Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • |
 • Català
 • 3339947   text text
   
     
  • text, n m

  Unitat de significació i comunicació verbal que té com a unitat funcional fonamental l'oració, en qualsevol de les seves modalitats, i, com a propietats essencials, la coherència, la cohesió i l'adequació.

  Nota: Segons el grau de realitat que hi atribueixen els parlants, els textos es divideixen en textos de ficció i textos de no-ficció.

     
 • 3339886   text de no-ficció text de no-ficció
   
     
  • text de no-ficció, n m

  Text dinàmic i adaptatiu que es realitza en un intercanvi comunicatiu concret, en el qual els participants actuen sobreentenent que el context i els referents del text són reals.

  Nota: 1. Segons el nombre de parlants que els gestionen, els textos de no-ficció es divideixen en textos monogestionats i textos poligestionats.

  Nota: 2. El text de no-ficció i el context formen part l'un de l'altre, en tant que llur existència es basa en interaccions mútues i, per aquest fet que els situa en la vida real, les propietats d'adequació, coherència i cohesió hi són especialment exigibles.

     
 • 3339897   text monogestionat text monogestionat
   
     
  • text monogestionat, n m

  Text de no-ficció en què la gestió textual es deu a un únic parlant.

  Nota: Són tipus de textos monogestionats els textos monogestionats independents i els textos monogestionats dependents.

     
 • 3339899   text monogestionat dependent text monogestionat dependent
   
     
  • text monogestionat dependent, n m

  Text monogestionat emès com a resposta a la intervenció d'un interlocutor.

     
 • 3339898   text monogestionat independent text monogestionat independent
   
     
  • text monogestionat independent, n m

  Text monogestionat emès sense vinculació amb cap intervenció anterior d'un interlocutor.

     
 • 3339900   text poligestionat text poligestionat
   
     
  • text poligestionat, n m

  Text de no-ficció en què la gestió textual es deu a més d'un parlant.

  Nota: Són tipus de textos poligestionats els textos poligestionats intrínsecs i els textos poligestionats extrínsecs.

     
 • 3339902   text poligestionat extrínsec text poligestionat extrínsec
   
     
  • text poligestionat extrínsec, n m

  Text poligestionat en forma de conjunt de diàlegs o monòlegs emesos per separat als quals un productor confereix unitat textual.

  Nota: És un exemple de text poligestionat extrínsec un documental televisiu.

     
 • 3339901   text poligestionat intrínsec text poligestionat intrínsec
   
     
  • text poligestionat intrínsec, n m

  Text poligestionat en forma de diàleg en què els participants contribueixen a construir el significat del text en curs.

  Nota: Són exemples de textos poligestionats intrínsecs les converses i les entrevistes amb un format de diàleg.

     
 • 3348000   textura textura
   
     
  • textura, n f

  Fisonomia d'un text com a resultat del grau de cohesió gramatical, semàntica i pragmàtica dels seus elements, que es manifesta en les oracions i en les seqüències d'oracions, modalitzades segons els patrons discursius.

     
 • 3347814   tipologia d'oracions tipologia d'oracions
   
     
  • tipologia d'oracions, n f

  Conjunt de cinc modalitats oracionals prototípiques i complementàries en què cada modalitat té una forma gramatical i melòdica pròpia, un ús característic i una funció específica, per mitjà de les quals es realitzen tota mena d'intercanvis comunicatius.

  Nota: 1. Les cinc modalitats d'oració prototípiques de la tipologia d'oracions són la modalitat declarativa, la modalitat interrogativa, la modalitat imperativa, la modalitat exhortativa/desiderativa i la modalitat exclamativa. En la seva funció específica i el seu ús característic, la modalitat declarativa serveix per a donar informació, la modalitat interrogativa per a demanar informació, la modalitat imperativa per a intercanviar béns i serveis, la modalitat exhortativa/desiderativa per a exhortar i expressar desitjos, i la modalitat exclamativa per a manifestar sensacions anímiques.

  En els usos no característics, per a adaptar-se a les característiques de l'intercanvi comunicatiu, una modalitat oracional pot perdre la seva especificitat i exercir usos que són específics d'altres modalitats, cosa que permet a l'emissor parlar i escriure a la seva manera i crear un estil propi.

  Nota: 2. Les modalitats oracionals exhortativa/desiderativa i exclamativa són modalitzades per naturalesa, per això s'anomenen modalitats marcades; les modalitats oracionals declarativa, interrogativa i imperativa poden no ser-ho.