Diccionari de bombers

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior

 

 

Aquest diccionari aplega prop d'un miler de termes propis dels sectors vinculats a la prevenció i l’extinció d’incendis i a les tasques de salvament. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de bombers, elaborat l'any 1995 pel TERMCAT amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya.

 

A partir d’aquesta publicació en línia del diccionari s’inicia un treball d’actualització del corpus terminològic amb la col·laboració dels organismes dedicats a la prevenció, l’extinció d’incendis i el salvament, especialment de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la participació de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Introducció (de l’obra impresa)

Arbre de camp

Bibliografia (de l’obra impresa)

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament d'Interior

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de bombers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/216>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior

 

 

Aquest diccionari aplega prop d'un miler de termes propis dels sectors vinculats a la prevenció i l’extinció d’incendis i a les tasques de salvament. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de bombers, elaborat l'any 1995 pel TERMCAT amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya.

 

A partir d’aquesta publicació en línia del diccionari s’inicia un treball d’actualització del corpus terminològic amb la col·laboració dels organismes dedicats a la prevenció, l’extinció d’incendis i el salvament, especialment de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la participació de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Introducció (de l’obra impresa)

Arbre de camp

Bibliografia (de l’obra impresa)

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament d'Interior

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de bombers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/216>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Interior

 

 

Este diccionario recoge cerca de un millar de términos propios de los sectores vinculados a la prevención y extinción de incendios y a las tareas de salvamento. Presenta las denominaciones y la definición en catalán, y los equivalentes en español.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de bombers, elaborado en 1995 por TERMCAT con la colaboración de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de Cataluña.

 

A partir de la publicación en línea del diccionari se inicia un trabajo de actualización del corpus terminológico con la colaboración de los organismos dedicados a la prevención, la extinción de incendios y el salvamento, especialmente de la Escuela de Bomberos y Protección Civil del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña con la participación de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Introducción (de la obra impresa)

Árbol de campo

Bibliografía (de la obra impresa)

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

Con el apoyo de:

Departament d'Interior

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de bombers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/216>

 

 

Última actualitzación: 12-02-2019