Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3211920   zona d'atenció especial <Política > Vectors > Ambient atmosfèric> zona d'atenció especial
   
     
  • zona d'atenció especial, n f
  • es zona de atención especial

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric>

  Zona en la qual, per determinades situacions meteorològiques esporàdiques o per causes accidentals, s'ultrapassen els nivells d'immissió fixats.

     
 • 3212123   zona d'atmosfera contaminada <Política > Vectors > Ambient atmosfèric> zona d'atmosfera contaminada
   
     
  • zona d'atmosfera contaminada, n f
  • es zona de atmósfera contaminada

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric>

  Zona on es superen els valors màxims d'immissió de substàncies o partícules en suspensió i que és declarada com a tal per l'Administració.

     
 • 3212447   zona d'ocupació temporal <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques> zona d'ocupació temporal
   
     
  • zona d'ocupació temporal, n f
  • es zona de ocupación temporal
  • en temporary occupation area

  <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques>

  Zona on es dipositen i concentren materials, terres, maquinària, etc., durant el període corresponent a la fase constructiva d'una obra pública.

     
 • 3211921   zona d'urgència <Política > Vectors > Ambient atmosfèric> zona d'urgència
   
     
  • zona d'urgència, n f
  • es zona de urgencia

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric>

  Zona que, segons la valoració de l'alcalde o alcaldes afectats, reuneix els requisits necessaris per ser declarada zona d'atenció especial, però que encara no ha estat reconeguda com a tal pel Departament de Governació.

  Nota: Quan un alcalde declara una àrea determinada com a zona d'urgència, ha de comunicar immediatament aquesta resolució al Departament de Governació, el qual, abans de setanta-dues hores, ha de declarar l'àrea, si escau, zona d'atenció especial.

     
 • 3212446   zona de préstec <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques> zona de préstec
   
     
  • zona de préstec, n f
  • es zona de préstamo
  • en open cast area

  <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques>

  Zona d'on s'extreuen materials per cobrir les necessitats d'una obra.

     
 • 3212551   zona de protecció especial <Política > Vectors > Ambient atmosfèric> zona de protecció especial
   
     
  • zona de protecció especial, n f
  • es zona contaminada
  • es zona de protección especial

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric>

  Zona on es produeix una situació que dona lloc a un risc potencial molt elevat d'ultrapassar els límits admissibles, o bé on ja s'han ultrapassat els nivells d'immissió admissibles, per a la reducció dels quals no es consideren suficients les accions i les mesures que es poden adoptar en situacions de declaració de zona d'atenció especial.

     
 • 3212017   zona de sensibilitat acústica <Política > Vectors > Soroll i vibracions> zona de sensibilitat acústica
   
     
  • zona de sensibilitat acústica, n f
  • es zona de sensibilidad acústica
  • en acoustic sensibility zone

  <Política > Vectors > Soroll i vibracions>

  Part d'un territori que presenta una mateixa percepció acústica.

     
 • 3211382   zona de servitud acústica <Política > Vectors > Soroll i vibracions> zona de servitud acústica
   
     
  • zona de servitud acústica, n f
  • es zona de servidumbre acústica
  • en acoustic servitude zone

  <Política > Vectors > Soroll i vibracions>

  Part d'un territori afectat per servituds acústiques en favor de sistemes generals d'infraestructures viàries, ferroviàries o altres equipaments.

     
 • 3212019   zona esmorteïdora <Política > Vectors > Soroll i vibracions> zona esmorteïdora
   
     
  • zona esmorteïdora, n f
  • es zona de protección
  • fr zone de protection
  • en protection zone

  <Política > Vectors > Soroll i vibracions>

  Espai situat entre una font sonora i una zona que es vol protegir acústicament.

     
 • 3211616   zona humida <Conceptes generals> zona humida
   
     
  • zona humida, n f
  • es zona húmeda
  • en wetland

  <Conceptes generals>

  Zona de terreny inundada o amarada d'aigua, de caràcter natural o artificial, permanent o temporal, amb aigua estancada o fluent i tan dolça com salabrosa o salada, generalment maresmes, pantans, torberes i llacunes.

  Nota: Les zones humides inclouen les zones d'aigües marines en les quals la profunditat, amb marea baixa, no supera els sis metres. A la conca mediterrània són zones humides els deltes de rius, les albuferes, els llacs, les maresmes i els oasis. Algunes zones humides artificials tenen valor ecològic (per exemple, les salines) o importants funcions hidrològiques (per exemple, embassaments d'aigua potable o per al control d'inundacions).