Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • |
 • Català
 • 3339880   parlant parlant
   
     
  • parlant, n m, f

  Usuari d'una llengua pertanyent a una comunitat lingüística i cultural que, com a emissor i receptor, és agent de la conservació i l'evolució d'aquesta llengua.

     
 • 3339909   patró argumentatiu patró argumentatiu
   
     
  • patró argumentatiu, n m

  Patró discursiu que reflecteix les raons, les creences i els valors que justifiquen un acte, un punt de vista, una idea, un fet o un esdeveniment, sovint utilitzat com a eina per persuadir l'interlocutor.

  Nota: El patró argumentatiu respon a la qüestió "Què opino i per què opino això?".

     
 • 3339906   patró descriptiu patró descriptiu
   
     
  • patró descriptiu, n m

  Patró discursiu que reflecteix les característiques dels objectes, els processos, els estats i les persones.

  Nota: El patró descriptiu respon a la qüestió "Què són les coses i com són?".

     
 • 3339908   patró directiu patró directiu
   
     
  • patró directiu, n m

  Patró discursiu que reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat comportament.

  Nota: El patró directiu respon a la qüestió "Què s'ha de fer?".

     
 • 3339881   patró discursiu patró discursiu
   
     
  • patró discursiu, n m

  Cadascuna de les formes prototípiques de textualització que, simples o combinades, serveixen de motlle a l'emissor per representar com és el món, com pretén que sigui, com l'entén i el viu o com vol que el vegin els altres.

  Nota: Són patrons discursius prototípics el patró descriptiu, el patró narratiu, el patró directiu, el patró argumentatiu i el patró expressiu.

     
 • 3339910   patró expressiu patró expressiu
   
     
  • patró expressiu, n m

  Patró discursiu que reflecteix la part afectiva i sensitiva de l'emissor i la seva valoració o apreciació del món.

  Nota: El patró expressiu respon a la qüestió "Què sento?".

     
 • 3339907   patró narratiu patró narratiu
   
     
  • patró narratiu, n m

  Patró discursiu que reflecteix una història que s'esdevé en fases successives en un eix temporal.

  Nota: El patró narratiu respon a la qüestió "Què passa o ha passat?".

     
 • 3339882   pla de la llengua pla de la llengua
   
     
  • pla de la llengua, n m

  Cadascun dels nivells de descripció lingüística i paralingüística emprats en l'estudi de la llengua per a analitzar-ne diferents aspectes.

  Nota: Els principals plans de la llengua són el pla gramatical (que inclou el pla fonològic, el pla morfològic i el pla sintàctic), el pla semàntic i el pla pragmàtic; sobreposats, també hi ha el pla prosòdic i el pla gràfic.

     
 • 3339915   pla gràfic pla gràfic
   
     
  • pla gràfic, n m

  Pla de la llengua que concerneix la plasmació del missatge sobre un suport físic mitjançant un conjunt de signes lingüístics i paralingüístics.

  Nota: Per exemple, des del punt de vista del pla gràfic són suports del missatge un paper o una pantalla.

     
 • 3339912   pla gramatical pla gramatical
   
     
  • pla gramatical, n m

  Pla de la llengua que concerneix l'organització formal de la llengua en morfemes, paraules, sintagmes i oracions per a actualitzar els significats.