Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 620629   gallardete <Anàlisi d'actius i emissors> gallardete
   
     
  • banderola, n f
  • es banderola
  • es gallardete
  • fr fanion
  • en pennant

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Figura de continuació de tendència formada en un període de temps breu per una successió d'alces i baixes els màxims i mínims de les quals presenten un marge de fluctuació relativament petit i decreixent, i són enllaçables, respectivament, per dues línies convergents que formen un angle de petita obertura i de bisectriu aproximadament horitzontal, la qual s'interpreta com una pausa transitòria en la tendència.

  Nota: 1. La formació d'una banderola va acompanyada d'un descens en el volum de contractació. 2. Les banderoles tenen una durada més curta que els triangles i, a diferència d'aquestes figures, no presenten fluctuacions en ziga-zaga d'una banda a l'altra i solen trencar la banda molt a prop del vèrtex.

     
 • 620853   ganancia de capital <Anàlisi d'actius i emissors> ganancia de capital
   
     
  • guany de capital, n m
  • es ganancia de capital
  • fr gain en capital
  • en capital gain

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Benefici obtingut en la venda d'un actiu financer per un valor superior al seu cost d'adquisició.

     
 • 620633   gap <Anàlisi d'actius i emissors> gap
   
     
  • forat, n m
  • es gap
  • es hueco
  • es salto
  • fr gap
  • en gap

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Espai de cotització no cobert entre dues línies consecutives d'un gràfic de barres, que es dona quan la cotització màxima d'una línia és inferior a la cotització mínima de la línia anterior o bé quan la cotització mínima d'una línia és superior a la cotització màxima de la línia anterior.

     
 • 620530   gestora de patrimonios <Persones i entitats> gestora de patrimonios
   
     
  • societat de cartera, n f
  • societat gestora de carteres, n f
  • societat gestora de patrimonis, n f
  • hòlding, n m sin. compl.
  • es gestora de patrimonios
  • es sociedad de cartera
  • es sociedad gestora
  • es sociedad gestora de carteras
  • fr société de gestion
  • fr société de gestion de portefeuille
  • fr SGP sigla
  • en capital management company
  • en portfolio management company

  <Persones i entitats>

  Societat que gestiona i administra carteres de valors per compte de tercers, fa funcions d'assessorament financer i intervé en la col·locació d'emissions públiques i privades.

     
 • 620463   gráfico <Anàlisi d'actius i emissors> gráfico
   
     
  • gràfic, n m
  • xart, n m
  • es chart
  • es gráfico
  • fr graphique
  • en chart

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Representació estadística de l'evolució de la cotització d'un valor o un conjunt de valors durant un període de temps determinat, sovint tenint en compte el seu volum de contractació, o bé només l'evolució del volum de contractació, feta damunt d'un sistema de coordenades.

  Nota: 1. En les coordenades del gràfic, l'abscissa es reserva per al temps o bé per al temps i el volum de contractació. 2. Com més llarg és el període de temps pres en consideració, més fiable resulta el gràfic.

     
 • 620632   gráfico de barras <Anàlisi d'actius i emissors> gráfico de barras
   
     
  • gràfic de barres, n m
  • es gráfico de barras
  • fr graphique à bandes
  • fr graphique en barres
  • en bar chart

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Gràfic que representa les variacions de cotització amb una línia recta vertical per a cada unitat de temps entre la cotització mínima i la cotització màxima.

  Nota: 1. El gràfic de barres pot recollir també la cotització d'obertura i la cotització de tancament per mitjà de petites ratlles horitzontals enganxades a cada barra, a l'esquerra per a la cotització d'obertura i a la dreta per a la cotització de tancament. 2. El gràfic de barres s'utilitza com a complement del gràfic de punts i el gràfic lineal.

     
 • 620501   gráfico de punto y figura <Anàlisi d'actius i emissors> gráfico de punto y figura
   
     
  • gràfic de punts, n m
  • es gráfico de punto y figura
  • es gráfico de puntos
  • fr graphique chiffré
  • fr graphique point et figure
  • en point and figure chart

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Gràfic que representa les variacions de la cotització de tancament omplint amb estrelles o creus el tram recorregut per cada pujada de cotització i amb cercles el tram recorregut per cada baixada, entenent que un canvi de tendència implica una nova columna a la dreta.

     
 • 620501   gráfico de puntos <Anàlisi d'actius i emissors> gráfico de puntos
   
     
  • gràfic de punts, n m
  • es gráfico de punto y figura
  • es gráfico de puntos
  • fr graphique chiffré
  • fr graphique point et figure
  • en point and figure chart

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Gràfic que representa les variacions de la cotització de tancament omplint amb estrelles o creus el tram recorregut per cada pujada de cotització i amb cercles el tram recorregut per cada baixada, entenent que un canvi de tendència implica una nova columna a la dreta.

     
 • 620635   gráfico de velas <Anàlisi d'actius i emissors> gráfico de velas
   
     
  • gràfic d'espelmes, n m
  • es gráfico de velas
  • es velas japonesas
  • fr chandelier japonais
  • en candlestick
  • en candlestick chart
  • en Japanese candlestick chart

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Gràfic que representa les variacions de cotització mitjançant un rectangle vertical per a cada unitat de temps entre la cotització d'obertura i la de tancament i amb dos segments verticals segons l'eix del rectangle, l'un tocant la part superior del rectangle per a indicar la cotització màxima i l'altre tocant-ne la part inferior per a indicar la cotització mínima.

  Nota: En un gràfic d'espelmes, el rectangle és de color blanc quan la cotització de tancament és superior a la cotització d'obertura i de color negre quan és inferior.

     
 • 620638   gráfico de volumen de contratación <Anàlisi d'actius i emissors> gráfico de volumen de contratación
   
     
  • gràfic de volum de contractació, n m
  • es gráfico de volumen de contratación
  • fr graphique de volume
  • en volume chart

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Gràfic que representa les variacions de volum de contractació amb una línia recta vertical per a cada unitat de temps.

  Nota: El gràfic de volum de contractació s'acostuma a estudiar conjuntament amb el gràfic lineal o el gràfic de barres, per a poder relacionar el volum de contractació amb la cotització.