Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 3434228   accommodation centre accommodation centre
   
     
  • centre d'acollida, n m
  • es centro de acogida, n m
  • es centro de alojamiento, n m
  • es centro para refugiados, n m
  • fr centre d'accueil, n m
  • fr centre d'hébergement, n m
  • en accommodation centre, n

  Lloc on poden ser albergats temporalment els sol·licitants de protecció internacional que arriben a un país.

     
 • 3434252   alien alien
   
     
  • estranger | estrangera, n m, f
  • no-nacional, n m, f sin. compl.
  • es extranjero | extranjera, n m, f
  • es no nacional, n m, f
  • fr étranger | étrangère, n m, f
  • en alien, n
  • en foreign national, n
  • en foreigner, n
  • en non-citizen, n
  • en non-national, n

  Persona que no té la nacionalitat d'un estat determinat.

  Nota: En el context de la Unió Europea, es considera estrangera una persona que no té la nacionalitat d'un estat membre.

     
 • 3434253   alienage alienage
   
     
  • estrangeria, n f
  • es extranjería, n f
  • fr extranéité, n f
  • en alienage, n

  Condició jurídica d'un estranger que resideix en un país i que no n'ha obtingut la nacionalitat.

     
 • 3434221   asylee asylee
   
     
  • asilat | asilada, n m, f
  • es asilado | asilada, n m, f
  • fr asilé | asilée, n m, f
  • en asylee, n

  Persona a qui s'ha concedit asil.

     
 • 3434220   asylum asylum
   
     
  • asil, n m
  • es asilo, n m
  • fr asile, n m
  • en asylum, n

  Protecció discrecional que un estat ofereix a una persona estrangera la vida, la llibertat o els drets fonamentals del qual estan amenaçats o corren perill per actes de persecució o violència, derivats del comportament actiu o omissiu de l'estat d'origen, per motius d'ètnia, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat.

  Nota: L'asil es concedeix d'acord amb el principi de no-devolució.

     
 • 3434235   asylum seeker asylum seeker
   
     
  • demandant d'asil, n m, f
  • sol·licitant d'asil, n m, f
  • es demandante de asilo, n m, f
  • es solicitante de asilo, n m, f
  • fr demandeur d'asile | demandeuse d'asile, n m, f
  • en asylum seeker, n

  Persona que ha presentat una sol·licitud d'asil sobre la qual encara no s'ha dictat una resolució definitiva.

  Nota: 1. Els demandants d'asil estan protegits pel principi de no-devolució.

  Nota: 2. Els demandants d'asil tenen reconeguts alguns drets i privilegis, com ara la llibertat de circulació pel territori de l'estat on han sol·licitat l'asil o, segons els països, allotjament, assistència psicològica, ajut econòmic o accés al mercat laboral.

     
 • 3434225   authorisation to work authorisation to work
   
     
  • autorització de treball, n f
  • es autorización de trabajo, n f
  • fr autorisation de travail, n f
  • fr autorisation de travailler, n f
  • en authorisation to work, n
  • en permission to work, n

  Autorització que un estat concedeix a un estranger perquè pugui dur a terme una activitat remunerada legalment en el seu territori durant un temps determinat.