Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3428262   taxa d'infiltració taxa d'infiltració
   
     
  • taxa d'infiltració, n f ( NTJ 01K-2:2014(CA) Oculta font de procedència) NTJ 01K-2:2014(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte de drenatge: Dispositius d'infiltració: NTJ 01K Part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-38-1
  • es tasa de infiltración, n f

  Quantitat teòrica d'aigua procedent d'una precipitació que s'infiltra efectivament en el sòl per unitat de temps. ( NTJ 01K-2:2014(CA) Oculta font de procedència) NTJ 01K-2:2014(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte de drenatge: Dispositius d'infiltració: NTJ 01K Part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) ISBN 978-84-96564-38-1

  Nota: Es pot obtenir a partir de la classificació del sòl o a base d'assajos, i generalment varia en el temps a causa del rebliment del sòl. ( NTJ 01K-2:2014(CA) Oculta font de procedència) NTJ 01K-2:2014(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte de drenatge: Dispositius d'infiltració: NTJ 01K Part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) ISBN 978-84-96564-38-1

     
 • 3428263   tàxon tàxon
   
     
  • tàxon, n m ( NTJ 07A:2007(CA) ; NTJ 07S:2016(CA) ; NTJ 15I:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 07A:2007(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Subministrament del material vegetal: Qualitat general: NTJ 07A. 2a ed. rev. i act. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2007. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-06-0
   NTJ 07S:2016(CA) - Cactus i altres plantes crasses. NTJ 15I:2016(CA) - Gestió de les plantes invasores.
  • es taxón, n m

  Entitat taxonòmica reconeguda pels codis internacionals de nomenclatura botànica, zoològica i bacteriològica. ( NTJ 07S:2016(CA) ; NTJ 15I:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 07S:2016(CA) - Cactus i altres plantes crasses. NTJ 15I:2016(CA) - Gestió de les plantes invasores.

     
 • 3428264   tècnic competent en jardineria | tècnica competent en jardineria tècnic competent en jardineria | tècnica competent en jardineria
   
     
  • tècnic competent en jardineria | tècnica competent en jardineria, n m, f ( NTJ 02A:2005(CA) ; NTJ 03E:2005(CA) ; NTJ 05C:2006(CA) ; NTJ 17V:2011(CA) Oculta font de procedència) NTJ 02A:2005(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-96564-01-0
   NTJ 03E:2005(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-98-3
   NTJ 05C:2006(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Terres i productes nutrients: Composts: Qualitat i aplicació en espais verds: NTJ 05C. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2006. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-96564-03-7
   NTJ 17V:2011(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Reciclatge en els espais verds: Vermicompostatge: NTJ 17V. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2011. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-16-9

  Persona formada en aspectes tècnics, científics i artístics sobre els elements que componen el jardí, amb coneixements, experiència i autoritat suficients per poder crear-lo, conservar-lo i gestionar-lo. ( NTJ 05C:2006(CA) Oculta font de procedència) NTJ 05C:2006(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Terres i productes nutrients: Composts: Qualitat i aplicació en espais verds: NTJ 05C. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2006. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) ISBN 84-96564-03-7

     
 • 3428265   tècnic competent en prevenció de riscos laborals | tècnica competent en prevenció de riscos laborals tècnic competent en prevenció de riscos laborals | tècnica competent en prevenció de riscos laborals
   
     
  • tècnic competent en prevenció de riscos laborals | tècnica competent en prevenció de riscos laborals, n m, f ( NTJ 02A:2005(CA) ; NTJ 03E:2005(CA) ; NTJ 16A:2008(CA) ; NTJ 16A:2013(CA) Oculta font de procedència) NTJ 02A:2005(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-96564-01-0
   NTJ 03E:2005(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-98-3
   NTJ 16A:2008(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2008. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-08-4
   NTJ 16A:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-08-4

  Persona que té les atribucions legals per a assessorar les empreses en prevenció de riscos laborals per tal d'aconseguir la millora de la seguretat i la salut de les persones que hi treballen, mitjançant l'avaluació dels riscos per a la salut presents en l'entorn laboral i la proposta de mesures correctores o de control que els evitin o els disminueixin fins a nivells acceptables. ( NTJ 16A:2013(CA) Oculta font de procedència) NTJ 16A:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) ISBN 978-84-96564-08-4

     
 • 3451832   tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura
   
     
  • tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura, n m, f ( NTJ 15R-1:2015(CA) Oculta font de procedència) NTJ 15R-1:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió del risc de l'arbrat urbà. NTJ 15R Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

  Persona que, per la seva formació, capacitació o experiència, té competència per a realitzar tasques en el camp de la gestió, l'avaluació i el diagnòstic de l'arbrat. ( NTJ 15R-1:2015(CA) Oculta font de procedència) NTJ 15R-1:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió del risc de l'arbrat urbà. NTJ 15R Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

