nota: El diclorodifeniltricloroetà és insoluble en aigua i soluble en dissolvents orgànics com l'acetona, l'èter, el benzè, el tetraclorur de carboni, el querosè, el dioxà i la piridina.

  És el pesticida més conegut i s'ha fet servir de forma generalitzada des de 1939, si bé actualment el seu ús és molt restringit a causa dels danys que provoca en el medi ambient i en la salut de les persones. Es fa servir com a insecticida de contacte, ja que actua travessant la coberta quitinosa dels insectes i els paralitza el sistema nerviós. Aquesta toxicitat es deu al fet que no és biodegradable, que s'acumula en part en el medi ambient i que, a més de ser insoluble en aigua, no s'elimina fàcilment del sòl per escorrentia. En canvi, precisament perquè és soluble en components bastant apolars s'acumula en els teixits adiposos, la qual cosa indueix a un augment de diclorodifeniltricloroetà en la cadena tròfica (vegeu la imatge diclorodifeniltricloroetà 2).

  El diclorodifeniltricloroetà és tòxic per ingestió, inhalació i absorció cutània, especialment en solució. Tot i això, sota algunes circumstàncies té molts més beneficis. S'ha calculat que gràcies a l'eficàcia del diclorodifeniltricloroetà per a controlar malalties transmeses per mosquits, s'ha evitat la mort de 75 milions de persones. La dosi letal per a l'home és de 500 mg per quilogram de pes corporal.

     
 • 3233226   1,2,4-trioxolà <Química orgànica> 1,2,4-trioxolà
   
     
  • ozònid, n m
  • 1,2,4-trioxolà, n m sin. compl.
  • es 1,2,4-trioxolano, n m
  • es ozónido, n m
  • en 1,2,4-trioxolane, n
  • en ozonide, n

  <Química orgànica>

  Cadascun dels intermedis de reacció de diferents ozonòlisis, els quals són molt inestables, exploten amb facilitat i, generalment, no són aïllats.

     
 • 3233164   1,3,5-triazina-2,4,6-triamina <Química orgànica> 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
   
     
  • melamina, n f
  • 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina, n f sin. compl.
  • 2,4,6-triamino-1,3,5-triazina, n f sin. compl.
  • es 1,3,5-triacina-2,4,6-triamina, n f
  • es 2,4,6-triamino-1,3,5-triacina, n f
  • es melamina, n f
  • en 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, n
  • en 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine, n
  • en melamine, n
  • for C3H6N6

  <Química orgànica>

  Amina cristal·lina incolora que cristal·litza de la seva dilució en aigua en el sistema monoclínic i té un punt de fusió de 354 ºC, per bé que sublima per sota del seu punt de fusió.

  Nota: La melamina és poc soluble en dissolvents orgànics i en aigua, en què es dissol a 100 ºC. Té una densitat d'1,573 g/cm3 (14 ºC).

  Pot reaccionar amb alcohols, fenols, cetones i aldehids, però la reacció amb el formaldehid és la que té més interès.

  Es fa servir principalment per a obtenir resina de melamina, un polímer termoestable resultant de la condensació de la melamina amb el formaldehid.

  Actualment, en la majoria de plantes la melamina s'obté per trimerització de la urea en presència d'un catalitzador d'alumini-silicat amb alliberament d'amoníac (vegeu la imatge melamina 2). És un procés d'un únic pas.

     
 • 3233166   1,3,5-trimetilbenzè <Química orgànica> 1,3,5-trimetilbenzè
   
     
  • mesitilè, n m
  • 1,3,5-trimetilbenzè, n m sin. compl.
  • es 1,3,5-trimetilbenceno, n m
  • es mesitileno, n m
  • en 1,3,5-trimethylbenzene, n
  • en mesitylene, n
  • for C6H3(CH3)3

  <Química orgànica>

  Derivat trimetilat del benzè que es presenta com un líquid oliós i té un punt d'ebullició de 165 ºC i punt de fusió de −45 ºC.

  Nota: És incolor i insoluble en aigua, però soluble en alcohol i benzè.

  El mesitilè s'obté a partir de combustibles fòssils, com el quitrà d'hulla.

