Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3212503   absorbant <Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments> absorbant
   
     
  • absorbent, n m
  • es absorbente
  • fr absorbant
  • en absorbent

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments>

  Substància que pot retenir-ne una altra per absorció.

     
 • 3211679   absorbeur <Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Instal·lacions> absorbeur
   
     
  • absorbidor, n m
  • es absorbedor
  • fr absorbeur
  • en absorber

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Instal·lacions>

  Dispositiu on es produeix una absorció.

     
 • 3212344   absorption <Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments> absorption
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • fr absorption
  • en absorption

  <Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments>

  Procés pel qual una substància s'integra en una altra substància a escala molecular i s'hi difon homogèniament.

  Nota: Pot consistir en la solució física d'un gas, d'un líquid o d'un sòlid en un líquid, o en la reacció química d'un gas o d'un líquid amb un líquid o un sòlid.

     
 • 3211670   absorption acoustique <Política > Vectors > Soroll i vibracions> absorption acoustique
   
     
  • absorció acústica, n f
  • es absorción acústica
  • fr absorption acoustique
  • en acoustic absorption
  • en sound absorption

  <Política > Vectors > Soroll i vibracions>

  Magnitud que quantifica el decrement de l'energia d'un camp acústic quan les ones sonores passen a través d'un medi determinat o quan xoquen amb les superfícies límit d'un recinte o obstacle.

     
 • 3211596   accident grave <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques> accident grave
   
     
  • accident greu, n m
  • es accidente grave
  • fr accident grave
  • en major accident

  <Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques>

  Esdeveniment incontrolat produït per una activitat industrial, que comporta una situació de risc de diversa consideració, immediat o diferit, per a les persones, el medi i els béns materials, i en el qual sol estar implicada una substància perillosa.

     
 • 3211186   accumulation <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques> accumulation
   
     
  • acumulació, n f
  • es acumulación
  • fr accumulation
  • en accumulation

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques>

  Conjunt de dipòsits successius en un medi determinat d'una substància endògena o exògena que, en quantitats anormalment elevades, és susceptible de ser patògena.

     
 • 3212495   acide <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques> acide
   
     
  • àcid -a, adj
  • es ácido
  • fr acide
  • en acid

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques>

  Que té les propietats d'un àcid.

     
 • 3211984   acide <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques> acide
   
     
  • àcid, n m
  • es ácido
  • fr acide
  • en acid

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques>

  Substància capaç de donar protons (ions H+).

  Nota: Com a cas particular i clàssic, l'àcid és la substància que conté hidrogen capaç de ser reemplaçat per elements o radicals positius per a formar sals, que es dissol en aigua i forma ió hidrogen, o que reacciona amb un àlcali i forma una sal i aigua.

     
 • 3211936   acide chlorhydrique <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> acide chlorhydrique
   
     
  • àcid clorhídric, n m
  • es ácido clorhídrico
  • fr acide chlorhydrique
  • en chlorhydric acid
  • for HCl

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Solució aquosa de clorur d'hidrogen gas fumant a l'aire, incolora o groguenca, de caràcter àcid fort i molt corrosiva.

  Nota: És un dels contaminants primaris responsables de la pluja àcida i procedeix sobretot de fonts antropogèniques, com ara de plantes de fabricació d'adobs.

     
 • 3211937   acide fluorhydrique <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus> acide fluorhydrique
   
     
  • àcid fluorhídric, n m
  • es ácido fluorhídrico
  • fr acide fluorhydrique
  • en fluorhydric acid
  • for HF

  <Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus>

  Solució aquosa de fluorur d'hidrogen gas de caràcter àcid feble, tòxica per als éssers vius i molt corrosiva per a determinats materials.

  Nota: Algunes de les fonts d'emissió més importants d'aquest contaminant atmosfèric són les fàbriques de superfosfats i, sobretot, les foneries d'alumini.