Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 620920   abandon an option, to <Operacions borsàries> abandon an option, to
   
     
  • abandonar una opció, v intr
  • es abandonar una opción
  • fr abandonner une option
  • en abandon an option, to

  <Operacions borsàries>

  Arribar a la data d'exercici i no exercir una opció.

     
 • 620394   accordion operation <Operacions borsàries> accordion operation
   
     
  • operació acordió, n f
  • es operación acordeón
  • fr coup d'accordéon
  • fr opération accordéon
  • en accordion operation

  <Operacions borsàries>

  Reducció del capital social d'una empresa per a eixugar-ne les pèrdues i posteriorment ampliació de capital per a augmentar-ne la liquiditat.

  Nota: L'objectiu d'una operació acordió també pot ser fer fora els petits accionistes de la societat per poder controlar-la els accionistes majoritaris.

     
 • 620483   accounting entry <Actius financers> accounting entry
   
     
  • anotació en compte, n f
  • es anotación en cuenta
  • fr inscription en compte
  • en accounting entry
  • en book entry

  <Actius financers>

  Assentament d'una operació de compravenda de valors fet en el registre comptable d'una borsa.

  Nota: 1. Les anotacions en compte s'han generalitzat a la borsa per a simplificar la transacció dels valors i evitar la manipulació dels títols. 2. Les anotacions en compte de valors del deute públic es gestionen mitjançant l'operador general d'anotacions en compte.

     
 • 620484   accounting register <Estructura i funcionament> accounting register
   
     
  • registre comptable, n m
  • es registro contable
  • fr registre comptable
  • en accounting register

  <Estructura i funcionament>

  Registre del servei de compensació i liquidació de valors o d'una entitat acreditada on consten totes les anotacions en compte relatives a la negociació d'un valor determinat a la borsa.

     
 • 620576   accrued interest <Anàlisi d'actius i emissors> accrued interest
   
     
  • cupó corregut, n m
  • es cupón corrido
  • fr coupon couru
  • fr intérêt couru
  • en accrued interest

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Interès acumulat per un bo o una obligació des del darrer cobrament, o des de la data d'emissió si encara no s'ha cobrat, fins a la data de valoració o venda, que es calcula dividint el nombre de dies transcorreguts des de l'últim pagament d'interessos entre el nombre de dies entre pagament i pagament, i multiplicant el resultat pel valor d'aquest últim pagament.

     
 • 620581   active dividend <Anàlisi d'actius i emissors> active dividend
   
     
  • dividend actiu, n m
  • es dividendo activo
  • fr dividende active
  • en active dividend

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Deute que, dins dels comptes d'una empresa, reflecteix el dividend que s'ha decidit de pagar.

     
 • 620578   advance dividend <Anàlisi d'actius i emissors> advance dividend
   
     
  • dividend a compte, n m
  • es dividendo a cuenta
  • fr acompte sur dividende
  • en advance dividend
  • en interim dividend

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Dividend pagat per un consell d'administració als accionistes, basant-se en la marxa de l'exercici.

     
 • 620546   aftermarket <Organització> aftermarket
   
     
  • mercat secundari, n m
  • es mercado secundario
  • fr marché secondaire
  • en aftermarket
  • en secondary market

  <Organització>

  Mercat financer en què es negocien els valors en circulació que han estat oferts amb anterioritat en el mercat primari, segons la classificació de mercats financers basada en la fase d'emissió.

  Nota: Són exemples de mercats secundaris les borses, el mercat de deute públic anotat i el mercat de productes derivats.

     
 • 620898   AIM <Organització> AIM
   
     
  • mercat alternatiu borsari, n m
  • mercat de valors alternatiu, n m
  • MAB, n m sigla
  • es mercado alternativo bursátil
  • es MAB sigla
  • fr marché alternatif
  • en alternative investment market
  • en alternative market
  • en AIM sigla

  <Organització>

  Mercat financer per a operacions efectuades sobre accions i altres valors d'institucions d'inversió col·lectiva, sobre valors o instruments emesos per entitats de reduïda capitalització, o sobre altres valors o instruments que, per les seves característiques, segueixen un règim singular.

     
 • 620725   all or none order <Procés de contractació> all or none order
   
     
  • ordre de tot o res, n f
  • es orden de todo o nada
  • es orden todo o nada
  • fr ordre TOR
  • fr ordre tout ou rien
  • en all or none order
  • en all-or-none order
  • en AON order

  <Procés de contractació>

  Ordre que s'ha de deixar pendent si no es pot executar per la quantitat total de valors.