  Es fa servir com a combustible, com a estabilitzador d'oxidació ultraviolada per a plàstics i en síntesi orgànica, com, per exemple, en l'obtenció de colorants de l'antraquinona.

     
 • 3232910   1,3,7-trimetilxantina <Química orgànica> 1,3,7-trimetilxantina
   
     
  • cafeïna, n f
  • 1,3,7-trimetilxantina, n f sin. compl.
  • es 1,3,7-trimetilxantina, n f
  • es cafeína, n f
  • en 1,3,7-trimethylxanthine, n
  • en caffeine, n
  • for C8H10N4O2

  <Química orgànica>

  Alcaloide bicíclic trimetilat derivat de la xantina, inodor i de sabor amarg, que cristal·litza en forma de prismes hexagonals que se sublimen a 178 ºC i fonen a 238 ºC.

  Nota: La cafeïna s'oxida ràpidament i perd aigua a 80 ºC. És soluble en cloroform, lleugerament soluble en aigua i alcohol i molt poc soluble en èter.

  Es troba en el cafè, que en conté un 1,5 % del seu pes en sec. També s'obté de les fulles de te, en un 5 %, i en el mate i la cola, dels quals es pot extreure.

  L'obtenció sintètica de la cafeïna té lloc per metilació directa de la xantina amb sulfat de dimetil. S'obté industrialment com a subproducte de la preparació dels cafès descafeïnats.

  La cafeïna estimula la secreció gàstrica i el sistema nerviós central i actua com a tònic cardíac i com a diürètic. A petites dosis produeix sensació de benestar i de vigor corporal. Augmenta la fluïdesa d'idees i la resistència a la fatiga intel·lectual, i incrementa la irritabilitat i la contractilitat dels músculs voluntaris. Una dosi de 200 micrograms per mil·lilitre inhibeix l'activitat de la polimerasa.

  Es fa servir en begudes, en les quals no ha de superar el 0,02 %, i en medicaments.

     
 • 3233187   3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina <Química orgànica> 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina
   
     
  • nicotina, n f
  • 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina, n f sin. compl.
  • es 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina, n f
  • es nicotina, n f
  • en 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, n
  • en nicotine, n
  • for C10H14N2

  <Química orgànica>

  Alcaloide que es presenta com un oli espès de color blanc que s'enfosqueix en exposar-lo a l'aire i que es descompon parcialment en el seu punt d'ebullició, a 247 ºC.

  Nota: La nicotina és higroscòpica i soluble en alcohol, cloroform, èter, aigua i olis.

  Es pot obtenir per destil·lació del tabac amb lletada de calç i s'extreu de la solució aquosa amb èter.

  La nicotina és tòxica per ingestió, inhalació i absorció cutània. És una de les drogues més tòxiques conegudes, comparable al cianur. La nicotina actua sobre el sistema nerviós central, primer estimulant i després deprimint el centre respiratori, el centre del vòmit i la hipòfisi posterior.

  El contingut en nicotina del tabac de cigarret és de l'1 al 3 %, segons el tipus de tabac.

  S'ha utilitzat com a insecticida i fumigant.

  Es troba disponible en forma de sals, com a clorhidrat (C10H14N2 • HCl), salicilat (C10H14N2 • C7H6O3), sulfat ((C10H14N2)2 • H2SO4) i tartrat (C10H14N2 • 2 C4O6H6 • H2O). Aquestes sals s'obtenen per l'acció directa que exerceix l'àcid sobre l'alcaloide.

     
 • 3233098   2,2,2-tricloroetan-1,1-diol <Química orgànica> 2,2,2-tricloroetan-1,1-diol
   
     
  • hidrat de cloral, n m
  • 2,2,2-tricloroetan-1,1-diol, n m sin. compl.
  • es 2,2,2-tricloroetano-1,1-diol, n m
  • es hidrato de cloral, n m
  • en 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol, n
  • en chloral hydrate, n
  • for Cl3CCH(OH)2

  <Química orgànica>

  Compost cristal·lí que s'obté per hidratació del cloral i té un punt de fusió de 57 ºC.

