Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3211596   accident greu <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques> accident greu
   
     
  • accident greu, n m
  • es accidente grave
  • fr accident grave
  • en major accident

  <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques>

  Esdeveniment incontrolat produït per una activitat industrial, que comporta una situació de risc de diversa consideració, immediat o diferit, per a les persones, el medi i els béns materials, i en el qual sol estar implicada una substància perillosa.

     
 • 3211984   àcid <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques> àcid
   
     
  • àcid, n m
  • es ácido
  • fr acide
  • en acid

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques>

  Substància capaç de donar protons (ions H+).

  Nota: Com a cas particular i clàssic, l'àcid és la substància que conté hidrogen capaç de ser reemplaçat per elements o radicals positius per a formar sals, que es dissol en aigua i forma ió hidrogen, o que reacciona amb un àlcali i forma una sal i aigua.

     
 • 3212495   àcid -a <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques> àcid -a
   
     
  • àcid -a, adj
  • es ácido
  • fr acide
  • en acid

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques>

  Que té les propietats d'un àcid.

     
 • 3211936   àcid clorhídric <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> àcid clorhídric
   
     
  • àcid clorhídric, n m
  • es ácido clorhídrico
  • fr acide chlorhydrique
  • en chlorhydric acid
  • for HCl

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Solució aquosa de clorur d'hidrogen gas fumant a l'aire, incolora o groguenca, de caràcter àcid fort i molt corrosiva.

  Nota: És un dels contaminants primaris responsables de la pluja àcida i procedeix sobretot de fonts antropogèniques, com ara de plantes de fabricació d'adobs.

     
 • 3211937   àcid fluorhídric <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> àcid fluorhídric
   
     
  • àcid fluorhídric, n m
  • es ácido fluorhídrico
  • fr acide fluorhydrique
  • en fluorhydric acid
  • for HF

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Solució aquosa de fluorur d'hidrogen gas de caràcter àcid feble, tòxica per als éssers vius i molt corrosiva per a determinats materials.

  Nota: Algunes de les fonts d'emissió més importants d'aquest contaminant atmosfèric són les fàbriques de superfosfats i, sobretot, les foneries d'alumini.

     
 • 3212042   àcid nítric <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> àcid nítric
   
     
  • àcid nítric, n m
  • es ácido nítrico
  • fr acide nitrique
  • en nitric acid
  • for HNO3

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Oxoàcid del nitrogen pentavalent incolor o groguenc, molt corrosiu i oxidant, els vapors del qual són molt tòxics.

  Nota: És un contaminant secundari que es troba a l'atmosfera en forma d'aerosol o com a component de la pluja àcida. Es forma per oxidació dels òxids de nitrogen.

     
 • 3212194   àcid sulfhídric <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> àcid sulfhídric
   
     
  • àcid sulfhídric, n m
  • es ácido sulfhídrico
  • fr acide sulfhydrique
  • en hydrosulphuric acid
  • for H2S

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Solució aquosa del sulfur d'hidrogen gas incolora, inflamable, tòxica, que fa olor d'ous podrits.

  Nota: La font d'emissió més important d'aquest contaminant atmosfèric és la descomposició de la matèria orgànica, especialment la que té lloc al fons dels embassaments, llacs o rius receptors d'aigües residuals.

     
 • 3212041   àcid sulfúric <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> àcid sulfúric
   
     
  • àcid sulfúric, n m
  • es ácido sulfúrico
  • fr acide sulfurique
  • en sulphuric acid
  • for H2SO4

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Oxoàcid de sofre hexavalent de consistència oliosa, incolor, inodor i molt corrosiu.

  Nota: És un contaminant secundari que es troba a l'atmosfera en forma d'aerosol o com a component de la pluja àcida. Es forma per oxidació del diòxid de sofre, amb hidratació posterior.

     
 • 3310207   acidesa <Conceptes generals> , <Política > Vectors > Sòls> acidesa
   
     
  • acidesa, n f
  • es acidez
  • en acidity

  <Conceptes generals> , <Política > Vectors > Sòls>

  Característica química de la solució del sòl que expressa la seva concentració d'ions d'hidrogen.

  Nota: L'acidesa es mesura amb el valor del pH.

     
 • 3211855   acidificació <Impacte ambiental > Efectes> acidificació
   
     
  • acidificació, n f
  • es acidificación
  • fr acidification
  • en acidification

  <Impacte ambiental > Efectes>

  Introducció d'àcid en un medi.

  Nota: Té una importància especial la introducció en el medi d'àcid sulfúric i d'àcid nítric, formats en reaccionar les emissions a l'atmosfera d'òxids de sofre i de nitrogen amb el vapor d'aigua present a l'aire.