     
 • 3428276   tècnica combinada tècnica combinada
   
     
  • tècnica mixta, n f ( NTJ 12S-1:1999(CA) ; NTJ 12S-2:2013(CA) ; NTJ 12S-3:2000(CA) ; NTJ 12S-4:2015(CA) ; NTJ 12S-5:2010(CA) ; NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-1:1999(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos: NTJ 12S part 1. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-54-1
   NTJ 12S-2:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls: NTJ 12S part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-30-5
   NTJ 12S-3:2000(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres d'enginyeria: Tècniques mixtes de recobriment de talussos: NTJ 12S part 3. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2000. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-61-4
   NTJ 12S-4:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes d'estabilització de sòls: NTJ 12S-2 part 4. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) NTJ 12S-5:2010(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-09-1
   NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.
  • tècnica combinada, n f sin. compl. ( NTJ 12S-1:1999(CA) ; NTJ 12S-2:2013(CA) ; NTJ 12S-3:2000(CA) ; NTJ 12S-4:2015(CA) ; NTJ 12S-5:2010(CA) ; NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-1:1999(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos: NTJ 12S part 1. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-54-1
   NTJ 12S-2:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls: NTJ 12S part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-30-5
   NTJ 12S-3:2000(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres d'enginyeria: Tècniques mixtes de recobriment de talussos: NTJ 12S part 3. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2000. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-61-4
   NTJ 12S-4:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes d'estabilització de sòls: NTJ 12S-2 part 4. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) NTJ 12S-5:2010(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-09-1
   NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.
  • es técnica combinada, n f
  • es técnica mixta, n f

  Tècnica de bioenginyeria del paisatge basada en l'ús conjunt de components vegetals vius d'espècies herbàcies o llenyoses i d'altres materials naturals inerts, manufacturats o artificials, que actuen com a elements de recobriment o d'estabilització del terreny fins que el sistema radical té la capacitat d'exercir aquestes funcions. ( NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.

  Nota: Dins de les tècniques mixtes es distingeixen les tècniques mixtes de revestiment i les tècniques mixtes d'estabilització. ( NTJ 12S-2:2013(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-2:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls: NTJ 12S part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) ISBN 978-84-96564-30-5

     
 • 3428268   tècnica complementària tècnica complementària
   
     
  • tècnica complementària, n f ( NTJ 12S-1:1999(CA) ; NTJ 12S-2:2013(CA) ; NTJ 12S-3:2000(CA) ; NTJ 12S-4:2015(CA) ; NTJ 12S-5:2010(CA) ; NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-1:1999(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos: NTJ 12S part 1. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-54-1
   NTJ 12S-2:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls: NTJ 12S part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-30-5
   NTJ 12S-3:2000(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres d'enginyeria: Tècniques mixtes de recobriment de talussos: NTJ 12S part 3. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2000. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-61-4
   NTJ 12S-4:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes d'estabilització de sòls: NTJ 12S-2 part 4. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) NTJ 12S-5:2010(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-09-1
   NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.
  • es técnica complementaria, n f

  Tècnica de bioenginyeria del paisatge, com la pantalla acústica vegetal, la rampa de peixos i el pas de fauna, que, si bé no compleixen les funcions de protecció superficial i estabilització, contribueixen a assolir diferents objectius de les tècniques de recobriment, revestiment i estabilització de talussos i marges fluvials, com ara els ecològics o paisatgístics. ( NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.

     
 • 3428275   tècnica d'estabilització tècnica d'estabilització
   
     
  • tècnica d'estabilització, n f ( NTJ 12S-1:1999(CA) ; NTJ 12S-2:2013(CA) ; NTJ 12S-3:2000(CA) ; NTJ 12S-4:2015(CA) ; NTJ 12S-5:2010(CA) ; NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-1:1999(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos: NTJ 12S part 1. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-54-1
   NTJ 12S-2:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls: NTJ 12S part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-30-5
   NTJ 12S-3:2000(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres d'enginyeria: Tècniques mixtes de recobriment de talussos: NTJ 12S part 3. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2000. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-61-4
   NTJ 12S-4:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes d'estabilització de sòls: NTJ 12S-2 part 4. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) NTJ 12S-5:2010(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-09-1
   NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.
  • es técnica de estabilización, n f

  Tècnica de bioenginyeria del paisatge, com la plantació d'estaques, feixines vives o el llit viu, en què s'utilitzen determinades espècies llenyoses, o fragments d'aquestes, com a elements de construcció per a estabilitzar un talús o un marge fluvial fins a una profunditat de 2 m. ( NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.

     
 • 3428269   tècnica de bioenginyeria tècnica de bioenginyeria
   
     
  • tècnica de bioenginyeria, n f ( NTJ 12S-5:2010(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-5:2010(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-09-1

  Tècnica de construcció que utilitza materials vegetals vius, sols o combinats amb materials inerts com ara pedra, fusta o acer. ( NTJ 12S-5:2010(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-5:2010(CA) - FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) ISBN 978-84-96564-09-1

     
 • 3428270   tècnica de bioenginyeria del paisatge tècnica de bioenginyeria del paisatge
   
     
  • tècnica de bioenginyeria del paisatge, n f ( NTJ 08H:2013(CA) ; NTJ 12S-1:1999(CA) ; NTJ 12S-2:2013(CA) ; NTJ 12S-4:2015(CA) ; NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 08H:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Hidrosembres: NTJ 08H. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-34-3
   NTJ 12S-1:1999(CA) - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos: NTJ 12S part 1. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 84-95372-54-1
   NTJ 12S-2:2013(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls: NTJ 12S part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
   ISBN 978-84-96564-30-5
   NTJ 12S-4:2015(CA) - FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes d'estabilització de sòls: NTJ 12S-2 part 4. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme) NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.
  • es técnica de bioingeniería del paisaje, n f

  Tècnica de construcció que utilitza materials vegetals vius, sols o combinats amb materials inerts com ara pedres, fusta o acer. ( NTJ 12S-6:2016(CA) Oculta font de procedència) NTJ 12S-6:2016(CA) - Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques mixtes de revestiment i d'estabilització.