  Nota: L'hidrat de cloral s'usa en farmàcia des del 1869 com a sedant i hipnòtic, perquè actua com a depressor del sistema nerviós central.

     
 • 3233012   2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]-dioxina <Química orgànica> 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]-dioxina
   
     
  • dioxina, n f
  • 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]-dioxina, n f sin. compl.
  • 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina, n f sin. compl.
  • TCDD, n f sigla
  • es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]-dioxina, n f
  • es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina, n f
  • es dioxina, n f
  • es TCDD, n f sigla
  • en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]-dioxin, n
  • en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, n
  • en dioxin, n
  • en TCDD, n sigla
  • for C12H4Cl4O2

  <Química orgànica>

  Organoclorat principal de la família de les dioxines, altament tòxic, insoluble i persistent en el medi ambient.

  Nota: Aquesta dioxina es forma en petites quantitats durant el procés de producció de molts compostos clorats, com el de l'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, un herbicida eficaç per a matar una gran varietat de plantes i que es va utilitzar en la guerra del Vietnam sota el nom de agent taronja (vegeu la imatge).

  La dioxina és 10.000 vegades més tòxica que el cianur i, en dosis baixes, causa mutacions en animals de laboratori. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l'aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell, com ara la formació d'èczemes i de plaques amb punts blancs característics. Pertorba d'una forma considerable el fetge dels animals, i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens van ser constatats tant en la guerra del Vietnam com en la catàstrofe ecològica de Seveso del 1976.

     
 • 3233012   2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina <Química orgànica> 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina
   
     
  • dioxina, n f
  • 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]-dioxina, n f sin. compl.
  • 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina, n f sin. compl.
  • TCDD, n f sigla
  • es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]-dioxina, n f
  • es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina, n f
  • es dioxina, n f
  • es TCDD, n f sigla
  • en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]-dioxin, n
  • en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, n
  • en dioxin, n
  • en TCDD, n sigla
  • for C12H4Cl4O2

  <Química orgànica>

  Organoclorat principal de la família de les dioxines, altament tòxic, insoluble i persistent en el medi ambient.

  Nota: Aquesta dioxina es forma en petites quantitats durant el procés de producció de molts compostos clorats, com el de l'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, un herbicida eficaç per a matar una gran varietat de plantes i que es va utilitzar en la guerra del Vietnam sota el nom de agent taronja (vegeu la imatge).

  La dioxina és 10.000 vegades més tòxica que el cianur i, en dosis baixes, causa mutacions en animals de laboratori. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l'aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell, com ara la formació d'èczemes i de plaques amb punts blancs característics. Pertorba d'una forma considerable el fetge dels animals, i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens van ser constatats tant en la guerra del Vietnam com en la catàstrofe ecològica de Seveso del 1976.

     
 • 3232783   2,4,5-T <Química orgànica> 2,4,5-T
   
     
  • àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, n m
  • 2,4,5-T, n m sin. compl.
  • es 2,4,5-T, n m
  • es ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético, n m
  • en 2,4,5-T, n
  • en 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, n
  • for C8H5Cl3O3

  <Química orgànica>

  Àcid orgànic que es presenta com un sòlid cristal·lí incolor i té un punt de fusió de 158 ºC, emprat com a herbicida i defoliant.

  Nota: L'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic és soluble en alcohol i insoluble en aigua.

  Se'n sol utilitzar la sal de sodi com a herbicida en agricultura. L'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic és un dels components de l'anomenat agent taronja, una mescla d'herbicides que es va utilitzar en la guerra del Vietnam per a eliminar boscos i zones de conreu. A causa de la pressa per a satisfer la demanda de l'exèrcit nord-americà, l'agent taronja produït contenia una gran quantitat de dioxines altament contaminants i d'efecte cancerigen provinents de la síntesi de l'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic, la presència de les quals era residual en el producte agrícola comercial. Per tot plegat, l'ús de l'àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic va quedar molt restringit. Malgrat això, es creu que és a partir de la síntesi del seu precursor, el 2,4,5-tricolorofenol, que es poden generar aquestes toxines (vegeu la imatge àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic 2).