• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   

Diccionari de química: Química orgànica i inorgànica

 

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb la col·laboració de: Fundació Torrens-Ibern

Amb el patrocini de: Obra Social “la Caixa”

 

 

El Diccionari de química ofereix a la consulta pública més de vuit-cents termes dels àmbits de la química orgànica i la química inorgànica. Es tracta d’un subconjunt de termes que forma part d’un projecte més ampli de sistematització de terminologia química en català que s’anirà completant amb la publicació progressiva de terminologia de més branques d’aquesta ciència. L'obra es complementa amb una infografia interactiva de la taula periòdica dels elements

 

Es tracta d’una obra elaborada conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia i compta amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l'Obra Social “la Caixa” 

 

El punt de partida de la nomenclatura del diccionari ha estat la base de dades de la Gran enciclopèdia catalana, i s’hi han afegit els termes requerits per a la comprensió d’alguns dels conceptes definits i se n’han eliminat els més generals.

 

Cada article conté la informació següent: la denominació catalana considerada principal i les sinònimes amb la indicació del tipus de remissió entre elles; equivalents en castellà i anglès; símbols i fórmules, si escau; l’àrea temàtica en què es classifica el terme; una definició, i, molt sovint, notes de tipus enciclopèdic. Moltes de les entrades també inclouen imatges que il·lustren de manera gràfica la informació conceptual del terme definit.

 

El diccionari també inclou uns annexos que complementen la informació terminològica de les entrades per a facilitar-ne la interpretació.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic: que la terminologia de la química sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris (estudiants que comencen el grau de Química i graus de ciències afins; alumnes de batxillerat i els seus docents; periodistes i divulgadors científics; traductors i correctors, i aficionats a la química en general). Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex I: Nomenclatura i formulació de química inorgànica

Annex II: Nomenclatura de química orgànica

Bibliografia

 

Infografies interactives:

Taula periòdica dels elements (amb informació del caràcter metàl·lic dels elements i de l'electronegativitat en l’escala de Pauling)

 

Taula periòdica dels elements

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT

Enciclopèdia Catalana

 

Edició:    

TERMCAT

 

 Amb la col·laboració:

Fundació Torrens-Ibern

  

 Amb el patrocini de: 

Obra Social "la Caixa"

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química: Química orgànica i inorgànica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/212/>

 

Darrera actualització: 14-11-2018

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb la col·laboració de: Fundació Torrens-Ibern

Amb el patrocini de: Obra Social “la Caixa”

 

 

El Diccionari de química ofereix a la consulta pública més de vuit-cents termes dels àmbits de la química orgànica i la química inorgànica. Es tracta d’un subconjunt de termes que forma part d’un projecte més ampli de sistematització de terminologia química en català que s’anirà completant amb la publicació progressiva de terminologia de més branques d’aquesta ciència. L'obra es complementa amb una infografia interactiva de la taula periòdica dels elements

 

Es tracta d’una obra elaborada conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia i compta amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l'Obra Social “la Caixa” 

 

El punt de partida de la nomenclatura del diccionari ha estat la base de dades de la Gran enciclopèdia catalana, i s’hi han afegit els termes requerits per a la comprensió d’alguns dels conceptes definits i se n’han eliminat els més generals.

 

Cada article conté la informació següent: la denominació catalana considerada principal i les sinònimes amb la indicació del tipus de remissió entre elles; equivalents en castellà i anglès; símbols i fórmules, si escau; l’àrea temàtica en què es classifica el terme; una definició, i, molt sovint, notes de tipus enciclopèdic. Moltes de les entrades també inclouen imatges que il·lustren de manera gràfica la informació conceptual del terme definit.

