Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 3542067   llibertat llibertat
   
     
  • llibertat, n f
  • es libertad, n f
  • fr liberté, n f
  • en freedom, n

  Estat de les persones que es troben exemptes d'esclavitud, empresonament o situacions de subjecció o subordinació a una altra persona o una autoritat superior.

     
 • 3542066   llibertat llibertat
   
     
  • llibertat, n f
  • llibertat civil, n f sin. compl.
  • es libertad, n f
  • es libertad civil, n f
  • fr liberté, n f
  • fr liberté civile, n f
  • en civil liberty, n
  • en freedom, n
  • en liberty, n

  Estat dels ciutadans els drets i els privilegis dels quals estan protegits per una comunitat civil organitzada, dels ciutadans que participen de la vida pública i controlen el seu govern i dels ciutadans que poden actuar segons la seva pròpia determinació amb les úniques limitacions establertes per les lleis.

  Nota: En anglès, les formes freedom i liberty s'usen de manera indistinta en algunes ocasions. Tanmateix, hi ha un matís semàntic: freedom suggereix la manca de restriccions a l'hora de dur a terme un acte, mentre que liberty suggereix la capacitat d'exercir la pròpia voluntat, i que els actes són justificables o desitjables.

     
 • 3542066   llibertat civil llibertat civil
   
     
  • llibertat, n f
  • llibertat civil, n f sin. compl.
  • es libertad, n f
  • es libertad civil, n f
  • fr liberté, n f
  • fr liberté civile, n f
  • en civil liberty, n
  • en freedom, n
  • en liberty, n

  Estat dels ciutadans els drets i els privilegis dels quals estan protegits per una comunitat civil organitzada, dels ciutadans que participen de la vida pública i controlen el seu govern i dels ciutadans que poden actuar segons la seva pròpia determinació amb les úniques limitacions establertes per les lleis.

  Nota: En anglès, les formes freedom i liberty s'usen de manera indistinta en algunes ocasions. Tanmateix, hi ha un matís semàntic: freedom suggereix la manca de restriccions a l'hora de dur a terme un acte, mentre que liberty suggereix la capacitat d'exercir la pròpia voluntat, i que els actes són justificables o desitjables.

     
 • 3542033   llibertat d'associació llibertat d'associació
   
     
  • dret d'associació, n m
  • llibertat d'associació, n f sin. compl.
  • es derecho de asociación, n m
  • es libertad de asociación, n f
  • fr droit d'association, n m
  • fr liberté d'association, n f
  • en freedom of association, n
  • en right of association, n

  Dret de les persones a vincular-se a agrupacions permanents i organitzades per a assolir objectius comuns i a desvincular-se'n.

  Nota: 1. El dret d'associació permet la creació de partits polítics i de sindicats, per exemple.

  Nota: 2. El dret d'associació pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat nacional, la seguretat pública o l'ordre públic, la salut o la moral públiques, o els drets i les llibertats dels altres.

  Nota: 3. El dret d'associació comprèn la llibertat sindical.

  Nota: 4. El dret d'associació és un dret polític.

     
 • 3542068   llibertat d'expressió llibertat d'expressió
   
     
  • llibertat d'expressió, n f
  • es libertad de expresión, n f
  • es libertad de palabra, n f
  • fr liberté d'expression, n f
  • en freedom of expression, n
  • en freedom of speech, n

  Llibertat fonamental de les persones de manifestar públicament idees, opinions i sentiments, i de cercar, rebre i difondre informacions, sense limitació de fronteres i amb respecte a l'honor, la intimitat, la imatge pròpia i la protecció de la joventut i de la infància.

  Nota: 1. La llibertat d'expressió pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets o la reputació d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.

  Nota: 2. La llibertat d'expressió comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de premsa.

  Nota: 3. La llibertat d'expressió és un dret civil.

     
 • 3542069   llibertat d'opinió llibertat d'opinió
   
     
  • llibertat d'opinió, n f
  • es libertad de opinión, n f
  • fr liberté d'opinion, n f
  • en freedom of opinion, n

  Llibertat fonamental de les persones d'expressar pensaments i idees, de manera oral o per escrit i a través de qualsevol mitjà.

  Nota: 1. La llibertat d'opinió és una manifestació de la llibertat d'expressió.

  Nota: 2. La llibertat d'opinió és un dret civil.

     
 • 3542116   llibertat de circulació llibertat de circulació
   
     
  • llibertat de circulació, n f
  • llibertat de moviment, n f sin. compl.
  • es libertad de circulación, n f
  • es libertad de movimiento, n f
  • fr liberté de circulation, n f
  • en freedom of movement, n

  Llibertat fonamental de les persones de desplaçar-se pel territori d'un estat i establir-hi la residència, de sortir de qualsevol país i de tornar al país d'origen sense limitacions.

  Nota: 1. En el context de la Unió Europea, es considera llibertat de circulació el dret dels ciutadans de la Unió i dels nacionals de tercers països que hi resideixen legalment a desplaçar-se pel territori de la Unió i establir-hi la residència sense limitacions.

  Nota: 2. La llibertat de circulació és un dret civil.

     
 • 3542070   llibertat de consciència llibertat de consciència
   
     
  • llibertat de consciència, n f
  • es libertad de conciencia, n f
  • fr liberté de conscience, n f
  • en freedom of conscience, n

  Llibertat fonamental de les persones de tenir les conviccions i els principis morals que triïn sense ser objecte de discriminació o coacció.

  Nota: 1. La llibertat de consciència està compresa en la llibertat de pensament i la llibertat de religió.

  Nota: 2. La llibertat de consciència és un dret civil.

     
 • 3542071   llibertat de culte llibertat de culte
   
     
  • llibertat de culte, n f
  • llibertat de cultes, n f
  • es libertad de culto, n f
  • es libertad de cultos, n f
  • fr liberté de culte, n f
  • fr liberté des cultes, n f
  • en freedom of worship, n

  Llibertat fonamental de les persones de manifestar qualsevol creença religiosa sense coaccions, de manera individual o col·lectiva, institucional, privada o pública.

  Nota: 1. La llibertat de culte és una manifestació de la llibertat de religió.

  Nota: 2. La llibertat de culte és un dret civil.

     
 • 3542071   llibertat de cultes llibertat de cultes
   
     
  • llibertat de culte, n f
  • llibertat de cultes, n f
  • es libertad de culto, n f
  • es libertad de cultos, n f
  • fr liberté de culte, n f
  • fr liberté des cultes, n f
  • en freedom of worship, n

  Llibertat fonamental de les persones de manifestar qualsevol creença religiosa sense coaccions, de manera individual o col·lectiva, institucional, privada o pública.

  Nota: 1. La llibertat de culte és una manifestació de la llibertat de religió.

  Nota: 2. La llibertat de culte és un dret civil.