Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 4059238   affirmative action affirmative action
   
     
  • acció positiva, n f
  • discriminació positiva, n f sin. compl.
  • es acción afirmativa
  • es acción positiva
  • es discriminación positiva
  • fr action affirmative
  • fr action antidiscriminatoire
  • fr action positive
  • fr discrimination positive
  • en affirmative action
  • en positive action
  • en positive discrimination
  • en reverse discrimination

  Tracte favorable que es dona a una persona o un col·lectiu per a compensar una situació de discriminació o de desavantatge.

     
 • 4059239   apartheid apartheid
   
     
  • apartheid [af], n m
  • es apartheid
  • fr apartheid
  • en apartheid

  Sistema de segregació racial de les poblacions no blanques practicat a la República de Sud-àfrica, vigent del 1948 al 1991, pel qual es regulaven tots els aspectes de la vida dels individus de manera fortament estratificada segons els grups racials.

  Nota: La denominació apartheid prové de l'afrikaans apartheid, que significa 'segregació'.

     
 • 4059245   asylee asylee
   
     
  • asilat | asilada, n m, f
  • es asilado | asilada
  • fr asilé | asilée
  • en asylee

  Persona a qui s'ha concedit asil.

     
 • 4059240   asylum asylum
   
     
  • asil, n m
  • es asilo
  • fr asile
  • en asylum

  Protecció discrecional que un estat ofereix a una persona estrangera la vida, la llibertat o els drets fonamentals de la qual estan amenaçats o corren perill per actes de persecució o violència, derivats del comportament actiu o omissiu del país d'origen, per motius d'ètnia, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat.

  Nota: 1. L'asil es concedeix d'acord amb el principi de no-devolució i la prohibició d'expulsió.

  Nota: 2. Són tipus d'asil l'asil diplomàtic, l'asil humanitari, l'asil polític i l'asil territorial.

     
 • 4059253   asylum seeker asylum seeker
   
     
  • demandant d'asil, n m, f
  • sol·licitant d'asil, n m, f
  • es demandante de asilo
  • es solicitante de asilo
  • fr demandeur d'asile | demandeuse d'asile
  • en asylum seeker

  Persona que ha presentat una sol·licitud d'asil sobre la qual encara no s'ha dictat una resolució definitiva.

  Nota: 1. Els demandants d'asil estan protegits pel principi de no-devolució.

  Nota: 2. Els demandants d'asil tenen reconeguts alguns drets i privilegis, com ara la llibertat de circulació pel territori de l'estat on han sol·licitat l'asil o, segons els països, allotjament, assistència psicològica, ajut econòmic o accés al mercat laboral.

     
 • 4059246   aut dedere aut judicare aut dedere aut judicare
   
     
  • aut dedere aut iudicare, n m
  • es aut dedere aut iudicare
  • fr aut dedere aut judicare
  • en aut dedere aut judicare

  Principi de dret internacional públic en virtut del qual un estat està obligat a jutjar una persona sospitosa d'haver comès determinats crims o a extradir-la a un estat que pugui i vulgui jutjar-la o lliurar-la a un tribunal penal internacional amb competència per a jutjar-la.

  Nota: 1. El principi aut dedere aut iudicare s'aplica, per exemple, en casos de tortura, genocidi i crims de guerra.

  Nota: 2. La locució llatina aut dedere aut iudicare significa, literalment, 'o extradir o jutjar'.