 

El diccionari també inclou uns annexos que complementen la informació terminològica de les entrades per a facilitar-ne la interpretació.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic: que la terminologia de la química sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris (estudiants que comencen el grau de Química i graus de ciències afins; alumnes de batxillerat i els seus docents; periodistes i divulgadors científics; traductors i correctors, i aficionats a la química en general). Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex I: Nomenclatura i formulació de química inorgànica

Annex II: Nomenclatura de química orgànica

Bibliografia

 

Infografies interactives:

Taula periòdica dels elements (amb informació del caràcter metàl·lic dels elements i de l'electronegativitat en l’escala de Pauling)

 

Taula periòdica dels elements

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT

Enciclopèdia Catalana

 

Edició:    

TERMCAT

 

 Amb la col·laboració:

Fundació Torrens-Ibern

  

 Amb el patrocini de: 

Obra Social "la Caixa"

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química: Química orgànica i inorgànica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/212/>

 

Darrera actualització: 14-11-2018

 

© Authors: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Terminology Centre; Enciclopèdia Catalana

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016

In collaboration with: Torrens-Ibern Foundation

Sponsored by: Obra Social “la Caixa”

 

 

With the aim of offering the specific terminology on organic and inorganic chemistry to chemistry students and teachers, we present the Diccionari de química ('Dictionary of chemistry'), that gathers more than 800 Catalan terms with definition and equivalents in Spanish and English, including, where appropriate, the corresponding symbol or formula. In addition, many of the entries contain extensive notes with detailed information and images that graphically illustrate some aspect of the term defined.

 

It is complemented by an interactive infographic of the periodic table of the elements and annexes, in Catalan, about nomenclature and formulation.

 

The work is the result of the collaboration between terminologists and specialists on this field.

 

This online dictionary gathers a selection of terms from a wider terminological project on chemistry terms, currently in preparation. TERMCAT publishes this partial data online to facilitate public consultation. Its intention is to enlarge the selection of terms with words belonging to the other areas of knowledge in the future.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Foreword

Introduction

Concept diagram

Annex I: Nomenclatura i formulació de química inorgànica (‘Inorganic chemistry nomenclature and formulation’)

Annex II: Nomenclatura de química orgànica (‘Organic chemistry nomenclature’)

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Taula periòdica dels elements (‘Periodic table of the elements’, interactive infographic, 2016)

 

 

Authors:

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT

Enciclopèdia Catalana

 

Publisher:    

TERMCAT

 

 In collaboration with:

Fundació Torrens-Ibern

  

 Sponsored by: 

Obra Social "la Caixa"

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química: Química orgànica i inorgànica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/212/>

 

Last update: 14-11-2018

 

© Autoría: Universidad Politécnica de Cataluña; TERMCAT, Centro de Terminología; Enciclopèdia Catalana

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016

Con la colaboración de: Fundación Torrens-Ibern

Con el patrocinio de: Obra Social “la Caixa”

 

 

El Diccionari de química ofrece a la consulta pública más de ochocientos términos de los ámbitos de la química orgánica y la química inorgánica. Constituye un proyecto que se actualizará con la incorporación progresiva de terminología de más ramas de esta ciencia.

 

Se complementa con una infografía interactiva de la tabla periódica de los elementos y unos anexos, en catalán, sobre nomenclatura y formulación.

 

Cada uno de los artículos contiene las denominaciones catalanas del término, equivalentes en castellano e inglés, símbolos y fórmulas, si procede, el área temática en la que se clasifica el término, una definición, y, con frecuencia, extensas notas de ampliación de información. Muchas de las entradas también incluyen imágenes que ilustran gráficamente algún aspecto del término definido.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

Con la publicación de este diccionario se pretende que la terminología de la química sea accesible a todos sus usuarios: estudiantes y profesores de química, periodistas y divulgadores científicos, traductores y correctores y aficionados a la química en general.

 

 

Equipo de trabajo

Prólogo

Introducción

Árbol de campo

Anexo I: Nomenclatura i formulació de química inorgànica

Anexo II: Nomenclatura de química orgànica

Bibliografía

 

Material complementario:

Taula periòdica dels elements (infografía interactiva, 2016)

 

 

Autoría:

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT

Enciclopèdia Catalana

 

Edición:    

TERMCAT

 

Con la colaboración de: 

Fundació Torrens-Ibern

 

 Con el patrocinio de:

 Obra Social "la Caixa"

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química: Química orgànica i inorgànica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/212/>

 

Última actualitzación: 14-11-2018