Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3212467   D <Política > Vectors > Radiacions> D
   
     
  • dosi absorbida, n f
  • D, n f sigla
  • es dosis absorbida
  • es D sigla
  • fr dose absorbée
  • fr D sigla
  • en absorbed dose
  • en D sigla

  <Política > Vectors > Radiacions>

  Magnitud física que mesura la quantitat d'energia absorbida per unitat de massa com a conseqüència de l'exposició a una radicació ionitzant.

  Nota: La unitat de dosi absorbida en el Sistema Internacional és el gray, però encara s'utilitza freqüentment el rad.

     
 • 3276578   dany ambiental <Política > Instruments i mesures de control> dany ambiental
   
     
  • dany ambiental, n m
  • dany mediambiental, n m sin. compl.
  • es daño al medio ambiente
  • es daño ambiental
  • es daño medioambiental
  • en ecological damage
  • en environmental damage
  • en harm to the environment

  <Política > Instruments i mesures de control>

  Pèrdua o perjudici d'origen natural o antròpic causat al medi ambient.

     
 • 3276578   dany mediambiental <Política > Instruments i mesures de control> dany mediambiental
   
     
  • dany ambiental, n m
  • dany mediambiental, n m sin. compl.
  • es daño al medio ambiente
  • es daño ambiental
  • es daño medioambiental
  • en ecological damage
  • en environmental damage
  • en harm to the environment

  <Política > Instruments i mesures de control>

  Pèrdua o perjudici d'origen natural o antròpic causat al medi ambient.

     
 • 3211293   DAOM <Política > Vectors > Residus > Tractaments> DAOM
   
     
  • diagnosi ambiental orientada a la minimització, n f
  • diagnòstic ambiental orientat a la minimització, n m
  • DAOM, n f sigla
  • es diagnosis ambiental orientada a la minimización
  • es DAOM sigla
  • en waste minimization diagnosis

  <Política > Vectors > Residus > Tractaments>

  Avaluació de les possibilitats de minimització dels residus i emissions produïts o generats per una activitat industrial determinada.

     
 • 3211814   DBO <Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi> DBO
   
     
  • demanda bioquímica d'oxigen, n f
  • demanda biològica d'oxigen, n f sin. compl.
  • DBO, n f sigla
  • es demanda biológica de oxígeno
  • es demanda bioquímica de oxígeno
  • es DBO sigla
  • fr demande biochimique en oxygène
  • fr DBO sigla
  • en biochemical oxygen demand
  • en biological oxygen demand
  • en oxygen biological demand
  • en BOD sigla

  <Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi>

  Quantitat d'oxigen dissolt consumit sota condicions preestablertes per l'oxidació microbiològica de la matèria orgànica biodegradable present en l'aigua.

  Nota: S'expressa en mg d'oxigen per litre. L'assaig més usual és el que quantifica la demanda bioquímica d'oxigen a cinc dies (DBO5): es tracta d'un assaig normalitzat emprat per a avaluar la matèria orgànica continguda en unes aigües residuals, a 20° C, en la foscor i durant cinc dies.

     
 • 3211974   dèbit <Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi> dèbit
   
     
  • cabal, n m
  • dèbit, n m sin. compl.
  • es caudal
  • es débito
  • fr débit
  • en discharge
  • en flow

  <Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi>

  Quantitat de fluid que travessa una secció coneguda d'un corrent per unitat de temps.

  Nota: Generalment s'expressa en metres cúbics per segon.

     
 • 3212167   decantació <Política > Vectors > Aigües > Tractaments> decantació
   
     
  • decantació, n f
  • es decantación
  • fr décantation
  • en decantation
  • en settlement

  <Política > Vectors > Aigües > Tractaments>

  Operació que consisteix a separar, per gravetat, dues o més substàncies immiscibles entre elles, sempre que almenys una sigui un líquid.

  Nota: 1. Per exemple, els sòlids en suspensió de l'aigua.
  2. En l'àrea de sanejament de les aigües s'utilitza també el terme sedimentació com a sinònim.

     
 • 3212285   decantació primària <Política > Vectors > Aigües > Tractaments> decantació primària
   
     
  • decantació primària, n f
  • es decantación primaria
  • fr décantation primaire
  • en primary settling

  <Política > Vectors > Aigües > Tractaments>

  Decantació que precedeix un tractament biològic o una filtració.

     
 • 3212545   decantació secundària <Política > Vectors > Aigües > Tractaments> decantació secundària
   
     
  • clarificació, n f
  • decantació secundària, n f sin. compl.
  • es clarificación
  • es decantación secundaria
  • fr clarification
  • fr décantation secondaire
  • en clarification
  • en secondary settling

  <Política > Vectors > Aigües > Tractaments>

  Procés de decantació que té lloc durant el tractament de l'aigua a fi d'eliminar-ne les matèries en suspensió.

     
 • 3211884   decantador <Política > Vectors > Aigües > Instal·lacions> decantador
   
     
  • decantador, n m
  • tanc de decantació, n m sin. compl.
  • tanc de sedimentació, n m sin. compl.
  • es decantador
  • es tanque de decantación
  • es tanque de sedimentación
  • fr bassin de décantation
  • fr cuve de décantation
  • fr décanteur
  • en clarifier
  • en decanter
  • en decanting basin
  • en sedimentation tank
  • en settler
  • en settling tank

  <Política > Vectors > Aigües > Instal·lacions>

  Tanc en què es deixen reposar les aigües residuals durant el temps necessari perquè sedimentin els sòlids en suspensió per l'acció de la gravetat.