Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 3542083   pena capital pena capital
   
     
  • pena de mort, n f
  • pena capital, n f sin. compl.
  • es pena capital, n f
  • es pena de muerte, n f
  • fr peine capitale, n f
  • fr peine de mort, n f
  • en capital punishment, n
  • en death penalty, n

  Pena màxima imposada pels tribunals d'un estat consistent a privar de la vida la persona condemnada.

  Nota: 1.La pena de mort només es pot imposar pels delictes més greus d'acord amb la legislació vigent en el moment de la comissió del delicte.

  Nota: 2. La pena de mort està prohibida en la majoria de països. A Europa, per exemple, va quedar abolida totalment en virtut del protocol 13 del Conveni Europeu de Drets Humans.

     
 • 3542083   pena de mort pena de mort
   
     
  • pena de mort, n f
  • pena capital, n f sin. compl.
  • es pena capital, n f
  • es pena de muerte, n f
  • fr peine capitale, n f
  • fr peine de mort, n f
  • en capital punishment, n
  • en death penalty, n

  Pena màxima imposada pels tribunals d'un estat consistent a privar de la vida la persona condemnada.

  Nota: 1.La pena de mort només es pot imposar pels delictes més greus d'acord amb la legislació vigent en el moment de la comissió del delicte.

  Nota: 2. La pena de mort està prohibida en la majoria de països. A Europa, per exemple, va quedar abolida totalment en virtut del protocol 13 del Conveni Europeu de Drets Humans.

     
 • 3542084   persecució persecució
   
     
  • persecució, n f
  • es persecución, n f
  • fr persécution, n f
  • en persecution, n

  Repressió persistent d'un grup amb identitat pròpia amb la intenció de discriminar-lo per motius polítics, racials, nacionals, ètnics, culturals, religiosos o de gènere o per altres motius reconeguts com a inacceptables d'acord amb el dret internacional.

  Nota: Segons el context en què es produeix, la persecució pot constituir un crim contra la humanitat.

     
 • 3542085   positivització dels drets humans positivització dels drets humans
   
     
  • positivització dels drets humans, n f
  • es positivación de los derechos humanos, n f
  • es positivización de los derechos humanos, n f
  • fr positivation des droits de l'homme, n f
  • en positivisation of human rights, n

  Formalització jurídica dels drets humans, que es duu a terme amb l'objectiu de reforçar les garanties jurídiques per a fer-los efectius.

     
 • 3542086   presumpció d'innocència presumpció d'innocència
   
     
  • presumpció d'innocència, n f
  • es presunción de inocencia, n f
  • fr présomption d'innocence, n f
  • en presumption of innocence, n

  Dret de les persones a ser considerades innocents si no es demostra el contrari en un procés judicial amb totes les garanties establertes per les lleis.

     
 • 3542118   principi de no-devolució principi de no-devolució
   
     
  • principi de no-devolució, n m
  • no-devolució, n f sin. compl.
  • es no devolución, n f
  • es non-refoulement, n m
  • es principio de no devolución, n m
  • fr non-refoulement, n m
  • fr principe de non-refoulement, n m
  • en non-refoulement, n
  • en principle of non-refoulement, n

  Principi de dret internacional segons el qual un estat no pot enviar una persona a un territori on la seva vida o la seva llibertat estiguin en perill, ja sigui el seu país d'origen o un altre país.

  Nota: Els motius de perill per a la vida o la llibertat poden ser, per exemple, de raça, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un grup social determinat.

     
 • 3542087   principi de no-discriminació principi de no-discriminació
   
     
  • principi de no-discriminació, n m
  • no-discriminació, n f sin. compl.
  • es no discriminación, n f
  • es principio de no discriminación, n m
  • fr non-discrimination, n f
  • fr principe de non-discrimination, n m
  • en non-discrimination, n
  • en non-discrimination principle, n
  • en principle of non-discrimination, n

  Principi d'igualtat entre les persones segons el qual ningú no pot rebre un tracte d'inferioritat a causa dels trets que el defineixen.

  Nota: 1. El principi de no-discriminació és un principi del dret internacional dels drets humans.

  Nota: 2. Els estats han de garantir als ciutadans el principi de no discriminació en l'exercici dels seus drets i les seves llibertats.

     
 • 3542088   principi de solidaritat principi de solidaritat
   
     
  • principi de solidaritat, n m
  • es principio de solidaridad, n m
  • fr principe de solidarité, n m
  • en principle of solidarity, n

  Principi segons el qual els grups humans tenen dret a demanar i a rebre ajuda d'altres grups o organismes internacionals per a aconseguir l'equilibri econòmic i social, superar conflictes armats o desastres naturals o humans, i promoure el respecte als drets humans.

     
 • 3542089   prostitució forçosa prostitució forçosa
   
     
  • prostitució forçosa, n f
  • es prostitución forzada, n f
  • fr prostitution forcée, n f
  • en enforced prostitution, n
  • en forced prostitution, n

  Prostitució imposada a una persona contra la seva voluntat mitjançant la força, l'amenaça de la força o la coacció, que proporciona beneficis econòmics a la persona que l'ordena.

  Nota: 1. La prostitució forçosa és una forma de violència sexual.

  Nota: 2. Segons el context en què es produeix, la prostitució forçosa pot constituir un crim contra la humanitat o un crim de guerra.

     
 • 3542020   protecció de la família protecció de la família
   
     
  • dret a la protecció de la família, n m
  • protecció de la família, n f sin. compl.
  • es derecho a la protección de la familia, n m
  • es protección de la familia, n f
  • fr droit à la protection de la famille, n m
  • fr protection de la famille, n f
  • en protection of the family, n
  • en right to protection of the family, n

  Dret dels membres d'una família a rebre l'empara i l'assistència social, econòmica i jurídica de l'estat pel fet que la família constitueix un element natural i fonamental de la societat.

  Nota: 1. El dret a la protecció de la família inclou, per exemple, la protecció de la mare abans i després del part o la protecció dels infants i els adolescents de l'explotació econòmica i social.

  Nota: 2. El dret a la protecció de la família és un dret econòmic i un dret social.